Retry for a live version

Deze pagina (https://kostentracker.nl/pflastersteine-verlegen-preis) is momenteel offline. Omdat de site van echte Cloudflare's Always Online ™ -technologie wordt gebruikt, kunt u doorgaan met surfen op een momentopname van de site. We blijven op de achtergrond kijken en zodra de site terugkomt, krijg je automatisch de live versie te zien. Always Online ™ wordt mogelijk volgens Cloudflare | Verberg deze waarschuwing

Straatstenen leggen - u moet deze prijs berekenen

bestrating-leggen-prijs

Bestrating is een visueel hoogwaardige en aantrekkelijke vloerbedekking die vaak relatief goedkoop is. De prijzen voor een verhard gebied kunnen echter behoorlijk fluctueren - de kostentracker-expert legt in een interview uit welke prijzen je wanneer moet verwachten.

Vraag: Waarom kunnen pleisters vaak in prijs variëren?

Kostentracker-expert: enerzijds komt dit door de bestrating zelf - hier zijn enorme prijsverschillen. Zelfs bij het aanleggen van de bestrating kunnen de kosten voor individuele projecten nog sterk verschillen, afhankelijk van hoe de bestrating wordt gelegd.

Vraag: Wat kost het leggen van de bestrating in het algemeen, wat is het budget waarbinnen we opereren?

bestrating-leggen-prijs

Voor bestrating moet minimaal 100 € per vierkante meter worden geschat

Kostentracker-expert: de kosten kunnen, zoals ik al zei, sterk variëren. De totale kosten voor een verharde oppervlakte kunnen ongeveer 100 EUR per m² bedragen, maar ook ongeveer 250 EUR per m² of meer.

In veel gevallen wordt alleen de prijs voor de straatstenen gezien, maar het merendeel van de totale kosten vloeit feitelijk voort uit de nevenwerkzaamheden.

Een kostenvoorbeeld uit de praktijk:

We willen een oprit van 40 m² bestraten en hiervoor goedkope natuursteen gebruiken. De werkzaamheden kunnen snel en snel worden uitgevoerd, wij hebben geen speciale of complexe speciale wensen.

Postprijs
Grondwerken665 EUR
Onderbouw productie920 EUR
Stoepranden162 EUR
Grind en gruis180 EUR
KeienEUR 3.035
In verlegenheid gebrachtEUR 1.060
extra werk760 EUR
totale prijs6.762 EUR
Kosten per m²169,05 EUR per m²

Dit is natuurlijk slechts een voorbeeld van een enkele kosten voor een speciaal geval. Voor andere gebieden of alleen andere geselecteerde stenen kunnen de kosten ook aanzienlijk verschillen.

Uit ons kostenvoorbeeld blijkt heel duidelijk dat de prijs voor de straatstenen maar de helft van de totale prijs is. De bijbehorende werkzaamheden zijn net zo duur als onze straatstenen.

In ons kostenvoorbeeld werkte het uitvoerende bedrijf erg snel en goedkoop.

Vraag: Waar zijn de kosten van bestrating in wezen van afhankelijk?

Kostentracker-expert: hier spelen verschillende factoren een rol:

  • de kosten van de straatstenen
  • de kosten van opgraving
  • de kosten voor de benodigde onderbouw
  • het leggen van de bestrating
  • elke extra inspanning die nog nodig is.

Vraag: Hoe duur kunnen straatstenen zijn?

bestrating-leggen-prijs

Straatstenen hebben zeer verschillende prijzen, afhankelijk van de vorm, steen en grootte

Kostentracker-expert: er is hier een zeer brede prijsklasse. Het varieert van ongeveer 10 EUR per m² tot ruim 100 EUR per m², afhankelijk van het type straatstenen dat u gebruikt.

Betonnen straatstenen zijn klassiek en ook het goedkoopst. Afhankelijk van het ontwerp variëren ze van ongeveer 10 EUR per m² tot ongeveer 15 EUR per m². Speciale ontwerpen kunnen ook een paar euro duurder zijn.

