Herstel van scheuren in metselwerk: welke kosten moeten worden geschat?

scheuren-in-metselwerk-renovatiekosten

Als er scheuren ontstaan ​​op de muren, is dat vaak een bouwfout bij nieuwbouwwoningen. Bij oudere huizen geeft dit vaak aan dat het huis op individuele plaatsen aan het zinken is. We wilden van de kostentracker-expert weten welke kosten er moeten worden geschat voor het repareren en repareren van scheuren in het metselwerk en wat het zou kunnen kosten om een ​​verzonken fundering op te heffen en te stabiliseren.

Vraag: Wat kost het herstellen van scheuren in het metselwerk?

Kostentracker-expert: Allereerst moet u onderscheid maken tussen twee dingen: het herstellen van de scheuren zelf - en het herstellen van de mogelijk onderliggende oorzaak (bijvoorbeeld afwikkeling van het gebouw).

scheuren-in-metselwerk-renovatiekosten
Gewoon scheuren in het gips kunnen zeer snel worden hersteld.

Als er alleen simpele scheurtjes in het pleisterwerk zitten, brengt de renovatie meestal geen bijzondere kosten met zich mee. Als de scheuren niet verder reiken dan de gipsbodem, zijn het veelal pure spanningsscheuren die eenvoudig weer gesloten kunnen worden. Spiraalankers en speciale mortel worden gebruikt om scheuren in de gevel te dichten - ongeveer 150 tot 300 EUR per strekkende meter scheur is te verwachten voor het volledige werk; 6 EUR per m² tot 12 EUR per m².

Opheffen van bodemdaling

scheuren-in-metselwerk-renovatiekosten
Het repareren van de scheuren kan soms erg duur zijn.

Als de scheur geen spanningsscheur is maar door zetting wordt veroorzaakt, moet deze oorzaak natuurlijk ook op voorhand worden weggenomen. De kosten hiervoor zijn veel hoger en kunnen ruim 10.000 EUR kosten, afhankelijk van de schade.

In het geval van een doorhangende fundering moet deze op verschillende manieren worden opgetild en vervolgens gestabiliseerd. Dit is de enige manier om ervoor te zorgen dat er geen verdere nederzettingen zijn die in de loop van de tijd steeds ernstiger worden.

Voor elke meter lengte waarop de fundering gehesen moet worden, moet in ieder geval zo'n € 500 tot € 1.000 aan kosten worden verwacht; de beoordeling en planning van maatregelen in individuele gevallen klopt meestal al ongeveer 3.000 EUR tot 5.000 EUR te boeken.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Er zit een grote spanningsscheur in het pleisterwerk in de gevel van onze bungalow, die wij door een gespecialiseerd bedrijf laten renoveren. Het pleisterwerk is 2,5 m lang en uit een test door het vakbedrijf blijkt dat het gebouw niet bezinkt en de scheuren slechts oppervlakkig zijn.

Omdat ons huis een bungalow van één verdieping is, is er geen steiger nodig om de scheur te herstellen.

Postprijs
Materiaalkosten: spiraalankersysteem160 EUR
Materiaal: gips en gevelverf45 EUR
werkuren460 EUR
Totale reparatiekosten ermee665 EUR

In andere gevallen kunnen de kosten voor het herstellen van scheuren aanzienlijk variëren, afhankelijk van de staat van de gevel en de aard van de scheur. Bij grotere scheuren of zelfs meerdere scheuren zijn aanzienlijk hogere kosten te verwachten.

Vraag: Wat is de exacte omvang van de kosten?

Kostentracker-expert: hier moet u eerst onderscheid maken tussen arbeids- en materiaalkosten.

scheuren-in-metselwerk-renovatiekosten
Er moet ook rekening worden gehouden met de materiaalkosten voor mortel.

De materiaalkosten omvatten in eerste instantie de kosten voor spiraalankers en speciale mortel (indien gebruikt voor renovatie). Voor elke scheur van 3 m zijn kosten van ongeveer EUR 150 tot EUR 200 te verwachten. Daarnaast zijn er ongeveer 10 EUR per m² tot 15 EUR per m² kosten voor gips en verf om de gevel te herstellen.

De arbeidskosten zijn afhankelijk van de inspanning die nodig is om de scheur te dichten en de gevel te herstellen. Hierbij moet in ieder geval van meerdere uren werktijd worden uitgegaan, aangezien ook de scheur vooraf zorgvuldig moet worden gecontroleerd om ernstige onderliggende beschadigingen uit te sluiten.

Bij gebruik van steigers zijn meerkosten van ongeveer 6 EUR per m² tot 12 EUR per m² te verwachten voor de steiger (het aantal vierkante meters heeft betrekking op de - veelal royaal - steigergeveloppervlakte).

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor het herstellen van scheuren in metselwerk afhankelijk?

scheuren-in-metselwerk-renovatiekosten
De kosten van de renovatie zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • of het nu gaat om een ​​spanningsscheur of een onderliggende ernstige schade aan de woning zelf (mogelijk enorme renovatiekosten)
  • de lengte en aard van de scheur
  • de inspanning die nodig is om de scheur te sluiten
  • de hoeveelheid materiaal die nodig is om de scheur te sluiten en te stabiliseren
  • de prijsstelling van de uitvoerende onderneming (aangerekende materiaalkosten, arbeidskosten, kosten voor veelal meerdere reizen, etc.)