Opruimen van de kelder: welke kosten mag men verwachten?

kelder-clearing-out-kosten

De kelder is een van die ruimtes in huis die graag uit het directe gezichtsveld verdwijnen. Met als resultaat dat daar in de loop van de tijd veel ophoopt dat allang vergeten is. Een kijkje in de kelder maakt vaak duidelijk dat het echt tijd is om op te ruimen. In ons interview bespreken we met de kostentracker welke kosten er te verwachten zijn voor het opruimen van de kelder.

Vraag: Wat kost het om een ​​kelder leeg te maken?

Kostentracker-expert: dat hangt enerzijds af van de grootte van de kelder en de items die erin staan, anderzijds natuurlijk of je zelf een handje helpt of een bedrijf opdracht geeft tot de volledige klaring.

kelder-clearing-out-kosten

Het opruimen van kelderkamers kan oplopen tot 1000 EUR.

Als de kelder moet worden opgeruimd door een bedrijf, moeten de kosten tussen ongeveer 400 EUR en 1.000 EUR worden geraamd voor een volledige ontruiming, met grotere kelders die echt vol zijn, mogelijk aanzienlijk meer.

Zelfs degenen die een handje helpen en ze in de container doen, moeten enkele honderden euro's aan kosten verwachten.

Allereerst een voorbeeld van kosten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In onze kelder van 60 m² hebben we veel dingen verzameld die we niet meer nodig hebben. Dit omvat ook items die nog kunnen worden gebruikt. De rest moet worden weggegooid. We huren een professionele dienstverlener in die ons na inspectie ter plaatse een bod uitbrengt.

Postprijs
Kelderopruiming volledig 60 m² - arrangement opruiming en berging750 EUR
Totale kosten ermee750 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op het ontruimen van een specifieke, individuele kelder door één aanbieder. In andere gevallen kunnen de kosten voor het opruimen van de kelder aanzienlijk variëren, afhankelijk van de grootte van de kelder en het type afval.

Vraag: In welke prijsklasse zijn de opruimkosten voor een kelder?

Kostentracker-expert: Allereerst moet u onderscheid maken tussen opruimen door een bedrijf en zelf zaken opruimen.

Opruimen door professionele dienstverleners

In het geval van kleine kelders (20 m²) met weinig afval dat moet worden verwijderd, worden in de meeste gevallen kosten van ongeveer 200 à 300 EUR gemaakt voor het opruimen. Bij kelderruimten van gemiddelde grootte (ongeveer 40 m² tot 90 m²) moet u meestal aanzienlijk meer rekenen. Afhankelijk van de hoeveelheid afval en de grootte van de kelder, kunnen de kosten voor professionele dienstverleners variëren tussen ongeveer 500 EUR en oplopend tot 2.000 EUR.

Als het een kwestie is van opruimen na brand of waterschade worden er vaak extra kosten in rekening gebracht.

Ruim jezelf op

Wil je zelf de overtollige dingen in je kelder weggooien, dan heb je in de meeste gevallen een grofvuilcontainer nodig en eventueel ook een container voor gemengd afval.

kelder-clearing-out-kosten

U kunt ook afvalcontainers bestellen die bij u thuis worden afgeleverd om ze gemakkelijker te verwijderen.

Containers kunnen in bepaalde maten worden besteld tegen een vast tarief (levering, inactiviteit, inzameling en verwijdering). Dit is meestal de moeite waard in vergelijking met het weggooien op gewicht, aangezien u vanaf het begin een vaste prijs voor ogen heeft, die later niet verandert. Bij afrekening naar gewicht zou men het gewicht van de in de container gegooide voorwerpen moeten schatten om tot een kostenraming te komen, wat voor een leek nauwelijks mogelijk is.

Voor een grofvuilcontainer moet u rekenen tussen ongeveer 250 EUR en 400 EUR afhankelijk van de grootte. Grotere containers vanaf 10 m³ zijn navenant duurder. Indien nodig kunt u het grofvuil tegen een aanzienlijk lagere vergoeding ook buiten de aangegeven ophaaltijden bij uw gemeente laten afvoeren. Dit is echter niet in elke gemeente mogelijk, voorwaarde is meestal een voorafgaande melding met precieze details van de te verwijderen voorwerpen.

Een container voor gemengd afval kost ongeveer 300 à 400 euro voor een klein formaat (5 m³) en ongeveer 600 à 700 euro voor grotere containers (10 m³).

Heeft u nog restanten van bouwmaterialen in uw kelder die u bij deze gelegenheid ook wilt weggooien, dan heeft u ook een container voor gemengd bouwafval nodig. Afhankelijk van de samenstelling van het afval kunnen verwijderingskosten oplopen tot 800 euro of 900 euro zelfs voor een kleine container van 5 m³.

Meer informatie over de verwijdering van grofvuil op dit punt, over containerkosten voor gemengd afval hier en over de kosten voor de verwijdering van bouwafval en puin hier plaats.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor het opruimen van de kelder afhankelijk?

kelder-clearing-out-kosten

De kosten van opruimen zijn sterk afhankelijk van of u zelf een handje helpt of een bedrijf inhuurt.

Kostentracker-expert: relevant hier is:

  • de grootte van de kelder
  • de hoeveelheid afval
  • of u nu zelf zaken opruimt of een dienstverlener inhuurt
  • de prijsstelling van de gecontracteerde dienstverlener
  • of het gaat om opruimen na brand of waterschade (extra kosten voor de dienstverlener mogelijk)
  • wat voor soort container en in welke maat is er nodig om zelf te lopen
  • of grofvuil goedkoop door de gemeente kan worden afgevoerd