Schoorsteenveger: wat zijn de aftrekbare kosten?

schoorsteenveger-kostenaftrek

U moet altijd aftrekken wat u kunt van de belasting. Belastinggiften aan de staat zijn niet nodig - ze krijgen sowieso genoeg. Nadat het voorheen lastig was om schoorsteenkosten fiscaal te declareren, is het sinds een wijziging in 2015 weer makkelijker geworden. Huurders kunnen op deze manier ook de kosten van schoorsteenveger in mindering brengen op de belasting. We wilden van de experts op het gebied van kostentracker weten welke kosten wanneer aftrekbaar zijn.

Vraag: Welke kosten voor schoorsteenveger kunt u declareren - en hoe gaat u te werk?

schoorsteenveger-kostenaftrek


Zijn ten koste van alles 2015 van schoorsteenveger fiscaal te declareren.

Kostentracker expert: Seit der Änderung 2015 kann man nun sämtliche Schornsteinfegerkosten steuerlich absetzen. Zuvor musste die Rechnung nach sogenannten steuerlich begünstigten Handwerkerleistungen und nicht begünstigten Leistungen (Mess- und Überprüfungsarbeiten, Open haard show) aufgeteilt werden. Abgesetzt werden konnten bis dorthin nur die zulässigen Handwerkerleistungen. Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) ist das unzulässig – nunmehr können alle Schornsteinfegerkosten abgesetzt werden, wenn sie durch eine Rechnung belegt werden können. Sie gelten komplett als steuerbegünstigte Handwerkerleistungen.

Voorwaarde is dat er een factuur beschikbaar is en dat de factuur via bank overdracht is betaald. Als u contant betaalt, zijn de bedragen niet aftrekbaar.

Voor huurders geldt: U kunt de aan u toegerekende kosten ook fiscaal declareren via de energierekening. De enige voorwaarde hiervoor is dat de onkosten niet contant zijn betaald door de verhuurder en ofwel blijken uit de energierekening, ofwel kunnen worden aangetoond door een bevestiging van de verhuurder.

Aftrekbaar bedrag van de kosten van de schoorsteenveger

De volledige kosten die door de schoorsteenveger worden gefactureerd, worden beschouwd als fiscaal bevoorrechte handelsdiensten. Van deze diensten is 20% van de kosten fiscaal vast te stellen, met een maximum van € 1.200, - per jaar. De diensten van andere ambachtslieden die men zou willen aftrekken, dragen eveneens bij tot deze maximumlimiet (elk 20% van de arbeids- en verplaatsingskosten, maar geen materiaalkosten).

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Wij willen de kosten van de schoorsteenveger in mindering brengen op de belasting. De factuur die de schoorsteenveger ons heeft uitgereikt voor de jaarlijkse keuring bedraagt ​​€ 73,60. We hebben de factuur overgemaakt, arbeids- en reiskosten worden correct weergegeven op de factuur (verplicht).

Postprijs
Factuurbedrag73.60 EUR
fiscaal aftrekbaar waarvan 20% (tot maximaal € 1.200, - per jaar)14,72 EUR

Vraag: Hoeveel zijn de kosten van schoorsteenveger aftrekbaar?

Kostentracker expert: de kosten voor alle meet- en testwerkzaamheden en andere diensten die door de schoorsteenveger worden gefactureerd, kunnen worden gefactureerd als volledig erkende vakmankosten.

Alleen materiaalkosten mogen niet worden afgetrokken - maar ze worden over het algemeen toch niet gemaakt bij het werk van schoorsteenvegers.

Vraag: Waar hangt het van af of u diensten schoorsteenveger mag aftrekken?

schoorsteenveger-kostenaftrek


De kosten voor de schoorsteenveger zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker expert: Voraussetzung ist:

  • het moet leefruimte zijn die je zelf gebruikt
  • Er dient een deugdelijke factuur beschikbaar te zijn waarop de in rekening gebrachte arbeids- en reiskosten duidelijk te zien zijn
  • de factuur moet zijn overgemaakt (contant betalen is niet toegestaan)
  • In totaal kan enkel rekening worden gehouden met diensten van ambachtslieden tot een totaalbedrag van 6.000 euro per jaar (tot een maximum van 1.200 euro belastingaftrek van 20%)

Vraag: Zijn er nog andere voorwaarden waaraan u moet voldoen voor belastingaftrek?

Kostentracker expert: Afgezien van de eerder genoemde voorwaarden dat de factuur niet contant betaald mag worden, maar moet worden overgemaakt en dat arbeids- en reiskosten goed leesbaar moeten zijn van de factuur (voor schoorsteenvegers meestal de Case ) geen verdere eisen van toepassing. De woonruimte, waarvoor de kosten van schoorsteenveger in mindering moeten worden gebracht, moet u uiteraard zelf gebruiken - verhuurders kunnen de kosten van de schoorsteenveger fiscaal niet declareren omdat ze deze doorberekenen aan de huurders.

De eis dat u uw woonruimte zelf moet gebruiken, geldt ook voor tweede woningen, vakantieappartementen en weekendhuizen.

Wil je als huurder de toegekende schoorsteenvegerkosten in mindering brengen, dan moet het toegekende aandeel uiteraard ofwel uit de exploitatiekostenberekening of, indien nodig, uit een aparte bevestiging van de verhuurder blijken.