Eco-betonnen straatstenen als zogenaamde kwelstenen (waar oppervlaktewater doorheen kan sijpelen) zijn dan wat hoger in prijs: in de meeste gevallen moet je rekening houden met tussen 15 EUR per m² en 25 EUR per m² .

Daarentegen zijn er natuurstenen. Bij hen varieert de bandbreedte van relatief goedkoop tot extreem duur. De goedkopere soorten zijn onbehandelde natuurstenen die veel voorkomen, zoals gneis of graniet.

De dure varianten beginnen bij ongeveer 50 EUR per m². Dit zijn voornamelijk kostbaar graniet, porfier of gemarmerde rotsen. Opwaarts loopt de prijsklasse op tot ongeveer 120 EUR per m², en slechts zelden daarboven.

Vraag: Dat is eigenlijk een vrij brede prijsklasse - van 10 euro per m² tot 120 euro per m². Hoe zit het met de kosten van het uitgraven van de aarde?

Kostentracker-expert: ook hier is er een potentieel voor een mogelijk zeer substantiële stijging van de totale kosten.

Grondwerken zijn altijd riskant qua prijs, omdat er onverwachte problemen kunnen ontstaan ​​die de hele onderneming aanzienlijk duurder kunnen maken.

Op de in ons geval benodigde diepte hoeven grondwaterproblemen nog niet te worden verwacht, maar alleen de aard van de bodem kan de kosten aanzienlijk duurder maken.

Vraag: In hoeverre speelt de bodemgesteldheid hierbij een rol?

bestrating-leggen-prijs

Hoe steenachtig de grond, hoe moeilijker het is om de grond voor te bereiden

Kostentracker-expert: hoe stenig de grond, hoe moeilijker en tijdrovender het graafwerk. Dit kan dan leiden tot aanzienlijk hogere kosten.

In dat geval oriënteren de uitvoerende bedrijven zich doorgaans op de zogenaamde bodemklasse. De bodemklasse wordt ook gespecificeerd in de grondbeoordeling van een bouwkavel en kan daar worden opgezocht.

Kortom: bodems tot bodemklasse 4 zijn geen probleem voor de meeste opgravingen - vanaf klasse 5 wordt het duurder. In de klassen 6 en 7 moet je rekening houden met dubbele of driedubbele kosten voor het uitgraven van de aarde.

Vraag: Zijn er bij het vervaardigen van de onderbouw zulke moeilijk in te rekenen kostenrisico's?

Kostentracker-expert: nr. Hier zijn de kosten uitsluitend gebaseerd op het materiaalverbruik van ballast en grit en de diepte van de onderlaag.

Als een hoog draagvermogen vereist is, moet de bestrating dienovereenkomstig dieper en nog zorgvuldiger worden verdicht - dit kost meer materiaal en meer werk.

De prijzen voor grind en steenslag liggen echter binnen een beheersbaar bereik:

Bij grind moet je meestal 10 EUR per m³ - 15 EUR per m³ berekenen, bij grind zit je in de meeste gevallen tussen 5 EUR per m³ - 10 EUR per m³.

Als het bestratingsbed gehalveerd moet worden, betekent dat slechts een meerprijs van rond de 150 EUR qua materiaal, gezien de totale kosten is dit slechts een kleine meerprijs.

Het enige dat dus overblijft is de werkdruk, die dan toeneemt. Normaal gesproken kan je starten vanaf ongeveer 40 EUR per m² tot 50 EUR per m² verhardingsoppervlak voor de onderconstructie van de bestrating, met het lagere onderbed zijn deze kosten navenant hoger.

Hetzelfde geldt ook als u straatstenen wilt leggen. Hier moet de onderconstructie dienovereenkomstig worden aangepast en dit verhoogt meestal ook de kosten, maar meestal slechts in geringe mate.

