Bevordering van woningbouw en renovatie: deze mogelijkheden zijn er

promotie-woningbouw-en-renovatie

Wie een huis bouwt of een verbouwing aanpakt, hoeft de kosten niet altijd geheel alleen te dragen. Talrijke subsidies van verschillende instanties helpen om de totale kosten te verlagen en, in veel gevallen, om renovaties te kunnen betalen. In een interview legt de cost tracker-expert uit wat door welke afdelingen wordt bekostigd.

Vraag: Wat voor soort financiering is er in het algemeen - en wat is het eigenlijk?

Kostentracker-expert: zelfs bij het bouwen van een huis kunt u terugvallen op subsidies. Wie bijzonder energiezuinig bouwt, profiteert zelfs dubbel: van hogere subsidies enerzijds en van lagere exploitatiekosten daarna.

Bij renovaties zijn er - naast enkele fiscale aftrekmogelijkheden - vooral subsidies voor energetische renovaties die de energienorm van gebouwen verbeteren. Daarnaast komen drempelloze conversies bijna altijd in aanmerking voor financiering. Wie bouwt en kinderen krijgt, kan soms extra geld krijgen.

Financiering is mogelijk vanaf drie niveaus:

 • van de staatszijde (KfW en BAFA)
 • van platteland en
 • van de gemeentelijke kant

Financiering van de federale overheid staat in gelijke mate open voor iedereen, maar de financiering van staten en gemeenten kan heel verschillend zijn. In sommige landen zijn er meer, in andere over het algemeen iets minder.

Vraag: Laten we eerst eens kijken naar de federale subsidies: U had het over KfW-subsidies en subsidies van het Federale Bureau voor Economie en Exportcontrole (BAFA). Wat promoot KfW bijvoorbeeld?

promotie-woningbouw-en-renovatie

KfW is het belangrijkste aanspreekpunt voor subsidies voor woningbouw en renovatie

Kostentracker-expert: bij KfW, de kredietinstelling voor wederopbouw, worden zowel nieuwbouw als renovatie gefinancierd. Het is de belangrijkste algemene financieringsbron voor particulieren en naar verwachting zal in het algemeen het meeste geld worden ontvangen.

De financiering van KfW is onderverdeeld in twee grote groepen:
1. Laagrentende leningen met bijzonder lage rentetarieven (bijv. Vanaf 0,75%)
2. Eenmalige subsidies voor bouw- en renovatieprojecten

De volgende KfW-subsidies zijn voor particulieren interessant voor nieuwbouw:

KfW-financieringsnummerSoort financieringwat wordt gefinancierdbelangrijke voorwaarden
153creditEnergiezuinig bouwentot 100.000 EUR per wooneenheid, vanaf 1,36% eff., tot 15.000 EUR terugbetalingssubsidie
124creditFinanciering van koopwoningen (niet energiezuinig)tot 50.000 EUR, vanaf 0,75% eff., voor aankoop of constructie
431verlenenBouwtoezicht door experts op het gebied van energie-efficiëntietot 50% van de kosten (max. 4.000 EUR), inclusief certificaten voor duurzaam bouwen
433verlenenInstallatie en aanschaf van brandstofcelsystemenFinanciering tot 28.200 euro mogelijk
270creditGebruik van hernieuwbare energiebronnenVoor het gebruik van hernieuwbare energie in het gebouw, vanaf 1,26% eff., Zijn vaste rentetarieven tot 20 jaar mogelijk,
275creditOpslag voor hernieuwbare energiebronnen (PV-systemen)vanaf 1,10% eff., batterijopslag voor de elektriciteit opgewekt door PV-systemen, vaste rentetarieven tot 20 jaar, terugbetalingssubsidie ​​mogelijk

Zoals bij de meeste subsidies, is het belangrijk dat de werkzaamheden pas kunnen beginnen als de subsidie ​​is goedgekeurd.

