Retry for a live version

Deze pagina (https://kostentracker.nl/kanalverbindkosten) is momenteel offline. Omdat de site van echte Cloudflare's Always Online ™ -technologie wordt gebruikt, kunt u doorgaan met surfen op een momentopname van de site. We blijven op de achtergrond kijken en zodra de site terugkomt, krijg je automatisch de live versie te zien. Always Online ™ wordt mogelijk volgens Cloudflare | Verberg deze waarschuwing

Rioolverbindingskosten - dat moet je verwachten

Rioolaansluitkosten
Een rioolaansluiting kost enkele duizenden euro's

Als er in een nieuw gebouw een rioolaansluiting moet worden aangelegd, zijn de kosten vaak een groot mysterie. In een gesprek vertelt de kostentracker-expert welke kosten u in welk geval kunt verwachten en van welke kosten de rioolaansluitingskosten afhangen.

Vraag: Kun je überhaupt een rioolaansluiting omzeilen?

Experts in kostentracker: er zijn er nogal wat die vaak kijken naar kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties als alternatief voor gemeentelijke rioolaansluitingen. In de praktijk is het echter helaas zo dat overal waar een rioolstelsel aanwezig is een wettelijke aansluitplicht bestaat.

Slechts in zeer weinige gevallen, waar een gemeentelijke voorziening niet de moeite waard zou zijn, wordt een vergunning verleend voor het exploiteren van kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties. Maar dit treft maar heel weinig gebieden in Duitsland. Een kleine afvalwaterzuiveringsinstallatie is overigens niet altijd goedkoper - in individuele gevallen moet je er veel geld aan uitgeven.

Vraag: Waarom zijn de kosten voor een rioolaansluiting zo moeilijk te berekenen en vaak zo'n groot mysterie?

riool aansluitkosten

De kosten voor de rioolaansluiting verschillen sterk van regio tot regio

Kostentracker-expert: enerzijds zijn de regionale verschillen in rioolaansluitingen aanzienlijk, anderzijds bestaan ​​de aansluitkosten uit veel verschillende factoren waarmee allemaal rekening moet worden gehouden.

Enerzijds zijn er de leges die je moet betalen voor een rioolaansluiting, anderzijds zijn er de kosten voor de nodige werkzaamheden, die ook sterk kunnen variëren van nieuwbouw tot nieuwbouw.

Hieronder volgt een voorbeeld van de mogelijke kosten voor een afvalwateraansluiting:

Op één perceel is de rioolaansluiting vanaf het hoofdriool 3 m diep tot aan de perceelsgrens aangelegd. De pijplengte was ongeveer 6,5 m, de pijpdiameter was DN 150. In dit geval was het een volgende productie, een bestaand pad werd in de loop van de werkzaamheden opnieuw geasfalteerd. In dit voorbeeld bedroegen de kosten in totaal 6.000 EUR.

Dit is echter geenszins representatief - het laat alleen zien waar de kosten in een individueel geval kunnen zijn. Afhankelijk van de lokale omstandigheden kunnen de kosten ook beduidend hoger of lager zijn, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld:

Over circa 30 m moet een volledige rioolaansluiting worden aangelegd. In dit voorbeeld zijn de volgende kosten te zien:

Postprijs
Creëer een verbindingssleuf van meer dan 30 m8.500 EUR
Aanleggen van de leidingen tot aan het pand (door rioolbedrijven)EUR 3.500
Aanleggen van de rioolbuis over het terrein (30 m)1.400 EUR
Maak een inspectieschacht2.500 EUR
Subsidie ​​voor bouwkosten naargelang de breedte van het perceelhier niet van toepassing
Lektest van de rioolbuis200 EUR
totale prijs16.100 EUR

Dit voorbeeld laat duidelijk zien dat hier veel losse kostenposten kunnen ontstaan. In individuele gevallen zijn er vaak veel andere individuele kosten, zoals de noodzakelijke verkeersbescherming van de bouwplaats of de kosten voor het beveiligen van de bouwkuip.

Vraag: Welke factoren spelen een rol bij de kosten van de watervereniging?

riool aansluitkosten

De kosten van de aansluiting op het riool zijn afhankelijk van een aantal factoren

Kostentracker-expert: Allereerst speelt de lengte van het kanaal natuurlijk een rol. Daarnaast spelen nog vele andere factoren een rol als het gaat om de kosten van de rioolaansluiting.

