Wat zijn de kosten van een tandheelkundige brug?

tandheelkundige brugkosten

Als u een tand verliest door tandbederf of een ongeval, dicht een tandbrug het gat. Het herstelt niet alleen de optimale functionaliteit, maar zorgt ook voor een zeer esthetisch aantrekkelijk uiterlijk. In een interview met de kostentracker-expert maken we duidelijk wat deze prothese kost, hoeveel de zorgverzekeraar betaalt en vele andere belangrijke details over tandheelkundige bruggen.

Wat is een tandheelkundige brug?

Kostentracker: deze gebitsprothese kan worden gebruikt om gaten in de tanden te dichten die uit één tot vier tanden bestaan. Als bruggen die rivieren overspannen, zit de tandbrug op twee pilaren en bedekt de opening tussen de tanden.

Met deze vaste prothese

 • de natuurlijke uitstraling,
 • ook de kauwfunctie
 • onbeperkt spreken

hersteld.

tandheelkundige brugkosten

Tandopeningen moeten zo snel mogelijk worden opgevuld

Het is belangrijk om eventuele tandkloven die ontstaan ​​te dichten om gevolgschade te voorkomen. Als er geen brug was geplaatst, zouden de aangrenzende tanden in de opening kunnen kantelen. De hele beet verschuift, wat ernstige gevolgen kan hebben. De esthetiek lijdt er ook onder, vooral als de opening zich in het zichtbare gebied bevindt. Daarnaast worden de overige tanden steeds meer belast en wordt de kauwfunctie beperkt.

Wat kost deze prothese?

Kostentracker: de kosten van een tandheelkundige brug variëren sterk omdat deze:

 • het gebruikte materiaal
 • het type
 • en de bruglengte

afhangen.

In de volgende tabel hebben we enkele voorbeelden op een rijtje gezet die u kunt gebruiken om de mogelijke kosten, maar ook de grote prijsklasse in kaart te brengen:

Type brugPrijsklasse
Drie-delige kunststof fineerbrug450 - 1.500 EUR
Brug van metaal-keramiek fineer uit drie delen800 - 2.500 EUR
Volledig keramische brug uit drie delen1.250 - 2.500 EUR
Telescopische brug4.500 - 7.000 EUR
Combinatiebrug1.750 - 3.000 EUR
Cantilever-brugvanaf 1.000 EUR
Inlegbrug650 - 1.250 EUR
voorlopige tandbrug per schakelongeveer 25 EUR
Bridge, elke extra schakel250 - 400 EUR
elke extra pijlervanaf 500 EUR

Over het algemeen geldt dat hoe meer brugeenheden moeten worden vervaardigd, hoe duurder de tandheelkundige brug zal zijn.

Dekt de zorgverzekeraar de kosten?

Kostentracker: gewoonlijk betaalt de ziektekostenverzekeraar ongeveer de helft van de relatief goedkope standaardzorg. Voor alle andere zaken moet u zelf betalen. Hoe hoog dit bedrag is, willen we illustreren aan de hand van het kostenvoorbeeld voor een eindpijlerbrug:

Kostenoverzichtprijs
Totale kosten (tandartsvergoeding, laboratoriumkosten, materiaal)1.500 EUR
Vaste vergoeding, standaard levering436 EUR
Eigen bijdrageEUR 1.064
tandheelkundige brugkosten

De ziektekostenverzekering betaalt het kleinere deel van de kosten van de tandheelkundige brug

De tandarts maakt na uitgebreid overleg de exacte kosten vast in een behandeling en kostenplan. Deze moet u ter goedkeuring voorleggen aan de zorgverzekeraar en eventueel aan uw particuliere aanvullende verzekering. De zorgverzekeraar deelt u dan de hoogte van de vaste vergoeding mee.

In de regel wordt alleen betaald voor een metalen tandbrug die voldoet aan de richtlijnen van de wettelijke ziektekostenverzekering. Volledig keramische varianten moeten vrijwel altijd in eigen beheer gefinancierd worden, minus de vaste vergoeding.