Vraag: Dat klinkt als financiering die geld waard is. Waar kunt u bij renovatie bij KfW van profiteren?

promotie-woningbouw-en-renovatie

Verbetering van isolatie en energie-efficiëntie wordt bevorderd

Kostentracker-expert: er zijn zelfs nog meer subsidies voor bestaande eigendommen. Ook hier is de financiering opgesplitst in leningen en kredieten enerzijds en eenmalige subsidies anderzijds. Er zijn drie hoofdgebieden die worden gefinancierd:

 • Verhoging van de energie-efficiëntie
 • Aan de leeftijd aangepaste en barrièrevrije renovatie
 • het bereiken van een hoger wooncomfort en betere beveiliging (vooral op het gebied van inbraakbeveiliging)

De volgende KfW-programma's zijn beschikbaar als lening:

KfW-financieringsnummerwat wordt gefinancierdLevering hoofdDetailshogere financiering mogelijk?
151/152 - kredietEnergiezuinige renovatie: verbouwing tot efficiëntiehuis of individuele maatregelentot 100.000 euro voor ombouw, 50.000 euro voor individuele maatregelen en maatregelenpakkettenvan 0,75% eff., tot 27.500 euro terugbetalingssubsidiehogere subsidie ​​mogelijk met bijzonder efficiënte verwarming of ventilatie (APEE-pakket)
167 tegoedAanvullende lening voor energiezuinige renovatie: omschakeling van verwarming naar hernieuwbare energiebronnentot 50.000 euro per wooneenheidvanaf 1,26% eff., tot 10 jaar looptijd, vaste rentevoet mogelijk, 1 - 2 jaar aflossingsvrije opstartperiodegeen
159 - kredietOp leeftijd afgestemde renovatie, hoger wooncomfort en betere bescherming tegen inbraaktot 50.000 EUR per wooneenheidvanaf 0,75% eff., ongeacht de leeftijdmogelijk als aanvulling op krediet 151/152, ook als aanvulling op KfW-subsidie ​​nr. 430

Dat waren de leningen. Daarnaast kunnen als particulier de volgende beurzen worden aangevraagd, die in sommige gevallen ook gecombineerd kunnen worden met leningen:

KfW-financieringsnummerwat wordt gefinancierdDetails
430 - subsidieRenovatie tot efficiëntiehuis of individuele maatregelentot 30.000 euro per wooneenheid, aanvullende financiering uit het APEE-programma voor bijzonder efficiënte verwarmings- of ventilatiesystemen
431 - subsidieBouwbegeleiding voor energiezuinige renovatiesVeronderstelling van 50% van de kosten (max. 4.000 EUR), ook voor certificaten voor duurzaam bouwen
433 - subsidieInstallatie van brandstofcellentot 28.200 euro subsidie ​​per brandstofcel
455-B-subsidieBarrièrebeperking bij op leeftijd afgestemde renovatie (ook verhoogd wooncomfort)tot 6.250 euro per wooneenheid
455-E-subsidieVerhoging van inbraakbeveiligingtot 1.600 EUR per wooneenheid (eigen woning)

Hetzelfde geldt voor deze beurzen: je moet eerst een financieringsverplichting hebben voordat je aan het werk kunt.

Vraag: Welke beurzen biedt BAFA?

promotie-woningbouw-en-renovatie

Zonnesystemen kunnen worden gefinancierd

Kostentracker-expert: het federale bureau voor economie en exportcontrole, BAFA, houdt zich primair bezig met klimaatbescherming. Voor particulieren is daarom financiering beschikbaar op de volgende gebieden:

 • energiebesparende verwarmingssystemen of aanverwante systemen
 • Verwarmingssystemen die werken met biomassa (pellets, houtsnippers, houtblokken)
 • Thermische systemen op zonne-energie
 • Warmtepompen
 • daaropvolgende optimalisatie van verwarming

Daarnaast promoot BAFA ook elektromobiliteit in de particuliere sector.

Een groot deel van de subsidies van BAFA is echter ook gericht op het bedrijfsleven en de industrie. Dergelijke beurzen zijn dan niet beschikbaar voor particulieren.

Vraag: Wat zijn de specifieke subsidies voor biomassaverwarming van BAFA?

BAFA financiert de omschakeling naar verwarming op biomassa in een bestaand gebouw. De oude kachel moet minimaal twee jaar in bedrijf zijn geweest. Systemen met een nominaal vermogen tussen 5 kW en 100 kW komen in aanmerking.