Vraag: Hoe zit het met de installatie-inspanning?

bestrating-leggen-prijs

Als er patronen of vormen worden gelegd, stijgen de kosten

Kostentracker-expert: in ons kostenvoorbeeld bedroegen de installatiekosten ongeveer 25 EUR per m² in een rendabel bereik. Dit is alleen mogelijk als de bestrating heel snel en snel kan worden gelegd.

Bijzondere patronen of een hogere inspanning om verschillend gekleurde stenen op een visueel harmonieuze manier in elkaar te zetten, zijn voor deze prijs zeker niet haalbaar.

Sommige legmethoden zijn van meet af aan complexer dan het klassieke rechtlijnige leggen - hiervoor zult u meestal ook een hogere prijs moeten verwachten.

Hoe hoog de legkosten bij speciale legverzoeken zijn, hangt in wezen af ​​van de werkzaamheden zelf en de hoeveelheid werk die het bedrijf rekent.

Vraag: Welk extra werk kan er nog nodig zijn?

Kostentracker-expert: Enerzijds is er het zetten van de stoepranden, wat natuurlijk ook een inspanning oplevert waarvoor betaald moet worden.

Aan de andere kant worden in veel gemeenten afwateringsoplossingen voor verharde terreinen boven een bepaalde grootte voorgeschreven. Ook de aanleg van afvoergoten en afvoeren kan extra werk vergen.

Er zijn ook verschillende ondersteunende werkzaamheden die op individuele bouwplaatsen nodig kunnen zijn.

Vraag: Hoe kunt u kosten besparen bij bestrating - door zelf te bestraten?

Kostentracker-expert: Bestratingswerk is niet zo eenvoudig als u op het eerste gezicht zou denken, maar in theorie is dit zeker mogelijk als u een beetje vaardigheid en ervaring heeft.

Als u ons kostenvoorbeeld van bovenaf nader bekijkt, kunt u zien dat het de moeite waard is:

Prijs van het bedrijfDoe-het-zelf materiaalkosten
6.762 EUR3.377 EUR

Het prijsverschil laat zien dat door het zelf te doen in ons geval de kosten van het zelf doen halveerde.

bestrating-leggen-prijs

De transportkosten zijn ook niet te onderschatten

Grind en steenslag kunnen wat duurder zijn voor privéleveringen, maar het kan zijn dat u een trilplaat nodig heeft, die u kunt huren voor ongeveer 60 EUR tot 80 EUR per dag.

Met een graafbreedte van 50 cm zal je in de meeste gevallen nog goed met de hand kunnen werken, als je een minigraafmachine huurt moet je vanaf ongeveer 120 EUR per dag rekenen.

Bij het leggen moet u echter een specialist ingewikkelde legpatronen of gemarmerde stenen van zeer hoge kwaliteit laten leggen - zelfs eenvoudige legmethoden met betonnen straatstenen bieden vaak genoeg valkuilen voor leken.

Vraag: Hoe is de prijs van bestrating in vergelijking met andere soorten vloeren?

Kostentracker-expert: ondanks de mogelijk hoge kosten, is goedkope pleister een relatief goedkope soort bekleding.

Kijk je bijvoorbeeld naar een oprit, dan is een grind- of grindoprit maar iets goedkoper dan een simpele betonverharding met een navenant hoogwaardige vormgeving, en in veel gevallen zelfs nog duurder met speciaal siergrind.

Het asfalteren of betonneren van een oprit is meestal duurder, door de complexere onderbouw (asfalt vereist vaak 100 cm onderbouw afhankelijk van het type) zijn de prijsverschillen zelfs relatief groot.

In tegenstelling tot beton en asfalt biedt de verharding ook de mogelijkheid om kwelverharding toe te passen, waardoor niet alleen kosten voor het droogleggen van het gebied worden bespaard, maar ook op lange termijn wordt bespaard op afvalwaterbijdragen.

Al met al is bestrating een goede en vrij voordelige manier om open ruimtes af te dekken.