Hoe hoog zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen?

Prijzen van overlijdensrisicoverzekeringen

Als de belangrijkste kostwinner in het gezin overlijdt, hebben de nabestaanden vaak niet alleen te kampen met het persoonlijke verlies, maar ook met de financiële gevolgen. Een overlijdensrisicoverzekering beschermt hiertegen. In een gesprek met de kostentracker-expert maken we duidelijk wat het kost, hoe hoog het verzekerde bedrag moet zijn en waar je op moet letten bij het aangaan van een contract.

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Kostentracker: een overlijdensrisicoverzekering beschermt uw familieleden tegen financiële gevolgen als u voortijdig overlijdt. In tegenstelling tot kapitaalvormende levensverzekeringen, vindt de uitkering alleen plaats bij overlijden. Hierdoor kunnen de bijdragen relatief goedkoop worden gehouden.

Als de in het contract genoemde persoon overlijdt, keert de verzekering het overeengekomen bedrag uit aan de nabestaanden. Met een overlijdensrisicoverzekering kan uw gezin bijvoorbeeld de vastgoedlening vervangen of het onderhoud voor een bepaalde tijd financieren.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Kostentracker: de hoogte van de bijdrage is afhankelijk van de volgende factoren:

 • Leeftijd verzekeringnemer
 • Verzekerd bedrag
 • Contracttermijn
 • gezondheidsstatus
 • baan
 • Vrijetijdsactiviteiten.

In de volgende tabel hebben we als voorbeeld de kosten voor enkele leeftijdsgroepen opgesomd:

LeeftijdBedrag van de dekkingNiet-rokerbijdrage vanRoker's bijdrage
30 jaar50.000 EUR7 EUR18 EUR
 100.000 EUR14 EUR35 EUR
 200.000 euro25 EUR75 EUR
40 jaar50.000 EUR10 EUR25 EUR
 100.000 EUR28 EUR50 EUR
 200.000 euro38 EUR99 EUR
50 jaar50.000 EUR14 EUR27 EUR
 100.000 EUR28 EUR75 EUR
 200.00055 EUR151 EUR
60 jaar50.000 EUR22 EUR43 EUR
 100.000 EUR43 EUR85 EUR
 200.000 euro85 EUR169 EUR

Houd er rekening mee dat het werkelijke premiebedrag aanzienlijk kan verschillen van de bovenstaande waarden vanwege uw individuele vereisten en de berekening van de verzekeringsmaatschappij die u heeft gekozen. Als je een kritische hobby hebt of in een gevaarlijke baan werkt, moet je extra betalingen verwachten.

Risicogroep levensverzekeringen

De bijdragen variëren afhankelijk van de risicogroep

De aanbieder schat het risico in met behulp van een vragenlijst. Zorg ervoor dat u de gezondheidsvragen naar waarheid beantwoordt, ook als bijvoorbeeld een hoger gewicht de premie zou verhogen. Bij een verzekerde gebeurtenis kan onjuiste informatie leiden tot ongewenste maatschappelijke conflicten voor uw gezin. Als u twijfelt over het correct invullen van de formulieren, laat uw huisarts u dan helpen bij het invullen van de aanvraag.

Let op: Bent u op het moment van het indienen van uw aanvraag een niet-roker en gaat u op een gegeven moment (weer) een sigaret gebruiken, dan bent u verplicht de verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte te stellen. Dit heeft effect op het risico en daarmee op het premiebedrag. Als u zich niet meldt, kan uw verzekeringsmaatschappij de uitkeringen bij overlijden verlagen. Omgekeerd geldt het volgende: Als u ten tijde van de conclusie heeft gerookt en u een jaar lang geen tabak heeft gebruikt, dient u het bedrijf hiervan op de hoogte te stellen, omdat in dit geval de premie zal dalen.

Wie heeft deze verzekering nodig?