Type verwarmingvooruitgangbijzondere aanvullende voorwaarden
Houtsnippersboiler met bufferopslagvast tarief 3.500 eurominimaal 30 l bufferopslag per kW nominaal warmtevermogen, minimaal 89% rendement
Pelletketel80 EUR per kW vermogen, maar minstens 3.000 EURminimaal 55 l bufferopslag per kW nominaal vermogen, minimaal 89% rendement
Pelletketel met nieuwe bufferopslag (nieuw gebouwde bufferopslag)80 euro per kW nominaal vermogen, maar minimaal 3.500 eurominimaal 30 l bufferopslag per kW, met combiketel: 55 l, minimaal 89% rendement
Pelletkachel met waterzak€ 80, - per kW nominaal vermogen, minimaal € 2.000, -verbrandingsrendement minstens 90%
Houtvergasser met bufferopslagvast tarief van 2.000 EURMinimaal 55 l per kW nominale warmteafgifte bufferopslag, minimaal 89% rendement

Ook geldt voor alle systemen dat ze alleen met natuurlijke biomassa belast mogen worden en dat er een testcertificaat volgens de 1e BImSchV aanwezig moet zijn.

Dit is een basisfinanciering voor verwarmingssystemen, maar er kan aanvullende financiering worden aangevraagd.

Vraag: Welke aanvullende beurzen zijn dit?

Kostentracker-expert: de BAFA kent altijd aanvullende financiering toe als:

 • verschillende systemen kunnen worden gecombineerd
 • Systemen zijn aangesloten op een verwarmingsnetwerk
 • een gebouw is zeer energiezuinig
 • gelijktijdig met de installatie van het systeem wordt het verwarmingssysteem geoptimaliseerd

Voor een systeemcombinatie wordt een extra bonus van € 500 uitgekeerd; voor zeer efficiënte gebouwen (KfW Efficiency House 55 en lager) en gelijktijdige verwarmingsoptimalisatie kan tot 50% van de respectievelijke basissubsidie ​​worden bijbetaald.

Er zijn ook subsidies voor innovatieve technologieën:

technologiemogelijke financieringvoorwaarden
Abgaswärmetauscher4.500 EUR - 5250 EUR per systeem minstens, of 80 EUR per kW nominaal vermogenHet systeem moet net als bij basisfinanciering in aanmerking komen voor financiering
Deeltjesafscheider3.000 EUR - minimaal 5.250 EUR per systeem, of 80 EUR per kW nominaal vermogenBrandhoutvergasser en pelletkachel met waterzak, vast tarief van 3.000 EUR

Voor nieuwe gebouwen bedraagt ​​de financiering voor deze technische innovaties een forfaitair bedrag van 3.000 EUR - 3.500 EUR. Extra promoties zoals een combinatiebonus of een efficiëntiebonus kunnen hier ook worden gebruikt.

Vraag: Hoe promoot BAFA warmtepompen en thermische zonne-energie?

Ook hier is er een basisbeurs en een aanvullende beurs. Voor de basisbekostiging van warmtepompen geldt het volgende:

Warmtepomp typevooruitgang
Elektrische warmtepomp40 EUR per kW nominale warmteafgifte, minimaal 1.300 EUR per systeem
Vermogengeregelde of monovalente elektrische warmtepomp40 EUR per kW nominale warmteafgifte, minimaal 1.500 EUR per systeem
Warmtepompen met warmtebronnen uit aarde en water€ 100, - per kW nominale warmteafgifte, minimaal € 4.000 of € 4.500 voor boorgaten
Sorptie- en gasmotorwarmtepompen100 euro per kW nominaal verwarmingsvermogen, minimaal 4.500 euro
promotie-woningbouw-en-renovatie

Warmtepompen kunnen goed gepromoot worden

Voor elektrische warmtepompen moet minimaal een JAB (jaarlijkse prestatiefactor) van 3,5 of 3,8 worden behaald en geverifieerd. Er moet minimaal één warmtemeter worden geïnstalleerd, evenals een elektriciteitsmeter voor de warmtepomp. De aanpassing van de stooklijn aan het gebouw moet worden aangetoond. Bij gaswarmtepompen moet een jaarlijkse verwarmingscoëfficiënt van 1,25 worden gehaald.

