Wat kost het om een ​​scooter te verzekeren?

scooterverzekeringskosten

Scooters zijn goedkoop in aanschaf en onderhoud en geven de bestuurder een gevoel van onafhankelijkheid. De trend is voor retro scooters die liefdevol zijn gerestaureerd en weer op de weg zijn gezet. De steeds populairder wordende elektrische scooters worden als zeer milieuvriendelijk beschouwd. In dit artikel leest u wat het kost om een ​​dergelijk voertuig te verzekeren en vindt u veel meer informatie over dit onderwerp.

Wanneer is de kentekenplaat van de verzekering voldoende en welke voertuigen hebben deze nodig?

Kostentracker: Volgens de verplichte verzekeringswet moeten scooters verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid. Voor welke voertuigen een kentekenverzekering volstaat en welke voertuigen onder de motorrijtuigenverzekering vallen, wordt geregeld in §27 van de "Verordening inzake de inschrijving van voertuigen".

Of het verzekeringsnummer voldoende is, hangt af van de rook en snelheid.

In detail zijn dit:

 • Kleine motorfietsen zoals scooters, bromfietsen en bromfietsen met een verplaatsing van niet meer dan 50 kubieke centimeter en een maximale snelheid van 45 km / u,
 • Scooters, bromfietsen en bromfietsen die zijn vervaardigd in de voormalige DDR en die voor 1 maart 1992 voor het eerst verzekerd waren,
 • E-scooter met rijbewijs,

evenals diverse andere voertuigen zoals fietsen met hulpmotor, elektrische fietsen van meer dan 25 km / u, gemotoriseerde rolstoelen of lichte voertuigen op vier wielen die niet sneller zijn dan 45 km / u.

Wat kost een scooterverzekering?

scooterverzekeringskosten

Scooterrijders onder de 23 jaar betalen meer voor de verzekering

Kostentracker: De kosten van deze verzekering variëren enorm, afhankelijk van het bedrijf. Het feit dat u deze scooterverzekering in twee versies ontvangt, heeft ook invloed op de prijs: voor bestuurders onder de 23 jaar en voor bestuurders van 23 jaar of ouder. Dit wordt gerechtvaardigd door de evaluatie van ongevallencijfers waaruit blijkt dat jongeren of chauffeurs die al lang geen rijbewijs hebben, vaker bij ongevallen betrokken zijn en om die reden vaker gebruik moeten maken van schaderegeling.

Deze verzekering kunt u bij de op dit moment goedkoopste aanbieder al vanaf € 28 afsluiten, terwijl u bij andere verzekeraars € 46 op tafel moet leggen voor dezelfde diensten. Als u aansprakelijkheid en gedeeltelijke dekking wenst, kost dit momenteel tussen 47 en 78 EUR per jaar.

De vervanging van de vervangingswaarde bij totale afschrijving of verlies van het nieuwe voertuig is niet altijd inbegrepen. Deze toevoeging is met name de moeite waard voor dure scooters. Sommige bedrijven zien ook af van het bezwaar van grove nalatigheid bij gedeeltelijke dekking. Dit werkt bijvoorbeeld ook als het voertuig 's nachts op de openbare weg geparkeerd staat en wordt gestolen, en kan dus een handig verlengstuk zijn.

Ik wil de scooter midden in het jaar aanmelden. Wat voor invloed heeft dit op de post?

Kostentracker: Als u de kentekenplaat niet direct aan het begin van het verzekeringsjaar aanschaft, wordt de prijs voor bijna alle bedrijven verlaagd. In dit geval hoeft u alleen de pro rata kosten te betalen voor de resterende gebruiksperiode. Dit is echter niet verplicht. Informeer daarom vooraf hoe uw verzekeringsmaatschappij hiermee omgaat.

Wat betaalt de scooterverzekering bij schade?

Kostentracker: Het verzekeringsnummer, dat elk jaar anders wordt gekleurd, is het zichtbare bewijs dat u een aansprakelijkheidsverzekering voor de scooter heeft afgesloten. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij aansprakelijk is tot het bedrag van de overeengekomen dekking voor alle schade veroorzaakt door de verzekerde scootmobiel.