Kostentracker: aangezien overlijdensrisicoverzekeringen premies betalen die u op het eerste gezicht niet hebt, beschouwen sommige mensen deze als overbodig. Dit is echter niet het geval, want als u een gezin heeft, is het zeker belangrijk dat u dit goed beschermt in het geval van uw overlijden.

Met de financiële middelen van een overlijdensrisicoverzekering kunnen uw naasten bijvoorbeeld een lening bij de bank aflossen en worden ze niet geconfronteerd met een grote schuldenberg. Bent u de hoofd- of enige verdiener, dan is een overlijdensrisicoverzekering ook erg belangrijk, omdat het inkomen van de weduwe en het weduwe- of wezenpensioen vaak onvoldoende zijn om de lopende kosten te dekken. Met het uitgekeerde bedrag kunnen uw nabestaanden hun inkomen aanvullen, zodat er geen financiële kloof ontstaat.

Wat is een "gekoppeld contract"?

kosten van overlijdensrisicoverzekeringen

In een gekoppeld contract zijn de echtgenoten samen verzekerd

Kostentracker: in het kort wordt dit door experts ook wel "verbonden leven" genoemd. Deze variant, waarbij het afgesproken bedrag maar één keer wordt uitbetaald, is zinvol om een ​​lening te krijgen.

Gekoppelde contracten zijn meestal goedkoper dan een afzonderlijk contract voor elke partner. Als beide polishouders echter overlijden, zijn kinderen mogelijk niet voldoende gedekt. Daarom zouden gehuwde stellen, ondanks de hogere kosten, moeten overwegen om een ​​eigen overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.

Kunnen ongetrouwde stellen zichzelf op deze manier beschermen?

Kostentracker: u kunt zich tegen elkaar verzekeren door middel van een gekoppeld of twee afzonderlijke contracten. De tweede variant verdient echter de voorkeur. De reden is erfbelasting. Voor ongehuwde paren is de vrijstelling slechts € 20.000.

Dit kunt u juridisch alleen omzeilen door twee zogenaamde crossover-overeenkomsten af ​​te sluiten. Hiermee krijgt iedereen bij overlijden het geld van de ander uit zijn eigen contract. Ter verduidelijking:

ContractgegevensContract 1Contract 2
VerzekeringnemerPartner 1Partner 2
verzekerd persoonPartner 2Partner 1
In aanmerking komendePartner 1Partner 2
BijdragerPartner 1Partner 2

Win gedetailleerd advies in over deze contracten, die niet met een bedrijf hoeven te worden afgesloten.

Over welk verzekeringsbedrag moet ik het eens zijn?

Kostentracker: hoe hoog dit moet zijn, hangt af van wat u wilt dekken met een overlijdensrisicoverzekering. Er zijn drie verschillende varianten die u kunt aanpassen aan uw individuele behoeften:

 • Constant verzekerd bedrag: hier blijft het verzekerde bedrag hetzelfde voor de gehele duur van de verzekering. Dit is de meest populaire optie, maar het is iets duurder. Vaak kiezen gezinnen hier voor, omdat het constante bedrag het verlies aan geldwaarde als gevolg van inflatie compenseert.
 • Jaarlijks afnemend verzekerd bedrag: Het bedrag van deze overlijdensrisicoverzekering wordt aangepast aan de reguliere aflossing van een lening. Het daalt in hetzelfde tempo als de resterende schuld. Deze variant is ideaal voor het verkrijgen van een vastgoedlening. Komt de mogelijkheid voor een bijzondere terugbetaling voor, dan kunt u desgewenst het verzekerde bedrag hierop aanpassen.
 • Lineair afnemend verzekerd bedrag: Kiest u hiervoor, dan daalt het verzekerde bedrag jaarlijks met hetzelfde bedrag over de gehele looptijd.

Dalende verzekeringssommen zijn alleen geschikt om onroerend goed of andere leningen te beschermen. Overweeg daarom om een ​​aanvullende overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, die het levensonderhoud van uw familieleden verzekert als u overlijdt.