Bij de vergoedingen spelen verschillende factoren een rol. Veel gemeenten rekenen ook een bouwsubsidie, die is gebaseerd op de breedte van het pand aan de straatzijde. De hoogte van deze bouwkostensubsidies verschilt van gemeente tot gemeente.

Een voorbeeld: de prijslijst van Wasserbetriebe Berlin toont als vergoedingsfactoren:

 • Productiemethode (terwijl er wordt gewerkt aan openbare zenders, achteraf op bestaande pre-stretching of achteraf) - basisprijs
 • meerprijs per meter
 • Bouwkostensubsidie ​​per meter weglengte
 • Buisdiameter (boven DN 250 worden de kosten meestal individueel berekend en zijn veel hoger - maar tussen DN 150 en DN 250 is de basisprijs vaak € 1.000 en de prijs per meter € 50)

Hierop worden echter ook meterkosten in mindering gebracht als de drinkwater- en rioolleidingen in hetzelfde traject worden aangelegd. In dit geval trekt Berlijn bijvoorbeeld 65 euro per meter gezamenlijke bouwplaats af.

De watervereniging Strausberg-Erkner moet echter de kosten berekenen:

 • Eigenschap lengte
 • Breedte woning aan straatzijde
 • Lengte van het aansluitkanaal
 • Aantal volledige verdiepingen in het gebouw

Dat laat al zien hoe verschillend de gemeentelijke berekeningen in individuele gevallen kunnen zijn. Maar dat is altijd maar een deel van de kosten.

Vraag: Welke rol spelen de termen "volledig ontwikkeld" en "gedeeltelijk ontwikkeld" in deze context?

Cost Tracker Expert: er is hier vaak een groot misverstand. Als een pand "volledig ontwikkeld" is, betekent dit meestal dat de aansluitingen tot aan de eigendomsgrens liggen - maar dat hoeft niet per se het geval te zijn.

De volgende worden officieel beschouwd als verbindingsmedia:

 • elektriciteit
 • water
 • riolering
 • gas-
riool aansluitkosten

Slechts zeer zelden zijn alle aansluitingen op de bouwplaats aanwezig

Niet alle verbindingen hoeven echter op de perceelsgrens te liggen - ook al liggen voor individuele panden niet alle verbindingen direct op de perceelsgrens maar bevinden zich al in de straat, er kan nog steeds sprake zijn van "volledig ontwikkeld" . Dit is vaak het geval bij leegstaande percelen.

“Voluit ontwikkeld” wil niet zeggen dat de aansluitingen daar zijn waar je wilt bouwen en dat er geen rioolaansluitingen gemaakt hoeven te worden. Dat zou een zeer zeldzame meevaller zijn.

Van gedeeltelijk ontwikkeld wordt meestal gesproken als niet alle aansluitingen voor alle eigendommen op de grens liggen.

Wat in dit verband echter nog steeds belangrijk is, zijn zogenaamde dummy-lijnen. Vooral in de bebouwde kom kan het voorkomen dat er al een blinde lijn op het terrein staat. Als dit het geval is, dalen de kosten voor de rioolaansluiting doorgaans aanzienlijk.

Een andere term is het zogenaamde "voorrekken" - dit zijn ook blinde lijnen, maar ze strekken zich uit van de hoofdkanalen tot aan de eigendomslijn. Zelfs bij bestaande uitrekking dalen de aansluitkosten voor de rioolaansluiting doorgaans. Bij Berliner Wasserbetriebe wordt de basisprijs bijvoorbeeld al met ongeveer 500 EUR verlaagd met een bestaande voorrek, de metertarieven dalen met 40% voor kleine diameters (DN 150 en DN 200).

Vraag: Welke factoren zijn van invloed op de kosten van de aanleg van de rioolaansluitleidingen?

Kostentracker-expert: de volgende factoren spelen hier over het algemeen een rol:

 • de lengte van de vereiste lijn over het pand
 • de aard van de bodem (het beïnvloedt de kosten van grondwerken)
 • Bijkomende maatregelen nodig bij het aansluiten (bijv. Verkeersveiligheidsmaatregelen)
 • Type en diameter van de geplaatste buizen
 • Type inbedding van de leidingen
 • Aantal benodigde revisieschachten (indien de leidingen niet recht gelegd worden dient na elke knik een revisieschacht geplaatst te worden, een revisieschacht is altijd verplicht)

De lengte van de kabels is de doorslaggevende kostenfactor. Vaak zijn de noodzakelijke grondwerken echter een gebied dat voor enorme prijsstijgingen kan zorgen.

