Gewenste carrière als rij-instructeur: wat kost de opleiding?

opleidingskosten rij-instructeur

Houd je echt van autorijden, zou je van deze passie een baan willen maken en overweeg je om rijinstructeur te worden? Het is een zeer verantwoordelijke taak omdat je mensen moet voorbereiden op de meest uiteenlopende verkeerssituaties. In een interview met de kostentracker-expert kom je erachter wat de opleiding kost, aan welke eisen je moet voldoen en nog veel meer interessante details over deze geweldige baan.

Hoe word ik rij-instructeur?

opleidingskosten rij-instructeur

De opleiding tot rij-instructeur duurt maar een paar maanden

Kostentracker: rij-instructeur is een door de staat erkende en landelijke uniforme naam voor een serviceberoep in de transportsector. Als u anderen wilt leren autorijden, moet u eerst een opleiding volgen die is gereguleerd door de Driving Instructors Act (FahrlG). De eerste vier tot vijf maanden vindt dit plaats in een van de zeventig door de staat erkende opleidingscentra voor rijinstructeurs. Je loopt dan ongeveer vier maanden stage bij een rijschool.

In totaal resulteert dit in een trainingsperiode tussen acht maanden en één jaar. Dit wordt afgesloten met een aantal examens die je met goed gevolg moet afleggen om eindelijk het rij-instructeursbewijs in handen te hebben.

Welke opleidingskosten moet ik verwachten?

Kostentracker: de opleiding tot rij-instructeur is zeer uitgebreid en omvat veel verschillende leerinhouden. Dit maakt ze niet echt goedkoop, zoals de volgende lijst laat zien:

Kostenoverzichtprijs
Theoriecursus (duur ongeveer 6 maanden)vanaf EUR 5.500
Reflectieseminars430 EUR per bijgewoond seminarie
Leermiddelen200 EUR
Examenkosten800 EUR
eventueel extra testritten150 EUR

Daarnaast is er een vergoeding van 40,90 EUR plus kosten voor de afgifte van een beperkt rijbewijs voor rijinstructeurs en nog eens 40,90 EUR plus kosten voor de verlenging naar een onbeperkt rijbewijs voor rijinstructeurs.

Je moet dus ongeveer 7.200 EUR uitgeven voor de opleiding tot rij-instructeur. Deze informatie is echter slechts een richtlijn, aangezien er geen uniforme kostenregulering is.

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Kostentracker: rij-instructeurs worden erkend als door de staat erkende instructeurs en moeten aan veel eisen voldoen voordat ze met hun opleiding beginnen:

 • Bewijs van een minimumleeftijd van 22 jaar.
 • Bewijs van lichamelijke en geestelijke geschiktheid door middel van een medisch attest.
 • Er mogen geen feiten zijn waardoor u ongeschikt lijkt voor het beroep van rijinstructeur.
 • Beschikken over een gekwalificeerd diploma van het secundair onderwijs en een voltooide beroepsopleiding.
 • In het bezit zijn van rijbewijs BE, A en CE; een proefrijbewijs is niet voldoende.
 • Minimaal drie jaar rijervaring klasse B hebben.

Juist deze strenge voorwaarden maken het beroep van rijinstructeur voor jongeren niet zo interessant. Als aan de fysieke vereisten wordt voldaan, is omscholing tot rij-instructeur ook erg interessant voor mensen op hoge leeftijd.

Hoe lang duurt de opleiding?

Kostentracker: u moet minimaal acht maanden training verwachten:

 • Vijf tot zes maanden in een trainingsfaciliteit voor rij-instructeurs
 • Vier tot vijf maanden in een rijopleiding.

De training vindt plaats in besloten cursussen en mag niet worden onderbroken, met uitzondering van een niet-lesperiode van vier weken.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er?

Kostentracker: zoals bij veel beroepsopleidingen of vervolgopleidingen, kunt u profiteren van verschillende beurzen:

KunstVereisten en beschrijving
Meester BAföGU moet al een initiële opleiding hebben gevolgd. Naast beurzen voor examen- en cursusgeld is er ondersteuning voor kosten van levensonderhoud.
OpleidingsbonFondsen van het Federaal Arbeidsbureau om professionele ontwikkeling te bevorderen. Dit dekt dan de kosten voor deelname, reiskosten, eventuele accommodatie en maaltijden en eventuele kosten voor de opvang van kinderen. Zowel werklozen als werknemers die op het punt staan ​​te worden ontslagen profiteren hiervan; financiering om professionele redenen moet daarom noodzakelijk zijn. Vraag advies aan het uitzendbureau.
BelastingbesparingAls u de kosten voor de rijinstructeursopleiding uit eigen zak financiert, kunt u alle kosten declareren als bijzondere uitgave (advertentiekosten).

Als financiering geen optie is, neem dan contact op met de school voor chauffeursinstructeurs. In veel gevallen kunt u de kosten in de vorm van een termijnbetaling in evenwicht brengen, zodat het maandbedrag binnen een beheersbaar kader blijft.

Hoe werkt de training?

Kostentracker: dit is onderverdeeld in de volgende secties:

 • Theorie les
 • Praktisch examen
 • Expertise-onderzoek
 • Stage bij een rijschool.

Wat leer ik in theorielessen?

