Putlediging: wat zijn de kosten?

putafvoerkosten
Een put kan worden geleegd voor minder dan € 200, -

In woningen die niet zijn aangesloten op het openbare riool en die niet veel worden gebruikt, kan de aanleg van een afvoervrije beerput de moeite waard zijn. Doorslaggevend voor de totale kosten zijn de kosten voor regelmatig legen. In ons interview hebben we de cost tracker gevraagd welke kosten er gemaakt worden om de put te legen en wanneer het zich nog loont.

Vraag: Wat kost het ledigen van een put?

Kostentracker-expert: het kan van regio tot regio verschillen. Het hangt ook af van de prijzen die door het betreffende afvalverwerkingsbedrijf worden aangerekend.

In de praktijk kunt u de kosten echter schatten tussen ongeveer € 200 en € 300 per lediging met de gebruikelijke putmaten voor particuliere huishoudens of vakantiewoningen. Hier is een kostenvoorbeeld.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Wij willen de afvoerloze opvangput van een vakantiehuis buiten de nederzetting legen en daarvoor een professioneel afvalverwerkingsbedrijf inschakelen.

Postprijs
Plat rijden15 EUR
Legen - vast bedrag180 EUR
Totale kosten ermee195 EUR

De hier getoonde kosten hebben alleen betrekking op de prijsstelling van één leverancier op een specifieke locatie. Ook de kosten voor afvoer op andere locaties en door andere afvalverwerkingsbedrijven kunnen variëren.

Vraag: In welke prijsklasse zijn de kosten voor een putlediging?

Kostentracker-expert: in principe hangt het altijd af van het respectieve verwijderingsbedrijf en van de hoeveelheid afvalwater die moet worden verwijderd. Veel gemeenten stellen de vergoedingen ook specifiek in afhankelijk van de m³ afvalwater - in Bad Honnef bijvoorbeeld geldt een vergoeding van 31,50 euro per m³ voor de afvoer van de inhoud van een draineerloze beerput.

Afvoer op boerderijen

In sommige deelstaten is het mogelijk om een ​​vergunning te krijgen om het afvalwater op zelf gecultiveerde velden toe te passen. Om dit te kunnen doen, moet een akkerbouwareaal van een bepaalde grootte eigenlijk zelf worden bewerkt.

In dit geval zijn er natuurlijk geen kosten voor het afvoeren van de inhoud van de put.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor een putlediging afhankelijk?

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • in welke regio het gebouw met de septic tank zich bevindt (regionale verschillen)
  • welk afvalverwerkingsbedrijf wordt gekozen (gemeentelijk of particulier afvalverwerkingsbedrijf)
  • het vulvolume van de put (4 m³ tot 6 m³ zijn gebruikelijk, soms groter of kleiner)

Vraag: Wanneer is, gezien de verwijderingskosten, een draineervrije beerput de moeite waard?

Kostentracker-expert: dit kan eigenlijk vrij gemakkelijk worden geëxtrapoleerd op basis van het gebruik van het huis.

Het gemiddelde waterverbruik per persoon per dag in Duitsland is ongeveer 120 liter. In een huishouden dat door 2 personen wordt gebruikt, wordt gemiddeld ongeveer 240 liter per dag geproduceerd.

Een opvangput met een afmeting van 6 m³ (=6.000 l) zou dus na 25 dagen gebruik vol zijn en zou dan geleegd moeten worden voor ongeveer € 200 tot € 300.

Bij continu gebruik zou dit een maandelijkse lediging betekenen en daarmee kosten van minimaal € 2.400, - per jaar. Als het huis alleen in het weekend wordt gebruikt, is dit natuurlijk veel lager (4 keer leegmaken per jaar, dus kosten rond de 800 EUR per jaar).

Beerput of kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie?

De bouw van een volledig biologische kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie kost in het begin meer (vanaf ongeveer 6.000 euro), maar de exploitatiekosten zijn aanzienlijk lager. Afvoer van fecaal slib is slechts één of twee keer per jaar vereist, plus de onderhouds- en elektriciteitskosten voor het gebruik van het systeem.

Doorslaggevend of je rondkomt met een simpele, afvoervrije opvangbak of dat de installatie van een kleine rioolwaterzuiveringsinstallatie de moeite waard is, is altijd de gebruiksfrequentie van het gebouw en het aantal mensen in huis.

Informatie over de kosten van een afvoerloze opvangput [link u=afvoer-vrije-opvangput-kosten] vindt u hier.