Riolering: welke kosten moet u berekenen?

riolering aansluitkosten

Op alle plaatsen in Duitsland waar een openbaar riool binnen handbereik is, geldt voor huiseigenaren een wettelijke verplichting om hun afvalwater via dit riool af te voeren. In een interview legt de cost tracker-expert uitgebreid uit welke kosten er gemaakt worden voor een afvalwateraansluiting.

Vraag: Welke kosten moet u berekenen voor een rioolaansluiting?

Kostentracker-expert: De totale kosten voor de afvalwateraansluiting kunnen aanzienlijk variëren van nieuwbouw tot nieuwbouw. Ze zijn afhankelijk van de respectievelijke aansluitlocatie (gemeente) en de gegeven aansluitsituatie op het terrein.

Allereerst moet worden opgemerkt welke kosten worden genoemd

 • van de te betalen vergoedingen
 • van werkelijke loonkosten

Beiden geven samen de totale kosten voor de rioolaansluiting. Daarnaast kunnen er aan de werkzaamheden bijkomende vergoedingen verbonden zijn (verkrijgen van blokkeer- en graafvergunningen, verkeersveiligheidsmaatregelen, meetkosten, fooi-vergoedingen voor graafwerkzaamheden, etc.).

De vergoedingen variëren sterk, afhankelijk van de gemeente. Ook de berekeningsgrondslagen voor aansluitvergoedingen verschillen van gemeente tot gemeente.

riolering aansluitkosten

Het leggen van de leidingen is slechts een klein deel van de werkzaamheden aan de rioolaansluiting

De werkelijke arbeidskosten omvatten het bouwen van een bouwkuip op de gewenste diepte en het leggen van de leidingen en het afsluiten van de bouwkuip. Afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse (bodemgesteldheid, benodigde aansluitlengte, benodigde inbouwdiepte, etc.) kunnen ook hier de kosten sterk variëren.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Voor de riolering van een woning moet een zeer grote afstand van 30 m worden overbrugd. Er zijn geen neplijnen op het terrein. De buisdiameter is DN 150. Er wordt 1 revisieschacht geproduceerd.

Postprijs
Opgraving en goedkeuring blokkeren65 EUR
Vergoeding: volgorde van verkeersbeperkingen55 EUR
Vergoeding: installatie van verkeersbeveiligingsapparatuur85 EUR
Meten47 EUR
Maak een sleuf (30 m)8.500 EUR
Het leggen van kabels naar de eigendomslijn - vergoedingEUR 3.500
Het leggen van kabels op het terrein1.400 EUR
Inspectieschacht inclusief montage2.500 EUR
Lektest240 EUR
totale prijs16.392 EUR

Dit is slechts een voorbeeld van kosten voor een specifiek individueel geval. De kosten in andere gevallen kunnen ook aanzienlijk verschillen.

In het kostenvoorbeeld zorgde met name de lange aansluitlengte voor enorme kosten. In andere gevallen kunnen de kosten voor de rioolaansluiting over een kortere lengte 10.000 euro minder kosten.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor de rioolaansluiting afhankelijk?

Kostentracker-expert: in het algemeen spelen arbeidskosten een rol:

 • de ligging van de bouwplaats (gemeente)
 • de vereiste aansluitlengte
 • de aard van de bodem (bodemklasse, zogenaamde "moeilijkheden" zoals stromend zand of hoge grondwaterstanden)
 • de diepte van de leidingloop
 • Type en diameter (DN) van de aansluitleidingen
 • het type buisinbedding
 • het aantal inspectieschachten (minimaal 1 as, bij schuinloop minimaal 1 as na elke bocht)

Bij de vergoedingen spelen verschillende factoren een rol:

riolering aansluitkosten

De kosten voor een rioolaansluiting bestaan ​​uit verschillende prijzen

 • het soort productie (tijdens openbare rioolwerken, daarna naar een zogenaamde voorrek of blinde buis of daarna)
 • Basisprijs en prijs per meter
 • Bouwkostensubsidie ​​per meter weglengte
 • Diameter van de leidingen (boven DN 250, extra kosten tot EUR 1.000 en een extra EUR 50 of meer per meter)
 • Eigenschap lengte
 • Breedte woning aan straatzijde
 • Aantal verdiepingen van het gebouw dat in aanbouw is

Elke gemeente stelt haar eigen rekenkosten voor de aansluitkosten vast. In sommige gemeenten kunnen de kosten voor het aanleggen van drinkwater- en rioolbuizen ook worden gecompenseerd als ze op hetzelfde tracé worden aangelegd.

De aansluitkosten kunnen alleen individueel worden berekend op basis van de gemeente en een specifiek aansluitproject - forfaitaire, Duitsland-brede informatie is hier niet mogelijk.

Vraag: Welke rol speelt de bodemkwaliteit in de kosten van de rioolaansluiting?

Kostentracker expert: De bestaande bodemklasse en de aard van de bodem spelen een grote rol in de kosten van de grondwerken. De kosten van grondwerken kunnen enorm stijgen door de klasse van de grond alleen. De bestaande bodemklasse (2 - 7) is terug te vinden in het bodemrapport dat verplicht is voor elk gebouw.

Terwijl bodemklassen (3 - 4) doorgaans kosten met zich meebrengen van ongeveer 10 euro per m³ voor de noodzakelijke ontgraving, kunnen in bodemklasse 6 of 7 (rotsbodem of zogenaamde "explosieve grond") kosten oplopen tot 80 euro per m³. opgelopen. Ook zogenaamde "moeilijkheden" (binnendringen van water in de sloot, stromend zand, etc.) kunnen tot dure extra kosten leiden.