Wat kost de PTA-training?

pta-opleidingskosten

PTA's zijn de bevoegde contactpersonen in de apotheek. Ze testen en verstrekken medicijnen en sommigen maken ze zelf. De focus van de activiteit is het intensieve overleg met klanten. Dit boeiende en afwisselende beroep vraagt ​​om een ​​gedegen opleiding. In een gesprek met de kostentracker-expert maken we duidelijk wat het kost, welke financiële ondersteuning er is en aan welke eisen je moet voldoen.

Hoe werkt de PTA-training?

Kostentracker: dit is een schoolopleiding die in totaal twee en een half jaar duurt. Je brengt twee jaar door op een openbare of particuliere vakschool. Daarna volgt een verplichte stage van zes maanden (erkenningsjaar) in een apotheek. Dit resulteert in een totale opleidingsperiode van 2,5 jaar.

Wat kost de PTA-training?

Kostentracker: hier kan geen uniforme verklaring worden afgelegd, want of u in eerste instantie schoolgeld moet betalen, hangt af van of u wordt aangenomen op een openbare of particuliere vakschool. Terwijl technisch onderwijs aan een staatsinstelling gratis is, rekenen particuliere scholen voor beroepsonderwijs maandelijks collegegeld met verschillende bedragen.

Momenteel moet je:

 • in het eerste schooljaar tussen 100 en 300 EUR
 • in het tweede schooljaar tussen 100 en 200 EUR

betalen.

pta-opleidingskosten

In particuliere scholen worden duizenden euro's gemaakt

In totaal moet je ongeveer 2.500 tot 6.000 EUR collegegeld inzamelen om naar een particuliere PTA-school te gaan. Daarnaast zijn er kosten voor lesmateriaal, beschermende kleding, laboratoriumuitrusting, kopieën en examengeld, waarvoor u 500 EUR per schooljaar bijkomt.

Als je tijdens het volgen van de PTA-school niet gratis bij je ouders kunt wonen, dan zorgt de huur voor extra kosten. Aan veel PTA-scholen zijn slaapzalen verbonden, waar je relatief goedkope huisvesting kunt vinden.

Kostenoverzichtprijs
kleine kamer in een slaapzaal150 - 250 EUR / maand
grote kamer in een slaapzaal200 - 300 EUR / maand
gedeelde kamervanaf 250 EUR
Eigen appartementvanaf 400 euro huur inclusief verwarming, afhankelijk van staat en woonplaats

Daarnaast zijn er de kosten van levensonderhoud, waarvan het bedrag afhangt van uw individuele levensstandaard.

Hoe kan de training worden gefinancierd?

Kostentracker: er zijn verschillende soorten financiering die van toepassing zijn op een kwalificerende opleiding op een vakschool. In detail zijn dit:

Financieringsmogelijkheidinformatie
Student BAföGAlle opleidingen op scholen voor beroepsonderwijs komen in aanmerking voor financiering. Student BAföG is een volledige beurs en hoeft niet te worden terugbetaald. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de inkomenssituatie van de ouders. Het behoeftepercentage wordt periodiek aangepast. Vraag advies aan het Office for Education Funding.
Onderwijs leningLening met een lage rente afgestemd op individuele behoeften. Dit wordt uitbetaald ongeacht vermogen en inkomen. U kunt maximaal € 1.000, - per maand ontvangen, dit wordt in kleine termijnen terugbetaald na het voltooien van uw opleiding. Informatie vindt u op internet, bijvoorbeeld op de homepage van KfW Bank.
BelastingvoordelenSchoolgeld is fiscaal aftrekbaar en 30 procent is aftrekbaar als bijzondere uitgaven.
leningOnder bepaalde voorwaarden kan ter financiering een laagrentende lening in de vorm van een hypotheek of een polislening worden afgesloten.
KinderbijslagDeze uitkering wordt ook toegekend aan kinderen die 18 jaar oud zijn en een school of een beroepsopleiding volgen.
ERASMUS-programmaDit is een financieringsprogramma van de EU. Niet alle scholen nemen echter deel aan dit programma. Vraag advies voordat u zich aanmeldt.
Beroepsopleidingstoelage BABU kunt deze krijgen als u niet bij uw ouders woont terwijl u naar de PTA-school gaat. Het uitzendbureau is verantwoordelijk.
Bureau voor pensioenverzekeringenAls u door een handicap uw vorige baan niet meer kunt uitoefenen en u wilt zich herscholen, rekening houdend met de handicap, dan ondersteunt het Duitse pensioenverzekeringsfonds deze maatregel financieel.
Professionele ontwikkelingsdienst van de BundeswehrReguliere militairen hebben conform de Salariswet de mogelijkheid van deze promotie. U kunt informatie krijgen bij het verantwoordelijke militaire vervangingskantoor van het district.

Aan welke eisen moet ik voldoen om op een school geaccepteerd te worden?

Kostentracker: u moet een gemiddelde opleiding hebben gevolgd. Goede academische prestaties in wiskunde en bètavakken zijn een pre.

Wat leer ik op de PTA-school?

pta-opleidingskosten

Theoretische en praktische lessen wisselen elkaar af in de PTA-training

Kostentracker: het tijdschema bevat onderwerpen als:

 • Farmaceutische chemie
 • Galenics
 • plantkunde
 • Drugswetenschap
 • Farmaceutische wetenschap
 • Voedingswetenschap
 • Diëtetiek
 • Persoonlijke verzorging
 • Rechtenstudies

Praktische oefeningen zoals de herkenning van medicinale planten, de productie van verschillende medicinale vormen en de behandeling van de EDP-programma's die in apotheken worden gebruikt, zoals tegenwoordig gebruikelijk, vormen een aanvulling op de theoretische lessen.

Waar kan ik solliciteren na mijn opleiding?

Kostentracker: het beroep van PTA mag alleen worden uitgeoefend met staatserkenning, die u ontvangt na het behalen van het examen. Je kunt dan niet alleen in de apotheek werken, maar ook in de industrie, op universiteiten of in de administratie.

Wat verdien ik tijdens en na mijn opleiding?

Kostentracker: aangezien dit een schoolopleiding is, ontvangt u gedurende deze tijd geen loon. Als in het stagebedrijf de cao voor apotheekmedewerkers van toepassing is, is je salaris als stagiair maximaal € 600, -. Je kunt een aanvangssalaris bruto verwachten tussen de € 2.000, - en € 3.000, -. PT

Dit zijn echter slechts richtlijnen. Net als de opleidingskosten, varieert ook het salaris, afhankelijk van de staat en woonplaats, de branche en de toegepaste collectieve arbeidsovereenkomsten.