U kunt uw verzekering uitbreiden met een vrijwillige gedeeltelijke omniumverzekering. Dit beschermt tegen de financiële gevolgen van:

 • Schade aan of verlies van de scootmobiel,
 • Natuurkrachten,
 • Gebroken glas,
 • Brand of explosie,
 • Ongevallen met wild wild.

Welke documenten heb ik nodig om het contract af te sluiten en waar kan ik het kenteken krijgen?

scooterverzekeringskosten

Er zijn slechts enkele gegevens en documenten nodig om een ​​scooterverzekering af te sluiten

Kostentracker: Als de scootmobiel aan bovenstaande eisen voldoet, heeft u geen officiële goedkeuring nodig voor het voertuig. U tekent rechtstreeks een contract met de verzekeringsmaatschappij of sluit het online af. Naast het kenteken ontvangt u dan een attest van het betreffende verzekeringsjaar.

De verzekeringsmaatschappij heeft de volgende informatie nodig om het contract op te stellen:

 • Fabrikant van het voertuig,
 • Chassisnummer (voertuigidentificatienummer),
 • Type aandrijving,
 • Bouwjaar.

Als je niet de wettelijke leeftijd hebt, heb je de handtekening van je ouders nodig om de scooter wettelijk te verzekeren.

Voor welke periode is het kenteken geldig?

Kostentracker: dit geldt altijd van 1 maart van het huidige jaar tot eind februari van het volgende jaar. Het moet als volgt worden aangebracht in overeenstemming met de voorschriften voor voertuigregistratie:

 • Aan de achterzijde, indien mogelijk onder het achterlicht,
 • de onderrand moet minimaal 20 centimeter boven de rijbaan zijn.
 • De kentekenplaat van de verzekering mag niet meer dan 30 graden in de rijrichting hellen
 • en het moet van beide kanten gemakkelijk te lezen zijn vanuit een hoek van 45 graden.

Let op: Meld een verloren of gestolen kenteken zo snel mogelijk bij de verzekeringsmaatschappij en de politie. Het is vervelend, maar meestal moet je een nieuw kenteken kopen, waarvoor je de rest van het verzekeringsjaar naar evenredigheid moet betalen. Meestal krijgt u echter het bedrag voor het oude kenteken vergoed.

Wat als ik de scooter verkoop?

Kostentracker: in dit geval heeft u twee opties:

 • De vorige eigenaar neemt het kenteken over en het contract wordt aan hem overgedragen.
 • U geeft het kenteken van de verzekeringsmaatschappij terug en krijgt het teveel betaalde bedrag terug.

Wanneer heb ik een motorverzekering nodig voor de scooter?

Kostentracker: Als uw scootmobiel meer dan 50 kubieke centimeter heeft en een snelheid van meer dan 45 km / u bereikt, heeft u een motorverzekering nodig voor de voertuig. Afhankelijk van uw leeftijd en geschiedenis, kunt u deze krijgen vanaf ongeveer 70 EUR. Afhankelijk van verschillende factoren, kunnen de jaarlijkse kosten oplopen tot tot 500 EUR sterk>.

Aansprakelijkheids-, gedeeltelijke en volledige verzekering - zijn alle drie de pijlers van verzekering verplicht?

Kostentracker: alleen een aansprakelijkheidsverzekering is wettelijk verplicht en dekt eigendommen, financieel en / of persoonlijk letsel. Optioneel kunt u voor de scootmobiel een gedeeltelijke of volledige verzekering afsluiten.

De gedeeltelijke dekking betaalt voor:

 • Brand of explosie,
 • Diefstal,
 • Storm, hagel, overstroming, aardverschuiving, blikseminslag,
 • een kortsluiting in de bedrading,
 • Dierenbeten en botsingen met dieren,
 • Gebroken glas.

De doorlopende verzekering dekt de kosten:

 • Ongevallen waarvoor u verantwoordelijk bent,
 • Incidenten waarbij de oorzaak van het ongeval niet kan worden vastgesteld,
 • opzettelijke schade aan uw scootmobiel door derden.

Omdat een omniumverzekering vrij duur is, is het alleen de moeite waard voor nieuwe en zeer dure scooters of retro scooters die erg populair zijn.

