Rat control: welke kosten zijn te verwachten?

kosten voor het bestrijden van ratten

Een bestaand rattenprobleem heeft niet alleen dramatische gevolgen voor de commerciële activiteiten. Een rattenplaag vereist ook professionele bestrijding door de ongediertebestrijder, zo snel mogelijk in privéwoningen. In ons interview wilden we van de experts op het gebied van kostentracering weten hoe duur een dergelijke controle is en wie de kosten moet dragen om de rattenplaag in appartementsgebouwen te bestrijden.

Vraag: Hoe duur is rattencontrole?

Kostentracker expert: de kosten zijn altijd gebaseerd op de individuele besmettingssituatie, de individueel gegeven besmettingssterkte en de noodzakelijke maatregelen voor effectieve bestrijding.

kosten voor het bestrijden van ratten
Voor de bestrijding van de rattenplaag moet u minimaal € 200, - verwachten.

U moet in elk geval uitgaan van kosten tussen 100 EUR en 200 EUR, maar in de meeste gevallen zullen de kosten hoger zijn. In individuele gevallen kunnen kosten van € 500 of € 600 worden gemaakt als de besmettingssituatie gecompliceerd is en dienovereenkomstig complexe maatregelen vereist zijn door de ongediertebestrijder.

Opgemerkt moet worden dat veel ongediertebestrijders ook extra kosten in rekening brengen voor het afvoeren van dode ratten na de bestrijding.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We vermoeden een rattenplaag in onze kelder en bellen de ongediertebestrijder. Na een bezoek ter plaatse begint hij het te bestrijden met vallen en gif.

Postprijs
Bezichtiging en advies0 EUR (gratis)
Eerste behandeling220 EUR
Vervolgbehandeling en controle (tweemaal)195 EUR
Totale kosten ermee415 EUR

De kosten in ons kostenvoorbeeld hebben betrekking op een individueel individueel geval. De inzet voor de bestrijding en de kosten die andere plaagdierbestrijdingsbedrijven eisen, kunnen ook in andere gevallen aanzienlijk verschillen.

Vraag: Wat zijn de kosten voor het bestrijden van een rattenplaag door de ongediertebestrijder?

Kostentracker-expert: het "uurtarief" voor ongediertebestrijding kan ruwweg worden verondersteld rond de € 100 tot € 200 te liggen. Een bezoek aan de ongediertebestrijder, inclusief de gebruikelijke maatregelen voor een rattenbestrijding, kost ongeveer hetzelfde.

Afhankelijk van hoe complex de besmettingssituatie is en hoe ernstig de besmetting is, kunnen 3-4 bezoeken van de ongediertebestrijder noodzakelijk zijn.

De kosten zijn altijd gebaseerd op de inspanning die nodig is om het specifieke individuele geval te bestrijden - en dit kan van geval tot geval sterk verschillen.

Vraag: Waar zijn de kosten van rattencontrole van afhankelijk?

kosten voor het bestrijden van ratten
De kosten van controle hangen meestal af van de omvang van de besmetting.

Kostentracker-expert: de sleutel hier zijn:

  • de ernst van de besmetting
  • de omvang van de besmetting
  • de maatregelen die de ongediertebestrijder heeft genomen en de methoden die worden gebruikt om deze te bestrijden
  • het aantal noodzakelijke vervolgbehandelingen en controles na de eerste behandeling
  • mogelijk ook het aantal rattenkarkassen dat na succesvolle controle moet worden verwijderd (tot 50 EUR per karkas

Vraag: Wie betaalt er voor een rattenplaag in een huurhuis - huurder of verhuurder?

Kostentracker-expert: zoals bij elke plaag, is de verhuurder in eerste instantie verantwoordelijk. Dit vloeit voort uit zijn wettelijke verplichting tot onderhoud en herstel van gebreken, waaraan hij als verhuurder onderhevig is.

Wie echter als huurder een plaag heeft veroorzaakt of in ieder geval een aantoonbaar sterke voorstander heeft gehad, moet de beheerskosten betalen. Hiervoor heeft de verhuurder echter de bewijslast, dat wil zeggen, hij moet dit duidelijk en ondubbelzinnig kunnen bewijzen aan de betreffende huurder.

kosten voor het bestrijden van ratten
De vervuiler draagt ​​meestal de kosten van het bestrijden van ratten.

Als de verhuurder duidelijk kan aantonen dat de besmetting niet onder zijn verantwoordelijkheid of plicht viel, moet de huurder daarentegen van zijn kant bewijzen dat de besmetting niet het gevolg is van zijn daden of niet door hem werd bevorderd.

Juridische geschillen op dit gebied worden al snel erg ingewikkeld en meestal erg vervelend. In geval van twijfel zou men in plaats van een langdurig juridisch geschil liever akkoord moeten gaan met een kostendeling.

kosten voor het bestrijden van ratten
De verhuurder huurt meestal de ongediertebestrijder in.

Overigens kan alleen de verhuurder zelf de ongediertebestrijding bestellen. De huurder is echter verplicht de verhuurder zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van een geconstateerde of vermoede besmetting. De huurder mag de ongediertebestrijding pas zelf bestellen als de verhuurder niet binnen een redelijke termijn bereikt kan worden of als er inderdaad dreigend gevaar is en het leven of de gezondheid acuut wordt bedreigd (moeilijk te beargumenteren bij rattenplaag).

Facturering via de verzekering

Voor huiseigenaren is er ook de mogelijkheid om de nodige ongediertebestrijdingsmaatregelen te factureren via hun eigen inboedelverzekering. Sommige woningverzekeringen dekken de kosten van ongediertebestrijdingsmaatregelen.