Kostentracker: De theoretische module van deze training vindt plaats op een rij-instructeursschool en duurt ongeveer vijf maanden. Dit zijn altijd cursussen van een hele dag. Deze worden, net als de leerinhoud, voorgeschreven door het opleidingsreglement voor rij-instructeurs en zijn zeer divers:

Gebiedinhoud
Rijden:De vaardigheid om motorvoertuigen te besturen wordt uitgebreid en verbeterd in lijn met de verschillende rijbewijsklassen. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn: compliance, veiligheid en milieubescherming.
Technologie:Hier leer je technische relaties begrijpen en implementeren. U moet in staat worden gesteld om de rijfysica en uitleg van milieuvriendelijk rijden op een begrijpelijke manier door te geven aan uw toekomstige leerlingbestuurders.
Milieu:Principes van milieubewust en zuinig rijden.
Verkeerseducatie:Hoe praktische en theoretische lessen kunnen worden vormgegeven, is hier ook een onderwerp, evenals volwasseneneducatie of leerpsychologie.
Wet:Kennis van het Duitse verkeersrechtelijke systeem.
Verkeersgedrag:Het observeren wordt hier getraind, zodat u uw leerling-chauffeurs correct kunt beoordelen en ondersteunen.

Zijn er ook praktijklessen?

opleidingskosten rij-instructeur

De stage omvat een educatieve component

Kostentracker: het theoretische deel van de training wordt afgesloten met het behalen van de examens. Dan begint het spannendere deel, dat je afrondt in de vorm van een stage bij een rijschool. Dit duurt tussen de vier en vijf maanden.

Gedurende deze tijd ga je telkens twee keer per week naar de rijinstructeursschool om deel te nemen aan een leerzame reflectie. Hier wissel je ideeën uit met andere stagiaires en krijg je waardevolle tips.

Aan het einde van de praktijkopleiding zijn er lesvoorbeelden (examen rij-instructeur). Als je hiervoor geslaagd bent, ontvang je het rij-instructeursbewijs en kun je aan de slag als rij-instructeur.

Welke examens moet ik halen?

Kostentracker: in tegenstelling tot uw toekomstige leerlingbestuurders, moet u niet alleen slagen voor één theoretisch en één praktisch rijexamen, maar voor vijf. Deze zijn in detail:

 • De praktische rijexamen, waarin je moet aantonen dat je correct en veilig een klasse BE-voertuig kunt besturen. Dit is vergelijkbaar met dat van het rijbewijs.
 • Een schriftelijk specialistisch examen. Dit is een tentamen met vier uitgebreide opdrachten waarvoor je vijf uur de tijd hebt.
 • Mondeling specialistisch examen: een examencommissie zal u vragen stellen over onderwerpen die relevant zijn voor de rij-instructeurssector.
 • Theoretisch lesvoorbeeld: Zoals elke docent in Duitsland, moet je een lesvoorbeeld nemen dat plaatsvindt als onderdeel van een theorieles op je rijschoolstage. Naast uw toekomstige leerlingen neemt een examinator plaats in de klas en beoordeelt uw lessen.
 • Tijdens de praktijkinstructie begeleidt een examinator een rijles met een leerling-chauffeur.

Wat gebeurt er als ik een examen niet haal?

Kostentracker: als u een examen niet haalt, kunt u het twee keer herhalen. Dit verlengt de inwerkperiode in eerste instantie met minimaal tien maanden, omdat je pas aan de stage mag beginnen als je alle theorie-examens hebt gehaald.

Als je alle examens hebt gehaald, heb je twee jaar de tijd om aan de stage te beginnen. U hoeft zich dus nauwelijks zorgen te maken over het niet voltooien van de training, ook al zouden bijvoorbeeld privéverplichtingen het nodig maken om de training te onderbreken.

Kan ik dan alle rijbewijslessen geven?

Kostentracker: nee, dat mag u nog niet doen. Het beschreven opleidingstraject heeft betrekking op de rijbewijsklasse BE en vormt de basis. In de promotiecursussen verkrijg je dan de lerarenvergunning voor verdere lessen:

 • Rij-instructeur klasse A (duur: 1 maand)
 • Rij-instructeur klasse CE (duur: 2 maanden)
 • Rij-instructeur klasse DE (duur: 1 maand)

Aan het einde van de cursus moet je slagen voor een mondeling, schriftelijk en praktisch rijexamen.

Wat zijn de toekomstige carrièremogelijkheden?

opleidingskosten rij-instructeur

De arbeidsvooruitzichten voor rij-instructeurs zijn uitstekend

Kostentracker: deze zijn buitengewoon goed, omdat het aantal mensen met een rijbewijs voor rij-instructeurs al jaren gestaag daalt. In dit beroep kun je werk vinden in een lokale rijschool of de stap naar zelfstandig ondernemerschap zetten. Hiervoor is echter een aparte cursus nodig.

Wat verdien ik als chauffeur-instructeur?

Kostentracker: naast de goede werkgelegenheid, trekt een rij-instructeur een zeer aantrekkelijk salaris aan. Momenteel ligt het startsalaris rond de 2.600 euro bruto. Met praktijkervaring stijgt het inkomen en na enkele jaren gemiddeld 3.400 euro bruto, en zelfs iets hoger voor zelfstandige rij-instructeurs.

Zijn er doorgroeimogelijkheden?

Kostentracker: naast de reeds genoemde cursussen voor gevorderden, waarmee u andere autoklassen kunt geven, zijn er verschillende opties voor professionele ontwikkeling. Dit is hoe je jezelf kunt trainen om:

 • Opleiding rij-instructeur
 • Moderator voor seminars ASF en FES
 • Opleiding en bijscholing voor beroepschauffeurs

Moet ik de cursussen opnieuw volgen, ook al heb ik een rijbewijs voor rij-instructeur bij de overheid?

Kostentracker: Als je rij-instructeur wilt worden en al een rij-instructeur-rijbewijs hebt behaald bij de overheid, bijvoorbeeld van de krijgsmacht of de politie, hoef je niet nog een keer te rijden instructeur examen. Een “aanvraag rijbewijs onbeperkt rijbewijs” kunt u rechtstreeks bij de verkeersautoriteit indienen. Voeg een bewijs van het rijbewijs bij de documenten.