Stookolie wegpompen: welke kosten zijn te verwachten?

kosten voor het wegpompen van stookolie

Bij het afvoeren van de stookolietank of bij het overschakelen op een andere brandstof moet de resterende olie in de tank worden weggepompt. Welke kosten voor het leegpompen in rekening worden gebracht en of de uitgepompte stookolie nog hergebruikt kan worden, leest u in ons interview met de cost tracker expert.

Vraag: Wat kost het om stookolie uit de tank te pompen?

Cost tracker expert: Bij het uitvoeren van een tankreiniging wordt de afgepompte restolie meestal na reiniging afgevoerd; in de meeste gevallen zijn de kosten voor het pompen al inbegrepen in de forfaitaire kosten voor tankreiniging.

Bij grotere hoeveelheden restolie kunnen extra pompkosten ontstaan, maar in de meeste gevallen is dit niet het geval. In de meeste gevallen zijn de kosten voor het afvoeren van het olieslib al inbegrepen in de forfaitaire vergoeding voor tankreiniging. Integendeel, de overgebleven restolie wordt door veel aanbieders als betaling opgenomen en verrekend met de verwijderingskosten.

Als de tank moet worden afgevoerd, moet meestal een forfaitair bedrag worden betaald voor tankafvoer, waaronder ook de afvoer van de resterende olie valt. Ook hier wordt meestal een resthoeveelheid olie door de aanbieder in rekening gebracht en verrekend met de verwijderingskosten.

Blijf achtergebleven olie gebruiken

Theoretisch is er natuurlijk de mogelijkheid om de afgepompte restolie te hergebruiken of over te laten aan een buurman (tegen een redelijke prijs) en zo je eigen kosten een beetje te verlagen.

kosten voor het wegpompen van stookolie
De stookolie kan ook rondgepompt worden.

Het pompen van de ene tank naar de andere moet echter beslist door het betreffende gespecialiseerde bedrijf worden uitgevoerd. Het is ook belangrijk ervoor te zorgen dat de verpompte stookolie enkele uren in de tank kan zitten waarin deze werd gepompt, voordat het verwarmingssysteem weer opstart. Dit voorkomt op betrouwbare wijze schade aan het verwarmingssysteem.

Niet alle afvalverwerkingsbedrijven zijn het erover eens om een ​​dergelijk overpompen uit te voeren - ze zijn ook aansprakelijk voor mogelijke schade aan het verwarmingssysteem (die van de buurman aan wie de olie wordt achtergelaten) veroorzaakt door olieslib of vervuiling. Als de verhuizing goed wordt uitgevoerd, zijn er soms lage tarieven. ongeveer 50 EUR tot 100 EUR per 1.000 l van het over te schrijven bedrag is gebruikelijk. Deze kosten hoeven echter niet door elke aanbieder te worden gefactureerd.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We laten onze stookolietank afvoeren omdat we in de toekomst op gas gaan stoken.

Postprijs
De olie wegpompen0 EUR (inbegrepen in de verwijderingsbijdrage)
Tankafvoer (vast tarief inclusief alle services)1.349 EUR
Olie-afvoerkosten ermee0 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op het afvoeren van een stookolietank die niet meer nodig is en het noodzakelijk wegpompen van de restolie.

Vraag: In welke prijsklasse zijn de kosten voor het wegpompen van olie?

kosten voor het wegpompen van stookolie
De kosten van pompen zijn afhankelijk van een aantal factoren.

Kostentracker-expert: in de overgrote meerderheid van de gevallen hoeven geen aparte kosten te worden berekend voor het wegpompen van stookolie.

Alleen verhuizen naar een andere locatie (bijvoorbeeld naar de tank van de buurman) kan soms lage kosten met zich meebrengen.

Grotere hoeveelheden restolie kunnen ook door de aanbieder tegen betaling worden geaccepteerd bij het afvoeren van de tank en worden verrekend met de verwijderingskosten.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van het wegpompen van olie afhankelijk?

kosten voor het wegpompen van stookolie
De kosten van pompen zijn afhankelijk van een aantal factoren.

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • of de olie wordt weggepompt voor een tankverwijdering of een tankreiniging
  • Of het om een ​​grote hoeveelheid restolie gaat (de aanbieder neemt dan vaak de olie in rekening en trekt de olieprijs in op de verwijderingskosten)
  • of de afgepompte olie moet worden verplaatst (lage kosten voor verhuizen / pompen mogelijk)

Verwijdering en inruil van de resterende olie door de leverancier die de tank verwijdert of reinigt, is zeker de gemakkelijkste manier om met zijn resterende resterende olie om te gaan. Verhuizen naar een buurman heeft alleen zin als het aanzienlijk meer geld kan opleveren.