Stabiliseren van de fundering: welke kosten moeten worden berekend

stichting-stabilisatiekosten

Dat de ondergrond onder de fundering niet voldoende stabiel blijkt te zijn, is niet alleen een probleem voor zeer oude gebouwen. In individuele gevallen kan dit ook een keer voorkomen in een nieuwbouw. In ons interview met de kostentracker-expert hebben we gesproken over de te verwachten kosten als een stichting achteraf gestabiliseerd moet worden en waar deze kosten van afhangen.

Vraag: Wat kost een funderingsstabilisatie?

Cost tracker expert: dat hangt altijd af van het individuele geval, het schadeprofiel en de exacte oorzaak van de schade. Er zijn altijd meerdere mogelijkheden om het probleem op te lossen, de doorslaggevende factor bij de keuze is altijd welke methode verstandig en voldoende veilig is.

Een uitgebreide voorlopige beoordeling is essentieel

stichting-stabilisatiekosten
Bij schade worden altijd bodemmonsters genomen.

Om de schade en de mogelijke oorzaak specifiek en betrouwbaar te kunnen inschatten, is een zeer uitgebreide inschatting van de schade vooraf onvermijdelijk. Ook worden bodemmonsters genomen, voor de beoordeling moet in veel gevallen meer dan één deskundige worden geraadpleegd.

Het moet statisch worden verduidelijkt welk specifiek gevaar er feitelijk voor een gebouw bestaat vanwege de reeds herkenbare toestand, dan gaat het om een ​​inschatting of een begonnen schikking mogelijk door kan gaan in de toekomst. In principe kan worden aangenomen dat een zetting van enkele centimeters in veel gevallen al een hoog risico inhoudt voor de algehele statica van een gebouw, zeker als mag worden aangenomen dat het zettingsproces zal doorgaan.

In de meeste gevallen moet u de kosten tussen 3.000 EUR en 5.000 EUR inschatten voor de kosten van een voldoende professionele beoordeling. Dit bepaalt echter alleen de schade en er is nog niets hersteld.

Corrigerende acties

stichting-stabilisatiekosten
Er zijn verschillende mogelijkheden voor stabilisatie.

Afhankelijk van het geval zijn er verschillende maatregelen beschikbaar om de fundering te stabiliseren. Naast het inbrengen van reactieve harsen in de grond, die bij het uitharden aanzienlijk uitzetten, is het ook mogelijk om op de getroffen plekken stabilisatiesteunen aan te brengen en eventueel extra hijsen van de fundering.

De kosten bedragen vaak ongeveer EUR 1.000 per m² van het getroffen funderingsoppervlak en hoger als uitgebreide maatregelen nodig zijn. In het geval van een verhoging kunt u ruwweg uitgaan van kosten in de orde van grootte van 700 tot 1.000 EUR per getroffen meter funderingslengte, als uitgebreide maatregelen nodig zijn.

Minder uitgebreide maatregelen kunnen ook kosteneffectiever zijn (tot slechts een derde van de kosten), maar dan moet wel worden gezorgd dat de maatregelen voldoende zijn om gevaren vanuit het gebouw veilig uit te sluiten. Hoop, vooral dat er geen verdere basis wordt gelegd, is hier een slechte adviseur.

Voorkom hoge latere stabilisatiekosten bij nieuwbouw

stichting-stabilisatiekosten
Bij nieuwbouw wordt altijd een bodemonderzoek aanbevolen.

Een bodemonderzoek is nu nodig voor elk nieuw gebouw in Duitsland - dat was enkele decennia geleden niet het geval. De exacte reikwijdte van de bodembeoordeling is echter niet vereist. Wie in dit geval met een standaard bodemonderzoek een klein bedrag bespaart, loopt vaak het risico op onaangename verrassingen achteraf.

De kosten voor een bodemonderzoek ('geotechnisch rapport') zijn altijd afhankelijk van de diepte waarbinnen de test wordt uitgevoerd. Terwijl eenvoudige rapporten tussen de 500 en 1.000 euro kunnen kosten, afhankelijk van het bouwproject, kosten gedetailleerde rapporten, die ook intensiever worden gecontroleerd, meestal meer dan 2.000 euro. Daarbij komen echter vaak problemen aan het licht die in een eenvoudig deskundig oordeel niet zouden zijn onderkend en die later tot bodemdaling kunnen leiden. Besparen op de verkeerde plaats kan eigenaren van gebouwen duur komen te staan.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In ons pand, dat nog maar een paar jaar oud was, merkten we dat de fundering enkele centimeters doorzakte. Wij hebben een specialist geraadpleegd en hebben het probleem dat te wijten is aan onvoldoende verdichte grond laten saneren door een gespecialiseerd bedrijf.

Postprijs
Statische beoordeling, bodemanalyse, planning van maatregelen4.600 EUR
Grondvoegen met expansiehars (materiaal en werkprestatie)12.500 euro
Totale reparatiekosten17.100 EUR

De weergegeven kosten hebben betrekking op een specifiek individueel geval en de implementatie van individueel zinvolle maatregelen. Ook in andere situaties zijn de kosten voor de funderingsstabilisatie beduidend hoger.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van het stabiliseren van funderingen?

stichting-stabilisatiekosten
De kosten van funderingsstabilisatie zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: relevant hier is:

  • de specifieke situatie en oorzaak in elk individueel geval
  • de omvang van de schade
  • de mate van het verwachte verloop van het oorzakelijk optreden (verdere bodemdaling, progressie van de bodemdaling)
  • de kosten voor de deskundige beoordeling
  • de geselecteerde remediërende actie
  • Arbeids- en materiaalkosten voor de geselecteerde saneringsmethode