Als de warmtepomp geschikt is voor belastingsbeheer of in combinatie met andere technologieën (thermische zonne-energie, biomassaverwarming), kan een extra bonus van 500 euro worden betaald. Er is een extra efficiëntiebonus van 50% voor bijzonder efficiënte gebouwen en voor geoptimaliseerde verwarming, zoals het geval is bij biomassasystemen.

Voor thermische zonne-energie gelden echter andere financieringspercentages.

Vraag: wat zijn dat?

Kostentracker-expert: Financiering voor thermische zonnesystemen hangt altijd af van waarvoor het systeem wordt gebruikt. Dit wordt weergegeven in de onderstaande tabel:

Gebruik van activavooruitgang
Water opwarmen50 EUR per m² collectoroppervlak, minimaal 500 EUR
Ruimteverwarming140 EUR per m², minstens 2.000 EUR per systeem (tussen 7 en 40 m² collectoroppervlak)
gecombineerde ruimteverwarming en waterverwarmingzoals ruimteverwarming
Uitbreiding van bestaande systemen50 EUR per m², tussen 4 en 40 m² oppervlakte

De mogelijke aanvullende subsidies zijn dezelfde als voor de warmtepompen. Alle subsidies voor thermische zonne-energie kunnen worden gecombineerd met KfW-subsidies.

Particulieren krijgen geen financiering voor nieuwbouw, alleen grote zonnesystemen op appartementsgebouwen.

Vraag: Welke subsidies zijn er van de deelstaten?

Kostentracker-expert: de subsidies van individuele deelstaten voor particulieren zijn heel verschillend. De volgende tabel geeft een beknopt overzicht:

federale staatmogelijke financieringSponsor
BeierenPromotie van aankoop of constructie volgens jaarinkomen, programma voor renteverlagingBayernLabo-programma
Baden-WuerttembergAankoop, renteverlaging, verwarming met hernieuwbare energiebronnen (lening), creatie van woonruimte op historische locatiesL-bank
BerlijnEnergieadvies, op leeftijd afgestemde conversies, aanvullende financieringsleningen, energetische renovatieInvesteringsbank Berlijn
BrandenburgAankoop, energiezuinig bouwen, op leeftijd afgestemde renovatie, bereikbaarheidInvesteringsbank van de deelstaat Brandenburg (ILB)
Bremengedeeltelijke energie-efficiëntie (lening)BIS Bremerhaven en WFB
HamburgAankoop, barrièrevrije renovatie, moderniseringInvesterings- en ontwikkelingsbank (IFB) Hamburg
HessenAankoop (lening Hessen) Gehandicaptenvriendelijke renovatie, aflossingssubsidie ​​voor KfW-lening, renteverlaging KfW-lening, geluidsisolatieWI-Bank Hessen
Mecklenburg-Voor-PommerenHerstel van woonkamers voor kansarme huishoudens, modernisering, drempelloze renovatie, liftenStaatsfinancieringsinstelling M-V
NedersaksenAankoop voor gezinnen en mensen met een handicap, op leeftijd afgestemde renovatie, energetische modernisering, hulp bij overstromingen, leningzekerheidN-Bank Nedersaksen
NRWAankoop, renovatie gebouw (lening met lage rente), drempelvrij wonen, inbraakbeveiliging, energie-efficiëntie, energiecheck, energiezuinig bouwen en renoverenNRW.Bank
RPAankoop en renovatie van eigen woonruimteInvesterings- en structuurbank (ISB) Rijnland-Palts
SaarlandEnergieopslag, energiecheck, barrièrevrij wonen, renovatie / modernisering, PV-systemen, energiezuinig bouwenDiverse en Saarländische Investitionskreditbank (SIKB)
SaksenBouw voor gezinnen, promotie van aanvullende leningen, aanpassing van de huisvesting voor mensen met een handicap, programma voor aanpassing van de rentetarievenSaksische bouwbank
Saksen-AnhaltAankoop en modernisering voor gezinnen (laagrentende actieleningen), op leeftijd afgestemde renovatie, energiezuinige renovatie, renovatie van leegstandInvesteringsbank (IB) Saksen-Anhalt,
Sleeswijk-HolsteinAankoop en bouw, efficiëntie woning, bijkomende financiering, modernisering, op leeftijd afgestemde renovatie, drempelvrij wonen en inbraakbeveiliging, vervolgfinanciering en renteaanpassingenSchleswig-Holstein Investment Bank (IB.SH)
ThüringenBouwleningen voor gezinnen, modernisering en reparatie, renovatiepremie (herstel van leegstaande woonruimte en braakliggende grond)Thüringer bouwbank

