Renovatie van asbestgevel: de kosten

asbest-gevel-renovatiekosten

Oude gevelpanelen van het huis kunnen een aanzienlijk gezondheidsrisico vormen: ze bevatten vaak asbest. In dat geval raden we dringend aan om de gevel te renoveren. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit welke kosten dit met zich meebrengt.

Vraag: Wat kost het herstel van asbest?

Kostentracker-expert: de kosten kunnen heel verschillend zijn - afhankelijk van het type bevestiging en het gewicht van het gebruikte materiaal.

Met het volgende moet rekening worden gehouden:

  • de kosten voor het verwijderen van de asbesthoudende gevelbekleding
  • de kosten voor het verwijderen van het asbesthoudende materiaal
  • de kosten van nieuwe gevelbekleding en, indien nodig, isolatie van de gevel

Voor de verwijdering van de asbesthoudende gevelpanelen dient u in de meeste gevallen rekening te houden met kosten tussen 30 EUR per m² en 45 EUR per m². Dit kan echter in individuele gevallen verschillen. Als veel panelen al zwaar beschadigd zijn of als het verwijderen bijzonder complex is, kunnen de kosten hoger zijn.

asbest-gevel-renovatiekosten

Afval dat asbest bevat, moet op de juiste manier worden verwijderd

Voor de afvoer van de gevelplaten dienen strikte voorschriften in acht te worden genomen. Ze moeten speciaal verpakt zijn om ze te kunnen verwijderen. De kosten voor verwijdering bedragen gewoonlijk ongeveer 100 tot 300 EUR per ton.

De kosten voor een nieuwe gevelbekleding kunnen heel verschillend zijn. Door de EnEV-regelgeving ben je in veel gevallen genoodzaakt om tegelijk met de gevelrenovatie te isoleren. De constructie van een geïsoleerde, achtergeventileerde vliesgevel ligt tussen de 150 EUR per m² en 300 EUR per m². Indien u enkel nieuwe gevelpanelen aanbrengt, moet u toch rekening houden met kosten van ongeveer 50 EUR per m².

In ieder geval bedragen de totale kosten minstens 100 EUR per m², die u moet berekenen voor de renovatie van een asbestgevel.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

De 110 m² grote gevel van een oud huis uit de jaren 70 wordt van de asbesthoudende gevelbekleding bevrijd en opnieuw bekleed. Volgens de EnEV-specificaties is tegelijkertijd isolatie vereist. Nadat de gevelbekleding is afgebroken, wordt de gevel daarom bekleed en geïsoleerd met isolerende klinkerstenen.

Postprijs
Steigerkosten870 EUR
Demontage van de panelen, verpakken volgens voorschriften4.120 EUR
Afvoer kost 2,5 t625 EUR
Herbekleding van de gevel met isolerende klinker19.800 EUR
totale prijs25.415 EUR
minder KfW-subsidie2.500 EUR
dus eigen kosten22.915 euro

Dit is slechts een voorbeeld van kosten voor een specifiek individueel geval. De kosten in andere gevallen kunnen variëren.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor asbestherstel van een gevel afhankelijk?

Kostentracker-expert: hier in overweging te nemen:

  • het type en de maat van de gevelpanelen
  • de omvang van de schade aan de panelen
  • het gedoe om het te verwijderen
  • de kosten voor verwijdering in elk individueel geval (regionaal en afhankelijk van het bedrijf)
  • het gekozen type bekleding
  • wie het werk uitvoert (omvang mogelijke eigen bijdragen)

Vraag: Kunt u de gevelbekleding zelf demonteren?

asbest-gevel-renovatiekosten

Bij het afvoeren van asbesthoudend materiaal moet beschermende kleding worden gedragen

Kostentracker-expert: dit is theoretisch mogelijk voor gevelpanelen die geen schade vertonen. De regelgeving hierover varieert echter van staat tot staat.

Indien nodig moeten speciale verpakkingsvoorschriften in acht worden genomen en moeten speciale verpakkingsmaterialen en geschikte beschermende kleding worden gebruikt. De kosten voor zogenaamde big bags liggen ook rond de 10 à 30 euro per stuk. In dit geval blijven natuurlijk de steigerkosten.

In ons kostenvoorbeeld zou zelfafvoer met geschikte verpakking en in een geschikte container u ongeveer 4.000 EUR besparen door uw eigen bijdrage, als zelfontmanteling is toegestaan.

Het bekleden van de gevel biedt nog een besparingspotentieel. Met een beetje vakmanschap kunt u zelf isolerende klinkers aanbrengen - dit bespaart u ongeveer 60 EUR per m² aan kosten. In ons kostenvoorbeeld zou dat ongeveer 6.600 EUR bedragen voor de nieuwe gevelbekleding.