Wat kost reguliere tandheelkundige profylaxe?

kosten van tandheelkundige profylaxe

Mooie, sterke en gezonde tanden tot op hoge leeftijd - deze wens kan alleen worden gerealiseerd door regelmatige tandheelkundige profylaxe. In een interview met de kostentracker-expert maken we duidelijk welke kosten veroorzaakt worden door preventieve zorg bij de tandarts en welke tandpreventiemaatregelen voor kinderen en volwassenen meetellen.

Wat houdt tandheelkundige profylaxe in?

Kostentracker: veel mensen denken dat de jaarlijkse controle door de tandarts de enige maatregel is die nodig is voor tandheelkundige profylaxe naast tandheelkundige zorg.
Maar intensieve reiniging (professionele gebitsreiniging) is er ook een van de profylactische maatregelen, die bijna alle tandartsen aanbevelen. Ook in de huiselijke omgeving kunt u veel bijdragen aan de gebitgezondheid, daarom is tandenpoetsen met een borstel en flosdraad ook een van de preventieve maatregelen.

Wat zijn de kosten van tandheelkundige profylaxe?

Kostentracker: Veel profylactische maatregelen vallen onder de voordelen van de wettelijke ziektekostenverzekering:

  • U kunt eens in de zes maanden voor controle bij de tandarts.
  • Hierbij wordt één keer per jaar het tandsteen verwijderd.
  • Elke twee jaar wordt door het ziekenfonds een parodontale screening index (PSI) opgesteld.

Voor al deze onderzoeken hoef je niets te betalen als je lid bent van een wettelijke ziektekostenverzekering. Ze maken ook deel uit van de catalogus van diensten van de meeste particuliere zorgverzekeraars .

kosten van tandheelkundige profylaxe

Kinderen moeten vanaf zes jaar twee keer per jaar een tandheelkundige profylaxe krijgen

Voor kinderen van drie tot zes jaar vergoedt de zorgverzekering drie tandheelkundige onderzoeken. Vanaf 6 jaar hebben kinderen recht op twee controles per kalenderjaar. Veel zorgverzekeraars stellen hier een kleine beperking en eisen dat er minimaal vier maanden tussen de onderzoeken zit. Daarnaast dekken de zorgverzekeraars de kosten van het dichten van de kloven van de blijvende kiezen voor kinderen.

Sommige wettelijke zorgverzekeraars vergoeden de kosten van professionele gebitsreiniging. Of en hoe vaak u dit kunt laten doen en tot welk bedrag deze profylactische maatregel onder uw zorgverzekering valt, hangt af van de verzekeraar. Professionele gebitsreiniging is namelijk een van de vrijwillige wettelijke vergoedingen.

Als u de professionele gebitsreiniging zelf moet betalen, moet u rekening houden met grote verschillen in kosten, aangezien de tandarts deze volgens het particuliere vergoedingsschema (GOZ) kan factureren:

factor1 tarief2,3 keer het tarief3,5 keer het tarief
per tand1.57 EUR3.62 EUR5,51 EUR
complete set tanden (28 tanden)43,96 EUR101.36 EUR154,28 EUR

Gemiddeld bedragen de kosten voor de professionele gebitsreiniging tussen de 50 en 80 EUR. Particulier verzekerden en personen die een aanvullende verzekering hebben afgesloten, krijgen dit bedrag vaak volledig terugbetaald, afhankelijk van de contractuele voorwaarden.

Wat doet tandprofylaxe?

Kostentracker: bij tandprofylaxe wordt eerst de mondholte in detail onderzocht om cariës en andere ziekten in een vroeg stadium te identificeren.

Het verwijderen van tandsteen is meestal een onderdeel van professionele gebitsreiniging. Als u hier niet voor kiest, verwijdert de tandarts eenmaal per jaar harde tandplak als onderdeel van het preventief onderzoek.

Bij kinderen en adolescenten maken verharding van het glazuur door lokale fluorering en voorlichting over de oorzaken van cariës en hoe deze te voorkomen deel uit van de profylaxe.

Mijn tandarts raadt professionele gebitsreiniging aan als onderdeel van profylaxe. Wat wordt er met deze gedaan?

kosten van tandheelkundige profylaxe

Bij profylaxe worden tanden schoongemaakt en gepolijst

Kostentracker: zelfs als u uw tanden zeer grondig poetst en uw tandheelkundige zorg aanvult met het gebruik van interdentale borstels of tandzijde, komt u nooit in elk hoekje en gaatje. Voedselresten en speeksel worden direct op de tandvleesrand en in de ruimtes tussen de tanden afgezet, van waaruit zachte tandplak ontstaat. Deze plaque is de voedingsbasis voor bacteriën die de tanden aantasten en vervolgens leiden tot tandbederf en parodontitis.

Met professionele gebitsreiniging worden tandsteen en de zachte tandplak grondig verwijderd. Dit verkleint de kans op tandbederf. Bruggen en kronen gaan ook beduidend langer mee, aangezien cariës veel minder vaak voorkomt bij de overgang tussen prothese en eigen tand.

Medische gebitsreiniging werkt als volgt:

  • Grove maar tamelijk zachte afzettingen worden verwijderd met een ultrasoon apparaat.
  • Voor harde afzettingen worden speciale handinstrumenten gebruikt.
  • Voor gebieden die verkleurd zijn door koffie, thee of roken, helpt het reinigen met een poederstraalapparaat.
  • De profylactische assistent reinigt de ruimtes tussen de tanden met kleine borsteltjes of flosdraad.
  • Ten slotte worden de tanden gepolijst waardoor nieuwe tandplak niet meer zo snel kan bezinken.
  • Vaak krijg je ook waardevolle tips voor een juiste mondhygiëne.

Hoe beïnvloedt profylaxe het bonussysteem?

Kostentracker: met het reguliere bonusboekje, dat al in 1989 werd geïntroduceerd, kunnen latere kosten voor tandheelkundige behandelingen merkbaar worden verlaagd.

Kinderen en jongeren krijgen in dit boekje een stempel als de profylaxe om de zes maanden wordt uitgevoerd. Volwassenen moeten ook twee keer per jaar een afspraak maken met de tandarts, maar ze krijgen maar één bewijs per jaar.

Een compleet bonusboekje beloont de wettelijke ziektekostenverzekering met een hogere vaste vergoeding:

volledig bewijs voorbonusBedrag van de forfaitaire subsidie ​​toegekend door de zorgverzekeraar:
0 tot 4 jaar0%50%
5 tot 9 jaar20%60%
10 en meer jaar30%65%

Dankzij het complete bonusboekje kun je bij de tandarts aardig wat euro's besparen. Dus vergeet dit niet te laten afstempelen.