Schilddak - wat zijn de kosten?

schilddak kosten

Het schilddak is een typisch "oud" dak in Duitsland dat al vele eeuwen wordt gebouwd. De cost tracker expert legt in een interview uitgebreid uit wat de kosten zijn van een schilddak en welke kostenverschillen er zijn ten opzichte van andere dakvormen.

Vraag: Hoe wordt een schilddak geconstrueerd en met welke voor- en nadelen moet men rekening houden met deze dakvorm?

Kostentracker-expert: het schilddak is een van de oudste dakvormen in Duitsland en is nog steeds erg wijdverspreid, vooral in Zuid-Duitsland en Oostenrijk.

In tegenstelling tot het zadeldak heeft het schilddak ook aan de gevelzijden schuine dakvlakken, de zogenaamde "heupen". De dakvlakken aan de zijkant en de gevelzijde zijn even hoog en er is een nok.

Als de nok helemaal wegvalt, spreekt men van een tentdak of een piramidedak. Dergelijke daken worden tegenwoordig zelden gebouwd.

Als de zadeldakvlakken van een schilddak sterk worden ingekort, wordt het een krom schilddak of een krom schilddak. Als de verkorting minder uitgesproken is, ontstaat er een zogenaamd half-schilddak. Dit kan in de praktijk echter enkele voordelen opleveren, vooral ten aanzien van het bruikbare oppervlak in de dakruimte. Om deze reden wordt deze dakvorm heel vaak gebruikt.

Meer zelden vindt u heupdaken - hier reikt het dakoppervlak aan de gevelzijde (de heup) niet tot aan de nok, maar slechts halverwege. Hierboven bevindt zich een (onzorgvuldige) driehoek gevormd door metselwerk. Het schilddakvoetdak is praktisch een zadeldak met een “kraag” aan de puntgevel.

De voordelen van het schilddak zitten zeker in de stabiliteit - door het grote aantal driehoekige vlakken kan deze dakconstructie ook grote lasten dragen en is op zichzelf zeer stabiel. Om deze reden worden schilddaken ook heel vaak aangetroffen op huizen met rieten daken.

schilddak kosten

De gevel wordt beschermd door de uitstekende gevel

Tegelijkertijd is de gevel van het schilddak ook goed beschermd tegen de elementen, zodat een schilddak bijdraagt ​​aan de structurele bescherming van het gebouw. Een gevelbalkon kan ook goed afgeschermd worden met een half schilddak, dan is het goed beschermd tegen directe neerslag (sneeuw, regen) en de zon. Je kunt ook een heup overtrekken tot net onder het maaiveld en zo een beschermde berging voor hout of een berging voor fietsen creëren.

De nadelen van het schilddak zijn enerzijds te wijten aan de gecompliceerde constructie, die ook meer materiaal vereist dan andere dakvormen. Dit maakt het aanzienlijk duurder. Ook het aflopende oppervlak aan de gevelzijde heeft een negatief effect als het gaat om de beschikbare dakruimte. Een dakverlenging met een schilddak resulteert in een minder bruikbaar dakoppervlak - met tegelijkertijd aanzienlijk hogere dakkosten. Dit betekent dat schilddaken minder kosteneffectief zijn om te bouwen dan andere dakvormen.

Vraag: Wat kost een schilddak?

Kostentracker-expert: dat kun je natuurlijk over de hele linie nauwelijks zeggen. Hierbij speelt veel een rol, fundamenteel de exacte bouwwijze van het dak in het individuele geval en de gekozen dakhellingen.

Als zeer grove richtlijn kan voor de constructie van de dakconstructie een prijs van ongeveer 100 EUR per m² worden vastgesteld. Deze kosten kunnen uiteraard naar boven of naar beneden variëren afhankelijk van de gekozen bouwwijze.

Deze waarde is bijzonder interessant in vergelijking met andere dakvormen: het geknikte mansardedak kost slechts ongeveer 80 EUR per m² in termen van kosten. Het heeft als bijkomend voordeel dat het veel bruikbare dakruimte biedt en er nauwelijks beperkingen zijn in de dakruimte door schuine plafonds. In vergelijking met ongeveer 60 EUR per m² is het schuine dak vrij goedkoop.

De genoemde kosten hebben alleen betrekking op de dakopbouw. De kosten voor de vervanging moeten dan ook worden berekend. Bij het schilddak zijn ze door de extra dakvlakken in de gevelzone echter beduidend hoger dan bij andere dakvormen, omdat er aanzienlijk meer materiaal nodig is om de extra vlakken te bedekken.