Vraag: Waarom zijn grondwerken zo belangrijk?

Kostentracker-expert: er kunnen zich twee problemen voordoen tijdens graafwerkzaamheden:

 • enerzijds een moeilijke bodemgesteldheid
 • aan de andere kant, bestaande aanvoerlijnen die moeilijk te kruisen zijn

Beide factoren kunnen de kosten erg duur maken.

riool aansluitkosten

Hoe minder ingewikkeld de bodem, hoe goedkoper de rioolaansluiting

Als het gaat om de aard van de bodem zorgen steenachtige bodems, stromend zand of grondwaterinfiltratie ervoor dat de kosten aanzienlijk stijgen. In veel gevallen zijn offertes gebaseerd op gemiddeld tot goede bodemgesteldheid voor graafwerkzaamheden.

In de praktijk blijkt vaak dat de bodemkwaliteit op de ontgravingslocatie beduidend slechter is, of dat er steenachtige, rotsachtige grond ontstaat, wat een belemmering vormt voor de werkzaamheden. De in de aanbieding vermelde prijs kan dan niet meer worden gehandhaafd.

Let bij het doen van een bod altijd op welke bodemklasse voor de graafwerkzaamheden is berekend. Bedrijven die grondwerken aanbieden, doen dit meestal voor een bepaalde bodemklasse - meestal voor de klassen 3 t / m 5.

Zogenaamde 'moeilijkheden' zoals obstakels tijdens ontgravingen, stromend zand of hoge grondwaterstanden worden dan meestal met extra, vaak vrij hoge, kostentarieven in rekening gebracht.

Vraag: Zijn er extra kosten van toepassing?

Kostentracker-expert: ja, het werk gaat meestal gepaard met lagere vergoedingen en bijkomende kosten. De vele kleine bedragen kunnen de totale kosten dan ook merkbaar duurder maken.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

 • Opgravings- en blokkeervergunningen (hier kan tot 100 EUR worden verdiend)
 • Fooi vergoedingen voor graafwerkzaamheden (worden meestal gefactureerd door het uitvoerende bedrijf)
 • Kosten voor het bestellen van verkeersbeperkingen (tot € 100, - zijn hier ook mogelijk)
 • Vergoedingen voor het installeren van verkeersbeveiligingsapparatuur en verkeersregelingsapparatuur (ook hier kan gemakkelijk tussen de 50 en 100 EUR liggen)
 • Uitgiftevergoeding voor een opgravingsvergunning (u kunt hier tot 50 EUR verwachten)
 • Vergoedingen voor planning, meten, etc.

Zoals je ziet liepen de vele kleine vergoedingen in individuele gevallen al snel op tot een paar honderd euro. Als u uw eigen kosten berekent, worden deze punten vaak vergeten.

Vraag: Hoe kunnen kosten worden bespaard bij het aansluiten van het riool?

Kostentracker-expert: er zijn niet veel gebieden waarop u kunt besparen. De vergoedingen voor de gemeente en de rioleringsvereniging zijn niet te beïnvloeden. In veel gemeenten zouden de kosten dalen als de aansluiting wordt verplaatst op een moment dat er momenteel aan de openbare zenders wordt gewerkt. In de meeste gevallen heeft u hier echter geen invloed op. Als de gelegenheid zich voordoet, moet deze worden gebruikt.

Het leggen van de lijnen kan, net als de grondwerken, vaak door verschillende bedrijven tegen zeer verschillende prijzen worden aangeboden. Het vergelijken van meerdere aanbiedingen is hier bijna altijd de moeite waard.

Als u tijdens de bouw veel civieltechnische werkzaamheden moet verrichten, probeer dan een lage prijs te bedingen voor de aanleg van het riool met het bedrijf dat het meeste werk doet. In veel gevallen kan het de moeite waard zijn. Doordat het bedrijf al op grote schaal actief is op uw terrein, kunnen de aanlegwerkzaamheden voor de rioolaansluiting vaak tegen een zeer betaalbare prijs worden gedaan.

Tips en trucs

Een aanvraag voor een nieuwe rioolaansluiting kunt u meestal krijgen van uw verantwoordelijke afvalwatervereniging. Informatie over de rioolaansluiting kunt u meestal krijgen bij de verantwoordelijke bouwautoriteit of de verantwoordelijke gemeente.