Slotenmaker: is uw aansprakelijkheid betaald?

slotenmaker-vergoeding-aansprakelijkheid

Als een deur is dichtgeslagen zonder sleutel om deze te ontgrendelen, is een goed advies vaak duur. Vaak is er geen manier om de slotenmaker te bellen - inclusief de bijbehorende kosten. Het is nog erger als je een sleutel verliest. Het idee om de schade te laten dekken door een verzekeringsmaatschappij ligt natuurlijk voor de hand. Van de kostentracker wilden we weten welke verzekeringen dergelijke schade dekken en wanneer dit precies mogelijk is.

Vraag: Dekken verzekeringsmaatschappijen überhaupt de kosten van een slotenmaker - en zo ja, welke verzekeringsmaatschappij is hiervoor verantwoordelijk?

Kostentracker expert: Kortom, uw eigen aansprakelijkheid loont altijd als u iemand anders schade berokkent. Dat betekent: als je de deur van een vriend of kennis sluit zonder sleutel en die dan een slotenmaker opdracht moet geven om de deur te openen, kun je de rekening meestal zonder problemen overboeken naar je eigen aansprakelijkheidsverzekering. Schade aan een derde die u zelf heeft veroorzaakt en juist voor die gevallen wordt een particuliere aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Dit geldt ook voor openbare gebouwen of clubgebouwen.

Gaat het daarentegen om de sleutel van je eigen appartement die je kwijt bent of je trekt per ongeluk je eigen appartementdeur in het slot zonder een sleutel mee te hebben genomen, dan is je eigen inboedelverzekering in principe verantwoord als het daarbij komt. De kosten van de slotenmaker betalen gaat. Dit geldt echter niet in alle gevallen: een dergelijk voordeel uit de verzekering moet ook in het contract worden opgenomen, voor het opnemen van dergelijke schade zijn in veel gevallen aanvullende premies (aanvullend pakket) vereist.

Grove nalatigheid is echter vaak uitgesloten; het hangt altijd af van de individuele voorwaarden die zijn overeengekomen in het betreffende verzekeringscontract. De soms zeer hoge kosten van het vervangen van alle sloten in een sluitsysteem (nodig bij verlies van een sleutel) worden niet door elke verzekeringsmaatschappij vergoed.

slotenmaker-vergoeding-aansprakelijkheid


Omdat het om uw huisdeur gaat, zijn de kosten meestal niet gedekt. ​​

Handelt es sich um die Haustür zum privaten Eigenheim, werden die Kosten für den Einsatz des Schlüsseldienst nur von wenigen Versicherungen überhaupt übernommen.

Als een bedrijfssleutel verloren gaat en daarom meerdere of zelfs alle cilinders van het centrale vergrendelingssysteem moeten worden vervangen, worden de kosten in veel gevallen gedekt door de aansprakelijkheid van het bedrijf als er een overeenkomstige clausule in de verzekeringsovereenkomst van toepassing is of aanvullend is overeengekomen. Anders zou de werknemer onvermijdelijk worden gevraagd om te betalen, maar kan hij, indien nodig, de schade laten vergoeden door zijn eigen persoonlijke aansprakelijkheid (als hij niet ernstig nalatig heeft gehandeld).

Voorbeelden van verzekeringsvoorwaarden uit de praktijk

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van de kosten die verzekeringen dekken bij gebruik van de slotenmaker in particuliere huishoudens (deuropening).

verzekeringmaximale veronderstelde kosten per claim / maximaal per jaar
Verzekering 1maximaal € 500, - per geval, maximaal € 1.500, - per jaar
Verzekering 2maximaal € 500, - per geval, maximaal € 3.000, - per jaar
Verzekering 3tot in totaal € 20.000, - aan schadevergoeding
Verzekering 4tot een maximum van € 500, - per schadegeval, geen limiet per jaar
Verzekering 5maximaal € 500, - per jaar

Afhankelijk van de individuele verzekeraar en eventueel overeengekomen aanvullende voorwaarden kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

Vraag: Wat is de omvang van de verzekeringsdekking?

Kostentracker expert: als het gaat om het gebruik van de slotenmaker voor de deur van privé- of huurappartementen, bedraagt ​​de maximale kostendekking door de verzekeringsmaatschappij vaak 500 EUR. Voorwaarde hiervoor is echter dat dergelijke uitkeringen in het betreffende verzekeringsbedrag zijn inbegrepen - dit is niet automatisch bij elke verzekeraar het geval.

Afhankelijk van de verzekering kan er een maximale kostendekking per jaar gelden. U moet dan betalen voor alle aanvullende sleutelservicebewerkingen.

Bij schade aan derden (bouw van derden of appartement van derden) keert de particuliere aansprakelijkheidsverzekering meestal het gebruikelijke maximale schadebedrag uit. De resulterende schade moet daarom vrijwel altijd volledig worden gedekt. Maar ook hier dienen de verzekeringsvoorwaarden in detail te worden gecontroleerd; er kunnen ook uitsluitingen zijn (grove nalatigheid, gunsten, etc.)

Vraag: Waar hangt het van af of een verzekeringsmaatschappij voor een slotenmaker betaalt?

slotenmaker-vergoeding-aansprakelijkheid


Omdat het gaat om het overnemen van de kosten van de slotenmaker, is het meestal af van welke deur het is.

Kostentracker expert: Maßgeblich ist hier:

  • welke deur het is (eigen schade, schade aan derden)
  • welke verzekering verantwoordelijk is
  • of betaling van slotenmakerskosten is inbegrepen dan wel is overeengekomen
  • of bepaalde redenen voor uitsluiting (bijv. grove nalatigheid, gunsten, enz.) van toepassing zijn
  • in hoeverre de verzekering uitkeert voor een sleutelservice (doorgaans maximaal € 500, - per gebruik)

Of je de kosten eerst zelf moet betalen of dat een slotenmaker direct afrekent met de betreffende verzekeraar hangt af van de slotenmaker. Indien nodig kunt u al bij het bellen duidelijk maken of de slotenmaker rechtstreeks bij de betreffende verzekeringsmaatschappij de rekeningen kan afrekenen.