Restafval afvoeren: welke kosten zijn te verwachten?

kosten voor verwijdering van restafval

Ondanks alle afvalscheiding is de grootste hoeveelheid afval die in de meeste huishoudens vrijkomt nog steeds restafval. Het heeft ook de hoogste kosten voor vuilnis. In ons interview wilden we van de kostentracker-expert weten hoe duur het kan zijn om huishoudelijk restafval weg te gooien.

Vraag: Welke vergoedingen moet u betalen voor het afvoeren van restafval?

Kostentracker-expert: Allereerst moet u rekenen tussen verschillende verwijderingsgevallen.

Afvalvergoedingen zijn verschuldigd voor het regelmatig weggooien van huishoudelijk afval in de daarvoor bestemde bak. De tarieven voor afvalverwijdering in Duitsland kunnen van plaats tot plaats sterk verschillen. Voor een 4-persoonshuishouden kan dit schommelen tussen 120 en 800 euro per jaar - het grootste deel van de verwijderingskosten gaat naar de restafvalbak.

kosten voor verwijdering van restafval
Heeft u bij uitzondering meer afval, dan kunt u bij de gemeente ook speciale vuilniszakken aanvragen.

Indien er in uitzonderlijke gevallen meer restafval is, kunt u gebruik maken van extra vuilniszakken van de gemeente of bij grotere hoeveelheden (bijv. Bij het opruimen van een woning) geschikte containers gebruiken. Meer over de kosten voor extra vuilniszakken vindt u op dit punt, meer over de kosten voor een restafvalcontainer vindt u hier.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Van de gemeente krijgen we voor onze eengezinswoning een restafvalbak van 120 liter die elke 14 dagen wordt geleegd. We krijgen ook een biobak en een prullenbak, die we ook moeten betalen voor het weggooien. Plastic afval en verpakkingen kunnen wij gratis in de gele zak doen.

Postprijs
Kosten restafval per jaar162,50 EUR
Vergoeding voor andere vuilnisbakken75.60 EUR
Totale kosten voor afvalverwijdering ermee238,10 EUR per jaar
Restafval afvoeren per maand dus€ 13,54 per maand

De hier getoonde prijzen zijn alleen geldig voor één locatie in Duitsland en voor een bepaald jaar. De vereiste vergoedingen kunnen soms aanzienlijk verschillen in andere gemeenten en ook aanzienlijk veranderen van jaar tot jaar.

Vraag: Wat zijn de normale kosten voor de verwijdering van restafval in Duitsland?

kosten voor verwijdering van restafval
De afvalverwijdering moet u rekenen op minimaal 150 euro per jaar.

Kostentracker-expert: in de meeste gevallen moet u tussen ongeveer 150 EUR en tot 450 EUR per jaar alleen al voor de verwijdering van restafval rekenen, dus de verwachte maandelijkse kosten zijn tussen ongeveer 12,50 EUR en 37,50 EUR.

Men mag niet vergeten dat het in veel gemeenten verplicht is om gebruik te maken van een biobak, voor het legen daarvan worden ook kosten in rekening gebracht. De tarieven voor afvoer zijn doorgaans lager dan voor de restafvalbak (afhankelijk van de grootte van de biologische bak).

Papierafvalbakken zijn doorgaans goedkoop (bijna altijd minder dan 20 euro per jaar), aangezien oud papier een belangrijke grondstof is voor de industrie.

Er zijn geen verwijderingskosten voor de gele zakken en de gele bak - de fabrikanten en handelaren die de plastic verpakkingen op de markt brengen, moeten betalen voor de verwijdering.

Tongrootte en frequentie van lediging

kosten voor verwijdering van restafval
De kostprijs wordt mede bepaald door de grootte van de vuilnisbak.

In sommige gemeenten ligt de grootte van de ter beschikking gestelde restafvalbak vast. De voorgeschreven grootte is dan afhankelijk van het aantal personen dat in het betreffende huishouden is geregistreerd.

In andere gemeenten kun je vrij de maat van de restafvalbak kiezen, de in rekening gebrachte tarieven zijn dan afhankelijk van de bakmaat.

In sommige gemeenten kan ook de frequentie van legen worden gekozen, voor frequenter legen worden dan hogere tarieven in rekening gebracht.

Eventuele bijkomende kosten

In sommige gemeenten moet voor elke lediging van de restafvalbak een extra vergoeding worden betaald (bijvoorbeeld via speciale afvalpenningen die vooraf moeten worden gekocht en op de vuilnisbak worden geplakt).

Voor extra lediging buiten het normale ledigingsritme, dat bij sommige gemeenten kan worden aangevraagd, zijn meestal vaste tarieven vereist, afhankelijk van de grootte van de bak.

Als de opstellingsplaats van vuilnisbakken ver van de straat ligt, waardoor het legen via de vuilnisophaaldienst meer inspanning met zich meebrengt, kan de gemeente ook extra kosten per lediging in rekening brengen.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van het afvoeren van restafval afhankelijk?

kosten voor verwijdering van restafval
De gemeente stelt de kosten voor de afvoer van restafval vast.

Kostentracker-expert: in principe zijn de kosten afhankelijk van:

  • van het respectieve toepasselijke afvalvergoedingsstatuut van de betreffende gemeente
  • de grootte van de restafvalbak
  • de frequentie van lediging
  • of de plaats van installatie van de vuilnisbak een complexe transportroute naar de weg vereist (in sommige gemeenschappen)
  • of er met extra lediging wordt begonnen (in sommige gemeenten mogelijk)

Bij een onjuiste vulling of een ontoelaatbare vulling van de restafvalbak kunnen ook extra kosten in rekening worden gebracht.