In veel deelstaten zijn er nog belangrijke en waardevolle aanvullende subsidies voor alle belangrijke domeinen in de bouw, renovatie of energie-efficiëntie.

Vraag: Daarnaast spelen gemeentelijke subsidies een rol, nietwaar?

promotie-woningbouw-en-renovatie

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden in elke deelstaat

Kostentracker-expert: ja, precies. Veel gemeenten bieden ook interessante, aanvullende financieringsmogelijkheden. Enerzijds is bouwgrond vaak goedkoop te koop bij gemeenten, anderzijds worden vooral gezinnen bij de bouw vaak royaal ontlast.

In Neurenberg is er bijvoorbeeld tot 9.000 EUR subsidie ​​ voor het bouwen van een gezinswoning, daarnaast 7.200 EUR voor het 2e kind en 2.000 EUR sterk > voor elk extra bedrag, evenals 1.500 EUR milieuvergoeding voor energie-efficiënte gebouwen. Een groot gezin wordt hier afgelost met in sommige gevallen meer dan 20.000 euro bij het bouwen (of kopen).

Ook in veel kleinere steden is de bouwkostensubsidie ​​vaak substantieel, maar in de grotere steden krijg je in de regel meer. Veel gemeenten betalen ook jaarlijkse rentesubsidies, vooral voor energiezuinige gebouwen zoals Stuttgart.

Op het gebied van modernisering en renovatie zijn de subsidies van individuele gemeenten vrij laag, maar ze bestaan ​​wel geval per geval.

Vraag: Zijn er algemene subsidies waar we hier nog geen rekening mee hebben gehouden?

Kostentracker-expert: ik moet hier ook voor de volledigheid vermelden

 • de bewoner
 • het (gesubsidieerde) spaargeld en leningen uit de bouwmaatschappij
 • de financiering van de katholieke en protestantse kerk

waarmee je ook nog gefinancierd geld kunt krijgen voor bouwfinanciering. De kerken verstrekken in de regel vooral gezinnen tegen gereduceerde tarieven, maar in sommige gevallen ook leningen.

Vraag: Hoe zit het met de kosten voor de vakmensen bij renovaties - kunnen deze ook worden gesubsidieerd?

Kostentracker-expert: u kunt de kosten voor werk tot op zekere hoogte aftrekken voor belastingdoeleinden.

Om ambachtskosten te kunnen aftrekken, moet

 • de vakman maakt een factuur uit waarop het loon afzonderlijk wordt vermeld (geen forfaitaire prijzen)
 • de factuur wordt overgemaakt (de belastingdienst accepteert geen contante betaling van de factuur)

tot 6.000 EUR zijn aftrekbaar in loonkosten, reiskosten en materiaalkosten voor de vakmensen, die per jaar kunnen worden vermeld. Bij belasting wordt 20% van deze kosten verrekend, dus maximaal € 1.200, - per jaar.

Alleen de kosten voor renovaties en reparaties zijn aftrekbaar, maar niet voor nieuwbouw (bijv. Een nieuwe garage). Ook onderhoudswerkzaamheden aan de verwarming en de schoorsteenveger vallen onder de noemer renovaties zoals parket leggen of het repareren van elektronische apparaten in het huishouden.

Overigens kan iedereen die een nieuwe wintertuin aanlegt sinds 2014 ook fiscaal de werk- en verplaatsingskosten van de ambachtslieden declareren.