Wat zijn de kosten van de tandarts?

tandarts kosten

U hoeft niet altijd rekening te houden met dure eigen bijdragen voor een tandvulling, kroon of prothese bij de tandarts. De zorgverzekeraar betaalt echter alleen een vast bedrag voor basiszorg. Als u een kunstgebit van hogere kwaliteit of visueel aantrekkelijker wilt, kan het erg duur worden. Welke kosten u dan kunt maken, hoe deze verlaagd kunnen worden en welke wettelijke bepalingen gelden, al deze vragen lichten we toe in een interview met de kostentracker-expert.

Wat kost een bezoek aan de tandarts?

Kostentracker: de financiële kosten die gepaard gaan met een bezoek aan de tandarts, zijn afhankelijk van veel factoren. Waaronder:

 • De te verwachten behandeling,
 • aanvullende diensten die u nodig heeft,
 • de regio waarin u woont,
 • eventuele extra laboratoriumkosten.

Om deze reden kan de volgende tabel slechts een eerste oriëntatie bieden. Afhankelijk van de individuele bevindingen kunnen de kosten naar boven of naar beneden verschillen.

Kunstkosten
Kunststof vullingin het voorste gedeelte: uitkeringen. In de onzichtbare zone tussen 30 en 150 EUR.
inleg250 - 450 EUR
Gedeeltelijke kroon600 - 800 EUR
Volledige kroon300 - 1.200 EUR
driedelige tandheelkundige brug500 - 2.900 EUR
vierdelige tandheelkundige brug700 - 3.300 EUR
vijfdelige tandheelkundige brug1.200 - 4.500 EUR
Telescopische prothese2.000 - 8.000 EUR
Implantaat1.000 - 3.000 EUR
Bleken150 tot 400 EUR
Veneers350 - 1.500 EUR
professionele gebitsreiniging50 - 150 EUR

Waarom wordt het volgens GOZ de ene keer gefactureerd en de andere keer niet?

Kostentracker: het algemene vergoedingenschema voor tandartsen (GOZ) is wettelijk vastgelegd. Dit geldt altijd voor mensen met een particuliere verzekering. Voor degenen met een wettelijke ziektekostenverzekering worden volgens de GOZ ook privé-uitkeringen in rekening gebracht.

Als de behandelingskosten echter overeenkomen met de standaardzorg, dan dienen deze voor wettelijk verzekerden te worden berekend volgens een wettelijk bindende beoordelingsnorm (BEMA).

Dit resulteert in posten in het behandelings- en kostenplan die volgens BEMA worden gefactureerd en andere die volgens de GOZ als privédiensten worden gefactureerd.

Kan de tandarts een kostenval worden?

tandarts kosten

De kosten moeten vóór de behandeling worden verduidelijkt

Kostentracker: dit is in ieder geval niet het geval als u de gemaakte kosten vooraf schriftelijk laat bevestigen. Dit geldt niet alleen voor dure kunstgebitten, maar ook voor tandvullingen waarvoor een vergoeding moet worden betaald. Hoewel kostenramingen geen prijsgarantie vormen, mogen de kosten hiervan slechts in gerechtvaardigde gevallen maximaal twintig procent afwijken.

Het stijgingspercentage van de GOZ kan ook een enorm effect hebben op de prijs. Medische gebitsreiniging kan 1,57 EUR per tand kosten met een enkele factor, 3,62 EUR met een 2,3-voudige factor en 5,51 met een 3,5-voudige factor. Berekend voor het gehele gebit, zoals weergegeven in bovenstaande tabel, resulteert dit in een groot prijsverschil bij dezelfde prestatie.

Als er laboratoriumkosten worden gemaakt voor een prothese, kroon of inleg, worden deze ook in rekening gebracht. Tandtechnische laboratoria rekenen individueel, dus de kosten kunnen aanzienlijk variëren. Daarom is het essentieel om een ​​kostenraming te vragen die ook rekening houdt met deze diensten.

Als u implantaten nodig heeft, geeft de tandarts u vaak een behandeling en kostenplan voor de eerste behandeling. Hierin worden echter aanvankelijk alleen de kunsttandwortels geplaatst. Het implantaatabutment, bijvoorbeeld een kroon of brug, brengt extra kosten met zich mee, die u van tevoren dient te kennen.

