Rioolbuizen vernieuwen: welke kosten mag je verwachten?

rioolbuisvernieuwingskosten

Rioolbuizen mogen nooit lek zijn - noch de ondergrondse verbindingsleidingen onder het pand, noch de rioolbuizen in het huis. De huiseigenaar is verantwoordelijk voor beide. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit wat de kosten zijn van het vervangen van rioolbuizen.

Vraag: Wat kost het om rioolbuizen te vervangen?

Kostentracker-expert: dat kan niet in algemene termen worden gezegd. De kosten zijn afhankelijk van de lengte van de leidingen en de individuele belasting.

Er moet eerst een onderscheid worden gemaakt:

 • of het nu de rioolbuis in de buitenruimte is
 • of het de rioolbuizen in huis zijn

In beide gevallen is het een heel andere taak.

Als rioolbuizen die op het terrein lopen moeten worden vervangen, zijn hoge kosten te verwachten. In dit geval liggen de kosten tussen 500 tot 600 EUR per m, in complexere gevallen zelfs aanzienlijk hoger. Totale kosten van 10.000 EUR en meer voor het vervangen van beschadigde rioolbuizen zijn niet ongewoon.

Een volledige vervanging is echter meestal alleen nodig bij ernstige schade over de gehele lengte van de buis en als de omvang van de schade passend is. In veel gevallen kunnen renovatiewerkzaamheden worden uitgevoerd zonder put en kan de betreffende leiding van binnenuit worden afgedicht. De kosten voor dit type waterdichting bedragen dan slechts tussen 150 EUR per m en 250 EUR per m. Bovendien moet u ongeveer EUR 1.000 tot EUR 1.500 verwachten voor de lektest en schadeonderzoek, evenals voor de eindtest en het doorspoelen van de leiding.

Als de rioolbuizen in huis moeten worden vervangen, is dat een heel andere taak. In het bijzonder moeten oude metalen leidingen, indien mogelijk, tijdens renovatie worden vernieuwd om latere leidingbreuken te voorkomen.

rioolbuisvernieuwingskosten

Alleen al het vervangen van de rioolbuizen in huis kost enkele duizenden euro's

De kosten zijn sterk afhankelijk van de toegepaste methode: er kunnen bijvoorbeeld nieuwe rioolbuizen in de kelder worden opgehangen. Als de complete rioolbuizen in een huis vervangen moeten worden, kunnen de kosten voor de renovatie al snel in de range van 10.000 EUR liggen. In het geval van appartementen zijn de kosten lager in overeenstemming met het kleinere oppervlak. Een groot deel van de kosten vloeien voort uit de noodzakelijke blootstelling van de oude rioolbuizen.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Een 17 m lange rioolbuis in de tuin wordt volledig vernieuwd.

Postprijs
Lektest, schade documentatie290 EUR
Vervangend werk volledig9.350 EUR
Doorspoelen, documentatie, functionele test750 EUR
totale prijsEUR 10.390

Dit is slechts een voorbeeld van kosten voor een specifiek individueel geval. De kosten in andere gevallen kunnen variëren.

Vraag: Wat zijn de factoren die de kosten van het vervangen van de rioolbuizen bepalen?

Kostentracker expert: Bij rioolbuizen in de tuin moet met het volgende rekening gehouden worden:

 • de aard van de bodem
 • de diepte
 • de diameter van de rioolbuis
 • het verloop van de rioolbuis (recht of schuin)
 • het aantal zijkanalen
 • de omstandigheden ter plaatse (bereikbaarheid, etc.)
 • de prijsstelling van het uitvoerende bedrijf

Bij rioolbuizen in de woning zijn de kosten afhankelijk van:

rioolbuisvernieuwingskosten

De lengte van de lijnen is een belangrijke kostenfactor

 • de lengte van de te vernieuwen lijnen
 • de managementstructuur
 • de moeite die nodig is om de oude kabels toegankelijk te maken (wrikken van muren, vloeren, enz.)
 • de bestaande oude leidingen

De kosten binnenshuis kunnen alleen individueel worden berekend, afhankelijk van het individuele geval en de specifieke werklast. Bij grotere verbouwingen kunnen de kosten verminderd worden door andere reeds uitgevoerde werkzaamheden of door eigen bijdragen.

Vraag: Wanneer is het vervangen van een rioolbuis verzekerd?

Kostentracker expert: Indien er al een kapotte leiding is of schade aan een oude leiding die in de muur ligt, kunnen de kosten voor de vernieuwing gedeclareerd worden bij de verzekeraar, aangezien er al schade is.

Het puur uit voorzorg omruilen van oude lijnen zonder dat er reeds schade is opgetreden, kan niet worden geclaimd bij verzekeringsmaatschappijen.