Wat is de standaardzorg bij een tandheelkundige brug?

Cost tracker: De kostendeling van de zorgverzekering wordt bepaald door de vaste subsidies, die zijn gebaseerd op de bevindingen van de tandarts. De positie van de ontbrekende tanden is bepalend voor het verlenen van standaardzorg. Het toegekende bedrag is volledig onafhankelijk van de overbruggingsvariant die u kiest.

OppervlakteStandaard levering
bovenkaakFineren tot en met 5e tand
OnderkaakFineren tot en met 4e tand
Zichtbaar gebiedGedeeltelijk fineren van de brug
Onzichtbaar gebiedonoverdekte brug

Welke kosten moet ik in elk geval voor de tandheelkundige brug zelf betalen?

Kostentracker: alle diensten die niet tot de standaardzorg behoren, moeten in ieder geval uit eigen zak worden betaald. Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Bijkomende kosten voor een volledig fineer in tandkleur.
 • Kosten van een fineerbrug in het onzichtbare gebied.
 • Kosten voor een esthetisch of materieel aantrekkelijkere prothese.

De tandarts factureert deze diensten privé aan de hand van het tariefschema voor tandartsen.

Niet alleen de tandarts, maar ook de laboratoriumkosten kunnen in dit geval sterk variëren. De prijzen voor een tandheelkundige brug van zeer hoge kwaliteit kunnen oplopen tot 13.000 EUR, waarvan de ziekteverzekering alleen de standaardzorg dekt.

Hoeveel betaalt de aanvullende tandartsverzekering?

tandheelkundige brugkosten

De aanvullende tandartsverzekering dekt de kosten van een tandheelkundige brug

Kostentracker: bruggen worden meestal gedekt door een aanvullende tandartsverzekering. Hoe hoog de resterende eigen bijdrage voor dit kunstgebit is, hangt af van het betreffende contract. Daarom moet u de behandeling en het kostenplan voor aanvang van de behandeling bij de verzekeringsmaatschappij indienen en de kostendekking laten bevestigen.

Zijn er ook hogere uitkeringen?

Kostentracker: als u gedocumenteerde tandartsbezoeken kunt aantonen in het bonusboekje, stijgt het bedrag dat u van de wettelijke ziektekostenverzekering ontvangt. Na vijf jaar krijg je 20 procent meer subsidie, na 10 jaar 30 procent meer subsidie. Het loont daarom de moeite om het bonusboekje bij elk bezoek aan de tandarts zorgvuldig te laten afstempelen, zoals in het volgende voorbeeld shows:

Kunstgeen bonus20 procent bonus30 procent bonus
Brug over een ontbrekende tand360 EUR432 EUR468 EUR
Brugeenheid met fineer, toeslag per eenheid52 EUR62 EUR67 EUR
De brug overspant drie aangrenzende voortanden458 EUR560 EUR595 EUR

Omdat de vaste uitkeringen regelmatig opnieuw worden vastgesteld, kunnen de bedragen die u van uw zorgverzekeraar ontvangt, afwijken van ons voorbeeld.

Wanneer krijg ik de dubbele vaste beurs?

Kostentracker: mensen met weinig financiële speelruimte kunnen de ontbrekende 50 procent van de standaardbehandeling vaak niet uit eigen zak terugvinden. De hardheidsregel is van toepassing op deze patiënten. Dit omvat zowel studenten die BAFÖG ontvangen als mensen die werkloosheidsuitkering II of een uitkering ontvangen om in hun levensonderhoud te voorzien. Ook al zit je net boven de geldende inkomensgrens, informeer dan naar de aflopende hardheidsregeling bij de zorgverzekeraar en vraag een hogere subsidie ​​aan.