Welke factoren zijn van invloed op het premiebedrag?

Kostentracker: de kosten worden aanzienlijk beïnvloed door de vrijheidsklasse waarin u bent ingedeeld. Hiermee belonen de verzekeraars schadevrij rijden. U krijgt korting voor elk jaar waarin u ongevalvrij bent. Bij een hoge no-claimklasse dalen de premies aanzienlijk, terwijl claims leiden tot een afwaardering en dus hogere kosten.

In de volgende tabel hebben we andere factoren duidelijk op een rijtje gezet:

KunstUitleg
PrestatieklasseDit is het belangrijkste criterium bij het bepalen van de verzekeringspremie. Hoe meer kilowatt (kW) de scooter heeft, hoe hoger de te betalen vergoeding. Als u wilt besparen, moet u bij aankoop van de scooter de motorvermogensklassen in de gaten houden.
Typ klasseIn tegenstelling tot auto's bestaan ​​deze niet in motorverzekeringen. Er wordt alleen onderscheid gemaakt tussen scooters, motoren, bromfietsen en lichte motoren.
Regionale klasseDeze worden bepaald aan de hand van het registratiegebied (woonplaats). De regionale klasse heeft een sterke invloed op de prijs van de verzekering, aangezien de berekeningsbasis hiervoor het aantal en de ernst van ongevallen van alle verzekerde scooters en motorfietsen in de regio is.
Eerste inschrijvingDit resulteert in de gebruiksduur. Zeker bij tijdelijke vervangingswaarde-compensatie is dit een belangrijke factor.
Leeftijd van de verzekeringnemer en hoe lang hij in het bezit is van een rijbewijs.Jonge automobilisten of scooterbezitters die hun rijbewijs hebben vernieuwd, hebben vrijwel altijd te maken met beduidend hogere bijdragen.
Soort gebruikDe hoogte van de bijdrage is afhankelijk van of u de scootmobiel alleen privé of zakelijk gebruikt, bijvoorbeeld om pizza uit te rijden.
KilometerstandAls de scootmobiel maar een klein beetje wordt verplaatst, komt dit tot uiting in lagere verzekeringskosten.

Hoe kunnen de kosten van een scooter in de motorklasse worden verlaagd?

Kostentracker: hier zijn verschillende opties:

scooterverzekeringskosten

Er zijn verschillende maatregelen die kunnen worden genomen om de verzekeringskosten te verlagen

 • Eigen risico: Als u zelf een klein deel van het financiële risico draagt, verlaagt dit uw premie. Het eigen risico is meestal 300 of 500 EUR. Bij schade zul je dit bedrag uit eigen zak moeten ophalen. Zijn de kosten hoger, dan loont de verzekering.
 • Parkeerplaats: Staat uw scooter 's nachts in de garage of in ieder geval op een afsluitbaar terrein, dan bieden veel verzekeraars korting.
 • Bestuurders: Als je alleen met de scooter rijdt, heeft dit ook een positief effect op het premiebedrag.
 • Seizoensnummerplaat: Als u de scooter alleen in het warme seizoen gebruikt, is een seizoensnummerplaat de moeite waard. U betaalt dan alleen verzekeringspremie voor de periode dat de scootmobiel is geregistreerd. Regel minimaal zes maanden als seizoen, want alleen dan profiteert u komend jaar van een hogere schadevrije korting.
 • Beroep, burgerlijke staat, leefomstandigheden: veel verzekeraars geven korting aan bepaalde beroepsgroepen, bijvoorbeeld ambtenaren en werknemers in de publieke sector. Zelfs degenen die in een vast partnerschap leven en kinderen hebben, worden door veel providers goedkoper beoordeeld.
 • Keuze verzekeraar: Het loont de moeite om de premieniveaus van de individuele aanbieders grondig te vergelijken, aangezien deze sterk verschillen.

U moet echter niet zonder factoren zoals:

 • grove nalatigheid
 • dekking van minimaal 50 miljoen euro
 • uitgebreide game schade.

Het afstand doen van "nieuw voor oud" is ook logisch bij liefdevol gerepareerde retro-scooters. Bij schade ontvang je het bedrag voor nieuwe slijtdelen en niet alleen de dagwaarde.