In vergelijking met een zadeldak kan een schilddak vaak een dakoppervlak hebben dat meer dan 50% hoger is (afhankelijk van de breedte van het gebouw). Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor de kosten.

Een klein kostenvoorbeeld uit de praktijk:

We willen een schilddak zonder dakoverstek bouwen op een huis van 10,5 mx 6,2 m. De spantlengte aan de gevel moet overeenkomen met de spantlengte aan de zijkanten. Het is dus een klassiek schilddak. Het gebouw wordt vervolgens bedekt met betonnen dakpannen.

Postprijs
Dakconstructie22.900 euro
Isolatie en dakbedekking19.250 EUR
totale prijs42.150 EUR

Dit is natuurlijk maar een eenmalig kostenvoorbeeld voor een heel specifiek gebouw in een individueel ontwerp. De kosten voor andere daken kunnen ook aanzienlijk variëren.

Ons kostenvoorbeeld laat echter al duidelijk zien dat de constructiekosten voor het dak vrij hoog zijn vanwege het grote dakoppervlak ondanks de kleine afmetingen van het gebouw.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten van een schilddak doorgaans afhankelijk?

Kostentracker-expert: met een schilddak komt er natuurlijk veel bij kijken qua kosten:

  • de exacte constructiemethode
  • de dakhelling
  • de spantlengte aan de gevelzijde (bij half-schilddak korter dan bij normaal schilddak)
  • het type dakbedekking

Vraag: In hoeverre hebben de bouwwijze en dakhelling invloed op de prijs?

Cost tracker expert: Het materiaalverbruik in de dakconstructie is natuurlijk fundamenteel voor de prijs van het dak. Als er meer materiaal nodig is, betekent dit ook meer moeite om op te zetten.

Afhankelijk van de helling waarop het dak wordt geplaatst, verandert ook het materiaalverbruik.

Vraag: Wat kosten individuele soorten dakbedekking?

Kostentracker-expert: In de volgende tabel vindt u enkele richtprijzen voor de kosten van individuele dakbedekkingsmaterialen:

DakbedekkingsmateriaalPrijs per m² (circa)
Dakpannen van kleica. € 25, - per m² tot € 50, - per m²
Dakpannen (beton)circa € 20, - per m² tot € 25, - per m²
Dak leisteenongeveer 90 EUR per m² tot 110 EUR per m²
Vezelcement ('Eternit' en vergelijkbaar)ca. € 30, - per m² tot € 50, - per m²
koperongeveer 90 EUR per m² tot 120 EUR per m²

Dit is natuurlijk slechts een ruwe richtlijn voor het type dakbedekking. In de praktijk kunnen de werkelijke kosten ook iets naar boven of beneden variëren, en ook speciale uitvoeringen van de bekledingsmaterialen kunnen duurder zijn.

Vraag: Wat zijn de kostenverschillen tussen een schilddak en andere dakvormen?

schilddak kosten

Een schilddak is duurder in vergelijking met andere dakvormen

Kostentracker-expert: met een schilddak moet je er vanuit gaan dat het duurder zal zijn dan een klassiek zadeldak met dezelfde bouwgrootte.

Hoe groot dit verschil is, is echter moeilijk een algemene verklaring te geven. Vanuit het oogpunt van de pure dakconstructie zijn de kosten voor een schilddak meestal 30% - 50% hoger dan de kosten voor een zadeldak. Maar omdat gevelwanden niet meer nodig zijn, wordt tegelijkertijd metselwerk bespaard. Dit betekent dat de meerkosten voor het schilddak in de meeste gevallen 20% - 35% bedragen ten opzichte van het schuine dak.

Het verlies aan woonruimte op de zolder met het schilddak is moeilijk te kwantificeren, het hangt altijd af van het type dakontwerp en de ontwerpkenmerken van het dak. In het algemeen kan men echter zeggen dat als u een loftuitbreiding plant voor een nieuwbouw - of in de toekomst - u liever een andere dakvorm kiest.

Door het bouwen van een schilddak wordt de mogelijk beschikbare woonruimte in de woning beperkt door de verliezen op de zolder en daarmee de kosten voor de vierkante meter woonruimte toenemen.

Als u kostenbewust bouwt, kiest u indien mogelijk voor een monopitchdak: het kostenverschil tussen monopitchdak en schilddak is nog groter dan dat van een zadeldak en monopitchdaken zijn (aanzienlijk) goedkoper dan een klassiek zadeldak. Met de juiste dakhelling bieden ze ook een zeer nuttige leefruimte onder de dakruimte.