In dit geval wordt slechts één brug betaald die overeenkomt met de standaardlevering. U hoeft echter niet zonder een kunstgebit te doen. Wilt u gebruik maken van de hardheidsregeling, dan kunt u deze bij veel zorgverzekeraars online aanvragen. Het is noodzakelijk dat u bij de aanvraag het behandel- en kostenplan met daarin alle behandelstappen overlegt. Daarnaast moet u het inkomen van alle gezinsleden presenteren, want dat telt mee en uw eigen inkomen.

Welke soorten bruggen zijn er?


Kostencontrole:
tandbruggen zijn verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. U kunt worden gebaseerd

 • hun uiterlijk (metaal- of tandkleur)
 • de vorm (zittend of zwevend)
 • de maat (enkel of meervoudig)
 • het type bevestiging
 • en het materiaal

onderscheiden. Bij de basisbrug, het meest gebruikte type, zit de pontic op de alveolaire rand. Met de hangbrug zweeft hij echter over het tandvlees en kan hij eronder worden gewassen, wat uiterst hygiënisch is. De smalle spleet is echter zichtbaar, daarom wordt deze prothese vooral in het molaire gebied gebruikt.

De grootte van de brug is afhankelijk van het aantal ontbrekende tanden. Het kan een of meer bruggen hebben of een enkele of meerdere overspanningen hebben. Het aantal vervangen van uw eigen tanden heeft een aanzienlijk effect op de prijs van het kunstgebit.

Tandheelkundige bruggen kunnen op verschillende manieren worden bevestigd:

tandheelkundige brugkosten

Er zijn verschillende bevestigingsmethoden

- De cantileverbrug (Extensios of trailerbrug) bevindt zich aan het einde van de rij tanden. Het zit maar aan één kant vast, meestal aan de laatste bestaande kies.

 • De zelfklevende brug (Maryland-brug, zelfklevende brug) wordt met zelfklevende clips aan de licht geslepen abutmenttand bevestigd. Omdat dit aanhechting minder stabiel is, maar er nauwelijks iets van je eigen tandsubstantie hoeft te worden opgeofferd, is het bijzonder geschikt voor kinderen en jongeren bij wie het gebit nog groeit.
 • In de Implant Bridge dienen implantaten als pilaren.
 • Telescopische bruggen maken deel uit van het uitneembare kunstgebit.

Hoe verloopt het behandelingsproces?

Kostentracker: voordat de brug kan worden ingebracht, verwijdert de tandarts eventuele gebreken aan de tanden. Vervolgens worden de abutmenttanden geprepareerd, worden afdrukken gemaakt en wordt de exacte tandkleur bepaald.

De tandarts vult het gat tijdelijk op met een tijdelijke oplossing. Het individuele brugframe wordt in het laboratorium vervaardigd en bij een volgende sessie in de rij tanden verwerkt. De brug wordt weer precies afgesteld en pas dan stevig geïntegreerd als alle restspanningen zijn weggenomen.

Heeft een brug ook nadelen?

Kostentracker: om de brug te repareren, moeten de tanden van het abutment worden geslepen en gekroond. Als deze gezond zijn, is dit in strijd met het principe van behoud van de tandsubstantie. In het ergste geval kan dit het verlies van uw eigen tand betekenen door de spanning van de brug. Het kan daarom zinvol zijn om een ​​implantaat te plaatsen in plaats van een brug.

Ernstige worteldefecten en / of parodontitis aan de tanden die de opening begrenzen, maken het onmogelijk om een ​​brug in te brengen.

Vrij zwevende bruggen worden als suboptimaal beschouwd. Omdat deze slechts aan één kant op de aanslagtanden rust, moeten ze verhoogde belastingen kunnen weerstaan. De statica is vooral slecht wanneer de laatste twee kiezen van een rij tanden moeten worden vervangen door een tandbrug. In dit geval weigeren veel tandartsen volledig om een ​​brug te gebruiken.

Omdat de pontics van de brug alleen op het tandvlees rusten, wordt het kaakbot niet belast. Op deze manier verdwijnt de kaaksubstantie door de jaren heen, waardoor deze later weer moet worden opgebouwd.