Voorzichtigheid is ook geboden bij overeenkomsten voor betaling op afbetaling. Vooral bij lage maandlasten worden de hoge totale kosten vaak gemaskeerd door rente en vergoedingen.

Wat is de standaardzorg?

Kostentracker: als u diensten voor vullingen of kunstgebitten wilt die verder gaan dan de standaardoplossing, moet u wellicht flink betalen. Als het bijvoorbeeld nodig is geworden om een ​​hoektand te trekken, krijg je van de zorgverzekeraar een vaste vergoeding voor de benodigde brug. Aangenomen dat het bonusboekje tien jaar zorgvuldig wordt bewaard, komt dit neer op ongeveer 460 EUR.

Dit komt overeen met 65 procent van het bedrag dat is vastgesteld voor het standaardpensioen. De overige kosten moet u zelf betalen, ongeacht welk type kunstgebit u kiest. De eigen bijdrage van de patiënt ligt in dit geval tussen de € 500, - en € 2.500, -.

Samenvattend kan het standaardaanbod als volgt worden omschreven:

 • Voor elke tandheelkundige diagnose is er een wettelijke standaardlevering.
 • Dit wordt jaarlijks bepaald door de federale commissie.
 • De opdracht is gebaseerd op de classificatie van het gebit.
 • Er wordt rekening gehouden met zowel het tandheelkundige honorarium als nieuwe tandheelkundige kennis.

Wat is een vaste subsidie?

Kostentracker: In 2005 veranderde het systeem van vaste subsidies voor kunstgebitten. Tot nu toe konden wettelijke ziektekostenverzekeraars verschillende uitkeringen krijgen met exact dezelfde bevindingen, maar de vergoeding van kosten door de zorgverzekering is nu uniform geregeld. Dit betekent dat de vaste subsidie ​​waarvan u ontvangt altijd hetzelfde is, ongeacht de werkelijke kosten.

Waarom moet u het bonusboekje regelmatig laten stempelen?

tandarts kosten

Het bonusboekje moet regelmatig worden afgestempeld

Kostentracker: jaarlijkse controles bij de tandarts, die u kunt aantonen in het bonusboekje, verhogen de vaste vergoeding die u van de zorgverzekeraar ontvangt. Dit kan aardig wat euro's schelen als er tandheelkundige behandelingen nodig zijn.

Wordt het bonusboekje vijf jaar zonder gaten bewaard, dan krijgt u 60 procent van de kosten van de standaardzorg. Als je zelfs maar een bewijs kunt overleggen van tien jaar profylaxe, loopt de bijvergoeding van de zorgverzekeraar op tot 65 procent.

Wat is vergelijkbare en andere zorg?

Kostentracker: als u meerdere tandartsen vraagt ​​naar een adequate behandeling van tandbeschadigingen, krijgt u in veel gevallen verschillende beoordelingen. Kunstgebitten worden daarom vaak anders gepland dan standaardzorg:

 • Andere materialen zorgen voor een aantrekkelijkere uitstraling. Een kroon in het onzichtbare gebied kan alleen metaal in de kern bevatten of kan volledig van keramiek zijn gemaakt.
 • De kroon die in het bovenstaande voorbeeld wordt getoond, kan ook rondom of alleen in het zichtbare gebied worden gefineerd.

In dit geval zou de standaardrestauratie niet voorzien in fineren. Als u uw eigen bijdrage zo laag mogelijk wilt houden, hoeft u niet van voldoende zorg af te zien. Vaak voldoet dit echter niet meer aan onze esthetische en / of functionele eisen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

