Opruimen - wat zijn de kosten?

opruimkosten

Als de zolder in de loop van de tijd te vol is geworden of een appartement volledig moet worden ontruimd, is opruimen noodzakelijk. De cost tracker expert legt in een interview uitgebreid uit welke kosten je moet berekenen.

Vraag: Bij welke gelegenheden wordt het daadwerkelijk opgeruimd?

Kostentracker-expert: de reden voor het opruimen kan heel verschillend zijn. In veel gevallen is het raadzaam om met regelmatige tussenpozen uw eigen zolder of kelder te doorzoeken en alles weg te gooien dat niet meer nodig is. Dit kan een behoorlijke inspanning zijn, vooral als er zich veel dingen hebben verzameld.

Na brand- en waterschade moet ook vaak de kelder of zolder helemaal leeggemaakt worden - de meeste spullen zijn dan toch nauwelijks bruikbaar. Afhankelijk van de grootte van de kelder of zolder kan hier een aanzienlijke hoeveelheid afval samenkomen.

Zelfs als appartementen gesloten zijn - vaak zelfs voordat ze verhuizen - is opruimen vaak nodig. Afhankelijk van de woonsituatie kan hier ook veel afval ontstaan.

Als u het niet zelf wilt doen, kunt u een verrekeningsbedrijf inhuren om het te doen. De kosten hiervan mogen echter niet worden onderschat.

Vraag: Wat kost het opruimen over het algemeen?

Kostentracker-expert: het is natuurlijk moeilijk in algemene termen te zeggen.

opruimkosten

Opgeruimde spullen zijn vaak grofvuil

Als je zelf de rommel opruimt, is het vaak zo dat je een container nodig hebt om de spullen af ​​te voeren - mogelijk veel meer grofvuil om weg te gooien dan tegen betaling mogelijk is in de gemeenschap. Zelfs een kleine container kost vaak 200 EUR of meer wanneer deze wordt opgehaald.

Als u echter een clearingbedrijf inhuurt om het onroerend goed op te ruimen, moet u aanzienlijk hogere kosten verwachten. Zelfs met zeer kleine ruimtes moet u tussen minstens 400 EUR tot 600 EUR rekenen, voor grote appartementen kan dit ruim 1.000 EUR oplopen.

Dit bespaart u natuurlijk alle moeite - om deze reden zijn uitzettingen door een verrekeningsbedrijf vaak volkomen logisch.

Een klein voorbeeld van kosten uit de praktijk

We hebben een driekamerappartement volledig ontruimd door een verrekeningsbedrijf en in schoongeveegde toestand gebracht. De nog bruikbare items verkopen we zelf.

Postprijs
Uitzetting - vast tarief volgens de grootte van het appartement750 EUR
totale prijs750 EUR

Dit is natuurlijk slechts een enkel kostenvoorbeeld dat alleen van toepassing is op een specifiek clearingbedrijf en een specifiek appartement. In andere gevallen - zelfs bij een vergelijkbaar oppervlak - kunnen de kosten aanzienlijk verschillen.

Vraag: Waar zijn de kosten voor ontruiming meestal van afhankelijk?

Kostentracker-expert: er zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden:

  • de grootte van het te ontruimen gebied
  • of je nu zelf dingen opruimt of een bedrijf inhuurt
  • het soort objecten in de kamer
  • het aantal objecten in de kamer
  • of het nu gaat om een ​​evacuatie na brand of waterschade
  • of bruikbare items moeten worden doorverkocht

Afhankelijk van de situatie kunnen de kosten voor opruimen aanzienlijk variëren. In de regel is het ook logisch om meerdere aanbiedingen te krijgen en de prijzen te vergelijken. Dit is vrij eenvoudig omdat bijna alle aanbiedingen forfaitaire prijzen zijn. Toch dient u snel de aangeboden diensten te bekijken om later niet voor onverwachte extra kosten te staan.

Vraag: In hoeverre speelt het te ontruimen gebied een rol?

