Stichting: wat zijn de kosten?

stichtingskosten

Zonder echt stabiele fundering staan ​​noch individuele muren noch gebouwen. Zelfs eenvoudige tuinhuisjes moeten op een geschikte ondergrond worden geplaatst, anders zouden ze na verloop van tijd doorhangen. De kosten voor funderingen worden vaak onderschat. We hebben in ons interview met de experts op het gebied van kostentracering besproken wat verschillende soorten stichtingen kosten.

Vraag: Welke kosten moet u berekenen voor een stichting?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk altijd af van het type fundering en het individuele ontwerp.

Fundering met straatstenen

stichtingskosten
U kunt ook een fundering maken met straatstenen.

Een stabiele fundering kan op veel verschillende manieren worden gelegd. De eenvoudigste fundering bestaat uit verlijmde gelegde trottoirplaten. Ze worden vaak gebruikt bij de constructie van schanskorvenmuren waar een bijzonder hoog draagvermogen niet vereist is. De kosten zijn zelden hoger dan 20 EUR per m² tot 30 EUR per m².

Voetstuk funderingen

Voor zogenaamde basisfunderingen worden funderingsstenen gebruikt, waarop meestal ondersteunende balken rusten. De funderingsstenen zelf zijn ingebed in een bed van grind of zand.

De kosten voor funderingsstenen zijn relatief laag, voor de meeste gangbare steenmaten moet u rekening houden met kosten van ongeveer 6 EUR tot 15 EUR per steen. Dan zijn er de kosten voor het zandbed.

Inschroefbare funderingen

stichtingskosten
Inschroeffunderingen zijn relatief nieuw.

Inschroeffunderingen zijn een relatief nieuwe ontwikkeling. Dit zijn "haringen" die eenvoudig met de hand of met een geschikt apparaat in de grond worden geschroefd. In de grotere uitvoeringen zijn ze voorzien van gelaste flensplaten in verschillende vormen, waarop bijvoorbeeld een tuinhuisje kan rusten.

Het draagvermogen van dergelijke grondankers is behoorlijk groot; in veel gevallen kunnen ze een goed alternatief zijn voor betonnen of plintfunderingen. De kosten voor schroefpalen met gelaste flensplaten en grotere lasten beginnen bij ongeveer 70 EUR per stuk.

U kunt op dit punt meer lezen over de kosten van dergelijke grondankers.

Betonnen funderingsplaten

stichtingskosten
De meest voorkomende zijn nog steeds gegoten funderingsplaten.

De “klassieker” onder de funderingen is zeker de continu gestorte betonplaat. Dergelijke constructies worden ook gebruikt als vloerplaat voor huizen en garages.

In termen van kosten zijn dergelijke funderingsplaten echter aanzienlijk duurder dan de eenvoudige alternatieven. De productie van een vloerplaat kost meestal tussen ongeveer 70 EUR per m² en 100 EUR per m². Afhankelijk van de benodigde sterkte, draagvermogen en wapening kunnen deze kosten ook hoger zijn. Speciale thermische funderingen of andere speciale ontwerpen kunnen ook aanzienlijk duurder zijn en tot 150 euro per m² kosten om te produceren.

Bij het leggen van de vloerplaat moet ook rekening worden gehouden met de kosten voor de nodige grondwerken en het aanleggen van de verblindende laag, wat in individuele gevallen (afhankelijk van de aard van de grond) de prijs snel zeer hoog kan opdrijven. Ook het isoleren van de vloerplaat (bij het bouwen van een woning) kan extra kosten met zich meebrengen.

Strip funderingen

stichtingskosten
Funderingsstrips zijn ook een populaire optie.

In plaats van een hele vloerplaat te storten, kunnen nauwkeurig geplaatste funderingsstroken worden gemaakt. De kosten zijn sterk afhankelijk van de statische eisen die aan de individuele funderingsstroken worden gesteld.

Strookfunderingen zijn in veel gevallen zelfs merkbaar duurder dan een continu gestorte vloerplaat, al wordt vaak het tegenovergestelde verondersteld. De inspanning die gemoeid is met het plaatsen van een strookfundering (zowel voor de grondwerken als voor de bekisting en het storten) is echter beduidend hoger dan voor een doorlopende funderingsplaat. De kosten kunnen hier oplopen tot € 300, - per m².

Bouw zelf een fundering

Ook kunt u zonder problemen zelf veel eenvoudige funderingen maken, in principe geldt dit voor de meeste funderingen waarvoor geen ingewikkelde wapening nodig is. In principe is het ook mogelijk om een ​​funderingsplaat te storten, maar u dient dan wel al over specialistische kennis te beschikken om het draagvermogen later niet in gevaar te brengen.

U bespaart op de (vaak dure) arbeidskosten. Naast het feitelijk storten van betonnen vloerplaten door een specialist, kan er veel zelf gedaan worden om kosten te besparen (zoals het aanleggen van de blindlaag of het opzetten van de bekisting volgens de instructies van de uitvoerende onderneming).

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben een vloerplaat nodig voor ons geprefabriceerde huis. De oppervlakte van ons huis is 85 m². De nodige grondwerken (graafwerkzaamheden) hebben we zelf gedaan met een gehuurde graafmachine. We gebruiken de uitgraving op ons terrein om een ​​oneffen oppervlak te egaliseren.

De vloerplaat wordt geïsoleerd, een gespecialiseerd bedrijf zorgt voor het storten van de vloerplaat, het aanbrengen van de blinderingslaag en het aanbrengen van de isolatie.

Postprijs
Kosten voor het volledig storten van de vloerplaat (zonder grondwerken, inclusief bekisting en wapening)6.970 EUR
Kosten van isolatie (materiaal)EUR 2.125
Huurkosten graafmachine compleet (zelfgraven)560 EUR
totale prijs9.655 EUR
Hieruit geëxtrapoleerd113,59 EUR per m²

De hier getoonde kosten hebben betrekking op het plaatsen van een doorlopende fundering van een bepaalde dikte en vormgeving en met het opnemen van bepaalde persoonlijke bijdragen. De productie van funderingen kan natuurlijk aanzienlijk verschillende kosten veroorzaken bij andere bouwprojecten.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van funderingen afhankelijk?

stichtingskosten
De kosten van een stichting zijn altijd afhankelijk van het type en de maat.

Kostentracker-expert: in wezen is het volgende hier doorslaggevend:

  • wat voor soort foundation is er nodig
  • welk fundamentontwerp en wapening nodig is (bijv. bij het plaatsen van een vloerplaat)
  • hoeveel persoonlijk werk wordt er gedaan
  • welke andere werkzaamheden zijn vereist (bv. grondwerken, aanbrengen van isolatie, enz.)
  • de aard van de bodem (bodemklasse, grondwatersituatie, etc.)