Restafvalcontainer: wat zijn de kosten?

restafvalcontainer kosten

Wanneer een oud huis helemaal leeg wordt geruimd, komen er allerlei soorten afval vrij, ook veel dat in de categorie “restafval” valt. Het is niet altijd mogelijk of zelfs maar verstandig om afval in de vele afzonderlijke afvalcategorieën te scheiden. In dat geval zijn containers voor restafval handig. In ons interview wilden we van de cost tracker-experts weten hoe duur het is om dergelijke containers te bestellen.

Vraag: Wat zijn de kosten voor een container voor restafval?

Cost tracker expert: de kosten bij het bestellen van een container zijn enerzijds afhankelijk van de respectievelijke opberglocatie (afleverlocatie van de container) en anderzijds van de prijsstelling van de in opdracht gegeven verwijderingsdienst.

restafvalcontainer kosten
Bij een restafvalcontainer zijn er kosten voor zowel aanvoer als afvoer van het afval.

Er zijn twee verschillende factureringsopties: enerzijds een vast tarief voor de levering en ophaling van de container (voor kleine containers meestal tussen 80 EUR en 150 EUR en de verwijderingsbijdrage voor het afval naar gewicht) ( in de meeste gevallen rond de 25 euro per kg ).

Vaak wordt echter een forfaitair tarief aangeboden waarin de verwijderingskosten - ongeacht het gewicht van het afval - al zijn inbegrepen. In dit geval bedragen de kosten voor kleine containers met een vulvolume van 5 m³ meestal € 300 à € 400.

Daarnaast is er natuurlijk ook de mogelijkheid, als het om kleinere hoeveelheden puur huishoudelijk afval gaat, om gewoon bij de gemeente passende restafvalzakken voor de extra restafvalafvoer te kopen. De meeste gemeenten bieden zo'n mogelijkheid aan.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We kochten een oud huis dat behoorlijk bezaaid was. Om de volledige hoeveelheid afval af te voeren, bestellen we een container die 14 dagen kan staan. Omdat er op ons terrein niet genoeg ruimte is om de container op te zetten, vragen wij via de containerservice ook een vergunning aan om de container op straat voor ons huis (openbare ruimte) op te zetten.

Postprijs
Containertarief: levering, verzameling en verwijdering | 7 m³505 EUR
Bijkomende kosten: vergunning voor plaatsing in openbare ruimte56 EUR
Totale containerkosten ermee561 EUR

De hier getoonde kosten gelden alleen voor een bepaalde containergrootte, een bepaalde bergingslocatie en de prijsstelling van een individuele containerservice. In andere gevallen kunnen de verwachte kosten ook aanzienlijk verschillen.

Vraag: Welke containerkosten moet u doorgaans berekenen voor een restafvalcontainer?

Kostentracker-expert: in het geval van kleinere containers (ongeveer 5 m³), ​​moet u meestal rekening houden met kosten van ongeveer € 300 tot € 400 met een vast tarief facturering (container inclusief verwijdering).

Iets grotere containers (7 m³ of 10 m³ zijn gebruikelijk) kosten dan dienovereenkomstig meer (tussen de 450 en 900 euro).

Als alternatief bieden sommige containerdiensten ook verwijdering aan via zogenaamde big bags, als het maar om kleinere hoeveelheden gaat. Big bags hebben doorgaans een inhoud van ongeveer 1 m³. De kosten hiervoor liggen meestal tussen 150 EUR en 200 EUR voor forfaitaire verwijdering.

Andere soorten afval

restafvalcontainer kosten
Voor grote voorwerpen wordt een restafvalbak aanbevolen.

Afhankelijk van de beschikbare soorten afval, kunt u ze natuurlijk dienovereenkomstig scheiden. Bij het opruimen van spullen is het vaak handig om een ​​grofvuilcontainer te bestellen om het grofvuil relatief goedkoop af te voeren. Het resterende restafval kan dan ook worden afgevoerd met restafvalzakken van de gemeente. De totale kosten van een dergelijke scheiding van afval zijn vaak lager dan bij het bestellen van een container voor gemengd afval (restafval).

Ook ander afval scheiden en eventueel zelf afvoeren (recyclebare materialen, bouwpuin, hout, etc.) kan in individuele gevallen zinvol zijn. Iedereen die een vervoermiddel heeft (bijv. Aanhanger) kan kleinere hoeveelheden meestal heel goedkoop zelf inleveren bij de daarvoor bestemde inzamelpunten.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor een restafvalcontainer afhankelijk?

restafvalcontainer kosten
De kosten voor de restafvalcontainer zijn afhankelijk van de betreffende maat.

Kostentracker-expert: Het volgende is bepalend voor de kosten:

  • de grootte van de geselecteerde container (afhankelijk van de hoeveelheid afval)
  • de prijsstelling van de afvalverwerkingsdienst in opdracht
  • of de verwijdering wordt gefactureerd tegen een vast tarief of per gewicht
  • welke extra kosten ontstaan ​​voor de container (plaatsing op openbaar terrein en de daarbij behorende benodigde vergunning, leegritten door de containerdienst, ontoelaatbaar vullen, etc.)

Er moet vooral op worden gelet dat er geen probleemafval, geen vloeibaar afval en geen schadelijke stoffen in de restafvalcontainer terechtkomen. Dit kan resulteren in een zeer dure handmatige her-sortering door de containerservice.

Overbevolking (hoger dan 10 cm onder de bovenrand) moet ook worden vermeden, aangezien in dit geval de containerdienst de container om juridische redenen niet meer mag vervoeren en een zogenaamde lege reis (kosten tot € 100 en meer ) is opgeladen.