Hoeveel moet de som zijn?

Kostentracker: grofweg moet het verzekerde bedrag alle kredietverplichtingen dekken en het resulterende financiële gat voor de nabestaanden dichten. Kies daarom het verzekerde bedrag dat minimaal even hoog is als de resterende schuld van de lening of leningen. Dit bedrag kunt u opvragen bij uw bank. Houd er rekening mee dat uw dierbaren de bank een boete voor vooruitbetaling moeten betalen voor gemiste rente en ongeveer 15 procent bij het geleende bedrag moeten optellen.

Overlijdensrisicoverzekering kinderen

Veel paren met een hoog risico sluiten een risicoverzekering af om hun kinderen te beschermen

Gaat het alleen om de bescherming van uw gezin, dan hangt het verzekerde bedrag af van uw levensstandaard en het inkomen van uw partner. Experts raden u aan om drie tot vijf keer uw bruto jaarinkomen te verzekeren.

Als alternatief kunt u het exacte bedrag berekenen volgens het volgende schema: Noteer alle lopende kosten en vergelijk ze met het inkomen. Denk aan de inkomsten en uitgaven die verloren zouden gaan door het overlijden van een partner. Neem eventueel weduwe- of wezenpensioen mee in de berekening. Op deze manier kan de maandelijkse behoefte vrij betrouwbaar worden bepaald. Hoe lang heeft uw partner de aanvullende financiering nodig? Dit resulteert in het benodigde verzekerde bedrag.

Hoe lang moet het contract lopen?

Kostentracker: Als u een lening wilt afsluiten met een overlijdensrisicoverzekering, is het eenvoudig om de looptijd in te schatten: de verzekering moet minstens zo lang lopen als u nodig heeft om de lening volledig terug te betalen.

Blijft het verzekerde bedrag gelijk, dan kunt u de duur kiezen tot het moment dat de verzekeringsplicht niet meer geldt. Jonge gezinnen moeten minimaal 25 jaar verwachten. Aangezien de stageperiodes van de kinderen kunnen worden uitgetrokken vanwege studie en / of verblijf in het buitenland, dient u de contractperiode iets langer te kiezen. Het opzeggen van een overlijdensrisicoverzekering is eenvoudiger dan het achteraf verlengen van de polis. Bovendien bieden sommige bedrijven deze mogelijkheid helemaal niet aan en moet u wellicht een nieuw contract afsluiten.

Welke aanvullende services zijn handig?

Kostentracker: in de regel lopen overlijdensrisicoverzekeringen vele jaren, zo niet decennia. Om toch flexibiliteit mogelijk te maken, bieden bijna alle verzekeraars optionele aanvullende diensten aan:

 • Aanvullende verzekeringsgarantie: afhankelijk van het contract kunt u het verzekerde bedrag verhogen zonder een nieuwe medische controle en onder bepaalde voorwaarden (geboorte van een kind, huwelijk, aankoop van onroerend goed). Het bedrag aan aanvullende verzekeringen is echter beperkt.
 • Dynamiek: hiermee nemen de prestaties jaarlijks toe. Bij overlijdensrisicoverzekeringen is dit volgens expertbeoordelingen niet nodig, aangezien de dalende dekkingsbehoefte en de inflatie momenteel ongeveer in evenwicht zijn.
 • Verlengingsoptie: Kies de looptijd van de verzekering liever te lang dan te kort. Omdat niemand weet hoe de levensomstandigheden zich in deze tijd zullen ontwikkelen, kan deze clausule erg nuttig zijn.
 • Uitkering bij vroegtijdig overlijden: als u zo ernstig ziek wordt dat u binnen enkele maanden overlijdt, keert een contract met deze optie het verzekerde bedrag uit voordat u overlijdt. Aangezien een overlijdensrisicoverzekering in de eerste plaats bedoeld is om familieleden te beschermen, moet u overwegen of u deze clausule nodig heeft.