KunstStandaard leveringVergelijkbare zorgAndere zorg
Er ontbreekt een tandDriedelige tandbrug, niet gefineerd of, in het zichtbare gedeelte, gedeeltelijk gefineerd met keramiekDriedelige tandbrug, volledig met keramiek gefineerdTandkroon met implantaat
Er ontbreken meer dan twee tanden in het achterste molaire gebiedGedeeltelijk kunstgebit, gedeeltelijk met keramiek gefineerdGedeeltelijke prothese, volledig met keramiek gefineerdImplantaten met kunstmatige kronen of implantaatbruggen
Er zijn nog maar twee of drie eigen tanden in een kaakTelescopische prothese, gedeeltelijk gefineerdTelescopische prothese, volledig gefineerdTelescopische prothese op implantaten en eigen tanden
Tandeloze kaakVolledig kunstgebitComplexer ontwerp van een volledig kunstgebitImplantaatondersteunde staafprothese of drukknoopprothese

Waarom zijn de vergoeding, materiaal- en laboratoriumkosten zo verschillend?

Kostentracker: er is een zekere speelruimte als het gaat om de vergoeding voor de tandarts. Met het hefboomeffect, dat varieert van 1,0 tot 3,5, kan de ene tandarts 100 EUR voor een behandeling in rekening brengen, terwijl een andere in dezelfde stad 350 EUR kan rekenen. Zeker bij complexe behandelingen kan het daarom financieel lonend zijn om een ​​second opinion te krijgen en een behandel- en kostenplan te laten maken door een andere tandarts.

Kunstgebitten kunnen goedkoper worden vervaardigd door onze eigen laboratoria die aan de praktijk zijn verbonden. Als alternatief bieden sommige tandartsen de mogelijkheid om een ​​kunstgebit uit het buitenland tegen aanzienlijk lagere prijzen te kopen.

Ons gezinsinkomen is erg laag. Moet ik nog betalen?

tandarts kosten

Mensen met weinig geld kunnen profiteren van subsidies

Kostentracker: mensen met een wettelijke ziektekostenverzekering met een laag inkomen profiteren van de zogenaamde hardheidsregel. Kiest u voor standaardzorg, dan vergoedt de zorgverzekeraar op aanvraag de volledige behandelingskosten.

Ook in dit geval kunt u natuurlijk kiezen voor een behandeling die verder gaat dan de standaardzorg. U ontvangt dan het dubbele van de vaste vergoeding en hoeft alleen de uitgaven boven dit bedrag uit eigen zak te betalen.

De inkomensgrenzen worden regelmatig aangepast. Ze bedragen momenteel:

 • 1.218 EUR voor alleenstaanden,
 • 1.674,75 EUR voor mensen met een wettelijke ziekteverzekering en een gezinslid.
 • Voor elk bijkomend gezinslid wordt het bedrag verhoogd met 304,50 euro.

Maar ook als uw inkomen iets boven deze bedragen ligt, dient u voor de behandeling contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. In veel gevallen geldt de zogenaamde glijdende hardheidsregeling en ontvang je ook de verhoogde vaste vergoeding.

Kan ik tandartskosten aangeven in mijn belastingaangifte?

Kostentracker: onder bepaalde omstandigheden kunt u uw eigen bijdrage claimen als een buitengewone last in uw belastingaangifte. Als dit de wettelijk vastgestelde, redelijke grens overschrijdt, verminderen de uitgaven het belastbaar inkomen en daarmee het bedrag aan loon- of inkomstenbelasting.

Hoe vind ik een goedkope tandarts?

Kostentracker: het eerste aanspreekpunt kan de adviesdienst van de zorgverzekeraar zijn. Vraag ook eens rond in uw vrienden- en kennissenkring. Vaak hebben mensen in uw omgeving goede ervaringen met een tandarts die ook door de lage prijzen de aandacht heeft getrokken.

Let bij het bezoek aan de praktijk op de volgende punten:

 • Geeft de tandarts u uitgebreid en uitvoerig advies?
 • Neemt de tandarts voldoende tijd om naar u te luisteren?
 • Worden er tips gegeven voor mondzorg thuis?
 • Zijn tandheelkundige zorg en tandbehoud de belangrijkste focus?
 • Biedt de tandarts advies en keuzevrijheid bij aankomende behandelingen?
 • Bent u transparant geïnformeerd over de kosten?

Laat u niet verblinden door opvallende namen die speciale bekwaamheid beloven, want ook onder tandartsen is er een zekere concurrentie.