Papierbak: wat zijn de kosten?

papierbak kosten

Het uitvoeren van een goede afvalscheiding is niet alleen ecologisch, maar ook financieel zinvol: dit vermindert immers aanzienlijk de hoeveelheid afval in de restafvalbak, en een kleinere en dus meer kosten- een effectieve restafvalbak kan vaak worden verkregen. Veel afval kan ook in de papierbak, de blauwe bak. De kostentracker-expert legt in ons interview uit welke kosten er gemaakt worden voor de blauwe bak.

Vraag: Wat kost het om een ​​papierbak te kopen en te legen?

Kostentracker-expert: het is in algemene termen moeilijk te zeggen: de vuilnisbelastingen variëren sterk van gemeente tot gemeente. Bovendien heeft elke gemeente verschillende verwijderingsmogelijkheden - sommige gemeenten bieden over het algemeen helemaal geen blauwe bakken.

Bij de verwijdering van papierafval moet onderscheid worden gemaakt tussen:

  • of u er zelf over moet beschikken
  • of er automatisch een blauwe bak beschikbaar is
  • of een blauwe bak vrijwillig kan worden gebruikt

Verplichte zelfbeschikking

Als u het zelf moet verwijderen, zijn de huiseigenaren verplicht om hun oud papier op eigen kosten naar het recyclingcentrum te brengen.

Daar kunnen dan in vrijwel alle gevallen normale huishoudelijke hoeveelheden gratis worden ingeleverd. De enige kosten die regelmatig ontstaan ​​zijn uw eigen reiskosten en de tijd die nodig is om het papierafval weg te halen.

Papierbak wordt automatisch geleverd

papierbak kosten

In veel gemeenten worden prullenbakken gratis verstrekt

In gemeenten waar elk huishouden automatisch een prullenbak krijgt, worden in heel veel gevallen geen aparte kosten in rekening gebracht voor het legen. In de meeste gevallen is de bak ook gratis te verkrijgen.

In andere gevallen is de vergoeding voor de blauwe bak al inbegrepen in de restafvalbijdrage (zwarte bak).

In sommige gevallen wordt de afmeting van de ter beschikking gestelde bak berekend aan de hand van de afmeting van de restafvalbak (dubbele inhoud restafvalbak=inhoud papierbak), in andere gevallen kunt u vrij kiezen uit verschillende maten naar behoefte . In bijzondere gevallen, waarbij af en toe grotere hoeveelheden papierafval ontstaan ​​(bijv. Door cadeaupapier in te pakken met kerst), kunt u deze vaak gewoon in bundels naast de prullenbak doen of natuurlijk gratis inleveren bij het dichtstbijzijnde in rekening brengen.

In sommige gemeenten is echter voor extra gebruik of de aanvraag van een grotere bak dan gepland een vergoeding verschuldigd. De extra kosten beginnen dan over het algemeen bij ongeveer 10 tot 20 EUR per jaar voor elke extra 240 liter (meestal de kleinste vatmaat). De kosten voor een extra, individuele speciale lediging, indien nodig, bedragen in de meeste gemeenten voor de gebruikelijke vaten ook ongeveer 10 EUR tot 20 EUR.

Vrijwillig gebruik van een papierbak

In sommige gemeenten wordt de verwijdering van papierafval op vrijwillige basis aangeboden. In sommige gevallen kunnen de bakken worden besteld bij het betreffende kantoor of moeten ze worden aangevraagd bij een speciaal afvalverwerkingsbedrijf, dat ze na de bestelling bij het huis aflevert en ze regelmatig leegt.

Ook in deze situatie worden in de meeste gevallen geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van een papierbak.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Bij ons nieuwe huis in Bad Oyenhausen hebben we de keuze tussen een papierbak van 120 liter of een papierbak van 240 liter.

Vuilnisbak typejaarlijkse bijdrage
Restafvalbak van 120 l, lediging om de 14 dagen152,50 EUR
Biobak, 80 l, lediging om de 14 dagen70,00 EUR
Uw keuze: 240 l prullenbak, elke 4 weken geleegd0,00 EUR (altijd gratis, aangezien het al gedekt wordt door de restafvalbijdrage)
Totale jaarlijkse vergoedingen222.50 EUR

Dit is slechts een voorbeeld van een enkele kosten voor afvalheffingen op een specifieke locatie en voor een specifiek huishouden. De vuilnisbijdragen en de vergoedingen voor de blauwe bak kunnen ook in andere gemeenten verschillen.

Vraag: Waar zijn de kosten van de papierbak van afhankelijk?

Kostentracker-expert: Relevant zijn hier:

papierbak kosten

De kosten van papierbakken kunnen sterk variëren

  • de vuilnisbijdragen en het afvalstatuut van de betreffende gemeente
  • welk afvalverwerkingsbedrijf de inzameling uitvoert
  • of een papierbak automatisch of op vrijwillige basis beschikbaar wordt gesteld
  • welk inzamelsysteem voor papier- en kartonafval wordt verzorgd door de betreffende gemeente

Vraag: Waarom is de papierbak zo vaak gratis?

Kostentracker-expert: dat heeft te maken met het feit dat oud papier een belangrijke hulpbron is voor de industrie. De behoefte van de industrie aan oud papier neemt voortdurend toe.

Door het direct bij het huishouden op te halen, kunnen grotere hoeveelheden papier beschikbaar zijn en kan de verwerking van oudpapier vaak worden geoptimaliseerd als bepaalde hoeveelheden regelmatig beschikbaar zijn.

Om die reden wordt aan huishoudens geen extra vergoeding aangerekend voor de inzameling van deze belangrijke grondstof, aangezien het oudpapier zelf een waardevol materiaal is dat een bepaalde geldwaarde of in ieder geval een bepaalde gebruikswaarde heeft.

De situatie is vergelijkbaar met het afval in de gele bak. Hier worden de volledige verwijderingskosten al volledig gedragen door alle bedrijven die verpakkingsmateriaal in omloop brengen. Het afvoeren van het afval is voor de burger gratis omdat de gemaakte kosten al door de verpakkingsbedrijven worden gedekt.