Septische put: wat zijn de kosten?

septic tank kosten

In Duitsland is aansluiting op het openbare rioolstelsel over het algemeen verplicht. Dit geldt ook als een aansluiting op het openbare netwerk erg duur en daardoor bijna onrendabel zou zijn. Slechts in enkele gevallen worden uitzonderingen gemaakt voor verafgelegen gebouwen, waar het gebruik van een septic tank is toegestaan. Welke kosten er te verwachten zijn voor een dergelijke septic tank, leest u in ons interview bij de cost tracker expert.

Vraag: Wat kost een septic tank?

Kostentracker-expert: het is erg moeilijk om in algemene termen te zeggen. Doorslaggevend hierbij zijn het ontwerp en de dimensionering, evenals de respectievelijke lokale omstandigheden als het om kosten gaat.

Allereerst moet u onderscheid maken tussen drie dingen:

  • de septic tank met 3 kamers
  • het afvoerloze carter en
  • de rioolwaterzuiveringsinstallatie

Septic tank met 3 kamers

Als gevolg van de wijzigingen in de Europese waterwetgeving zijn in Duitsland sinds enkele jaren alleen kleine rioolwaterzuiveringsinstallaties met een aparte biologische zuiveringsfase toegestaan. Oudere systemen moesten dienovereenkomstig worden aangepast of vervangen.

3 kamer septic tank kosten

Een kleine septic tank met 3 kamers kost tot € 8.000

De kosten van een 3-kamer rioolwaterzuiveringsinstallatie zijn - mits de officiële vergunning voor installatie bestaat - relatief hoog. Het systeem zelf kost in het beste geval ongeveer € 3.500 tot € 4.500 voor middelgrote huishoudens (4 personen). Bovendien zijn de installatiekosten minstens zo hoog, zodat de totale kosten ongeveer 7.000 tot 8.000 EUR voor een eengezinswoning bedragen.

Grotere systemen of systemen van hogere kwaliteit met enkele speciale reinigingsfuncties kunnen ook duurder zijn.

Naast de aanschafkosten zijn er ook jaarlijkse bedrijfskosten voor het systeem, die meestal in de range van ongeveer 250 EUR per jaar liggen. Bovendien kunnen er extra kosten voor slibafvoer zijn.

Afvoerloze septic tanks

Voor gebouwen die zelden worden gebruikt, kunnen ook afvoervrije septic tanks worden gebruikt. Dit is gewoon een ondergrondse tank waar het afvalwater naar toe wordt geleid. Het moet dan met regelmatige tussenpozen worden geleegd.

De aanschafkosten voor kleine systemen (6 m³ afvalwater) met van ongeveer 1.500 EUR voor het opvangsysteem en ongeveer 2.000 EUR tot 3.000 EUR voor installatie en aansluiting zijn aanzienlijk goedkoper dan voor het 3-kamersysteem.

Daarnaast zijn er doorlopende leegmaakkosten, die ongeveer 200 tot 300 EUR per lediging bedragen. Als frequent ledigen per jaar nodig is, zijn de totale kosten beduidend hoger dan bij een 3-kamer rioolwaterzuiveringsinstallatie.

Herbal rioolwaterzuiveringsinstallatie

Plantaardige rioolwaterzuiveringssystemen zijn zowel qua aanschaf als qua werking beduidend goedkoper dan alle andere alternatieven. De enige vereiste is een voldoende grote, ongebruikte ruimte op het terrein. Plantaardige rioolwaterzuiveringsinstallaties worden echter nog zelden erkend door de autoriteiten.

U kunt een systeem voor zelfmontage krijgen - ontworpen voor een eengezinswoning - vanaf ongeveer 1.000 EUR, opgezet door een gespecialiseerd bedrijf kost ongeveer 5.000 EUR.

De jaarlijkse bedrijfskosten kunnen ruwweg worden geschat op ongeveer 100 EUR per jaar voor een eengezinswoning.

Sample kosten

We hebben een 3-kamer rioolwaterzuiveringsinstallatie gebouwd en aangesloten op onze nieuw verworven boerderij op een afgelegen locatie.

Postprijs
Systeemkosten4.200 EUR
Installatie en aansluiting2.700 EUR
totale prijs6.900 EUR

De hier getoonde kosten zijn gemaakt in een specifiek individueel geval vanwege een specifiek rioolwaterzuiveringsinstallatiemodel met specifieke afmetingen en individuele lokale omstandigheden. De kosten van andere septic tankoplossingen kunnen ook aanzienlijk variëren.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van een septic tank?

Septic tank prijs

Het type en de grootte van de septic tank bepalen de prijs

Kostentracker-expert: hier moet u het volgende vragen:

  • welk septic tanksysteem wordt gebruikt (3-kamerput, afvoerloze opvang, plantaardig rioolwaterzuiveringssysteem)
  • het systeemtype voor 3-kamersystemen
  • welke maatvoering nodig is (op basis van EW=inwonerequivalent en daarmee berekend, d.w.z. de personen in het huishouden)
  • de installatiekosten in elk individueel geval (bodemgesteldheid, aansluitlengte, stroomtoevoer, etc.)
  • welke hoeveelheid slib wordt geproduceerd (jaarlijkse slibafvoer)
  • welke onderhoudskosten worden gemaakt
  • welke kosten voor planning en goedkeuring in elk afzonderlijk geval worden gemaakt