Kostentracker-expert: in het geval van een onterechte uitzetting door een bedrijf is dit een zeer belangrijke kostenfactor:

Grootte appartementgebruikelijk vast tarief
twee kamer appartementmeestal rond 400 EUR - 600 EUR
Driekamerappartementmeestal van 600 EUR - 1.000 EUR
Groter oppervlak dan driekamerappartementminimaal € 1.000

Dat geeft ongeveer de verhouding van de prijzen weer, afhankelijk van de grootte van het te ontruimen gebied. Bedrijven kijken bij het berekenen van prijzen ook altijd na hoe vol de betreffende kamers zijn en wat de specifieke afvoerkosten zijn.

Niet alles kan tegen betaling worden afgevoerd - het bedrijf moet dus altijd rekening houden met de eigen afvoerkosten.

Vraag: Welke verwijderingskosten moet u verwachten als u het zelf afvoert?

Kostentracker-expert: als u de rommel zelf wilt opruimen, zijn dit meestal de containerkosten.

Voor een container van 5 m³ moet u meestal vanaf ongeveer 170 EUR rekenen inclusief verhuur, ophaling en afvoer. De grootte komt ongeveer overeen met het volume van twee woonkamermeubels met een grote bank en een kast.

Een container twee keer zo groot (10 m³) is natuurlijk bijna twee keer zo duur.

Wil je het zonder container stellen en deze zelf vervoeren (wat alleen zinvol is bij kleinere hoeveelheden), dan wordt het afval meestal op gewicht afgerekend. In de meeste gevallen moet u rekening houden met prijzen van rond de 150 EUR per ton.

Vraag: Waar moeten bedrijven vaak toeslagen voor verwachten?

opruimkosten

Er kunnen extra kosten zijn voor het verwijderen van vloerbedekkingen

Experts in kostentracker: in veel gevallen bieden bedrijven naast het opruimen ook andere diensten aan, zoals het schilderen van het appartement. Hiervoor moet u uiteraard extra betalen.

Er kunnen echter ook extra kosten ontstaan ​​als het bedrijf bijvoorbeeld ook de vloerbedekking in het appartement moet verwijderen. Gewoonlijk resulteert een toeslag van 10 EUR per m² tot 15 EUR per m² voor een dergelijke dienst.

Appartementen die zwaar bezaaid zijn of vervuild zijn met verontreinigende stoffen of ongedierte worden meestal alleen tegen meerprijs opgeruimd. Als het een rommelig appartement is (bijvoorbeeld van gehuurde nomaden), worden meestal vanaf het begin hogere prijzen berekend.

Na brandschade rekenen veel clearingbedrijven ook toeslagen van ongeveer 30 EUR tot 50 EUR per kamer.

Vraag: Is het de moeite waard om een ​​gratis opruiming te hebben?

Kostentracker-expert: veel bedrijven adverteren met gratis opruimen en verkopen de nog bruikbare items in het huis of appartement vervolgens op rommelmarkten of online portalen.

Voor veel appartementen levert dit echter nauwelijks winst op, waardoor bedrijven op deze manier soms nauwelijks hun afvoerkosten kunnen dekken. Hierbij moet u zich altijd afvragen of het daadwerkelijk op de juiste manier en vooral correct wordt afgevoerd. Bij twijfel is het beter om wat geld in de hand te nemen en er zeker van te zijn dat de in te klaren goederen ook daadwerkelijk terecht komen waar ze echt thuishoren.

Het kan de moeite waard zijn om met het bedrijf af te spreken om items te verkopen die nog kunnen worden gebruikt om uw eigen kosten een beetje te verlagen. Het bedrijf krijgt dan meestal een commissie, maar u krijgt in ieder geval een deel van de waarde van de objecten dat nog gebruikt kan worden en bespaart daarmee een beetje uw kosten.

Commissies en uw eigen inkomsten zijn altijd iets dat u individueel met het bedrijf moet onderhandelen.