Taxateurs voor ramen: wat zijn de kosten?

expert raamkosten

Of het nu gaat om de muuraansluiting, eventuele koudebruggen of de juiste functie: ramen en deuren zijn uiterst complexe onderdelen. Zowel het onderdeel zelf als de installatieomstandigheden kunnen verantwoordelijk zijn voor een groot aantal gevallen van schade. Een deskundig oordeel van een gespecialiseerde raamexpert biedt hulp bij een schadeanalyse of bij het afdwingen van garantie- of reparatieclaims. In ons interview bespreken we met de kostentracker de kosten die te verwachten zijn voor dergelijke rapportages.

Vraag: Wat kost een gespecialiseerde raamexpert?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk altijd af van de reikwijdte van de beoordeling, de inspanning die met de beoordeling gemoeid is. Ook de exacte vraag en het beoogde gebruik van het rapport (bijvoorbeeld voor de rechtbank of voor een verzekeringsmaatschappij) spelen een rol bij de kosten.

expert raamkosten
De experthonoraria worden altijd op uurbasis gefactureerd.

Gespecialiseerde rapporten worden doorgaans gefactureerd op basis van uurtarieven. Meestal worden kosten tussen ongeveer 70 EUR en 100 EUR per uur in rekening gebracht, tot 130 EUR per uur is mogelijk voor ingewikkelde expertmeningen.

Allereerst een voorbeeld van kosten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben tegen zeer lage kosten nieuwe ramen besteld in Polen en deze direct laten plaatsen. De ramen zijn technisch niet in orde, daarom bestellen we een expert die de bestaande gebreken aan de ramen moet documenteren zodat we reparatie kunnen aanvragen.

Postprijs
Routebeschrijving (vast tarief afhankelijk van afstand)45 EUR
Tijdsbesteding voor defectbeoordeling 2,5 uur212,50 EUR
Opstellen van een schriftelijk defectrapport150 EUR
Totale kosten ermee407,50 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op de prijsstelling van een individuele expert. De prijzen die door andere recensenten in rekening worden gebracht, kunnen ook variëren.

Vraag: Wat is de prijsklasse voor de taxatiekosten?

Kostentracker-expert: er is geen vast tariefschema voor privérecensies - de recensent kan daarom zelf bepalen hoeveel hij in rekening brengt voor zijn beoordelingswerk.

expert raamkosten
De kosten voor de taxateur zijn afhankelijk van verschillende factoren.

De kosten liggen bijna altijd tussen de ongeveer 70 EUR en 100 EUR per uur. Bij complexe assessments, waarbij eventueel ook meer uitgebreide berekeningen nodig zijn, kan tot € 130, - per uur in rekening worden gebracht.

Daarnaast zijn er de kosten voor de reis, de kosten voor het opschrijven van het rapport (tot 40 EUR per pagina zijn hier vrij gebruikelijk) en eventueel noodzakelijke extra diensten (bv. Telefoonkosten, portokosten, etc.) en bijkomende kosten voor het uitvoeren van metingen en testen indien nodig.

Deskundige adviezen voor gerechtelijke procedures

Er geldt alleen een vast honorarium als de deskundige in een procedure door de rechtbank wordt benoemd. Voor dergelijke gerechtelijke rapporten (correct: gerechtelijk bevel) gelden bepaalde tarieven volgens de Wet op de gerechtelijke beloning en schadevergoeding (JVEG), die gebaseerd zijn op de complexiteit van de beoordeling.

expert raamkosten
Een expert voor ramen wordt altijd op uurbasis gefactureerd.

In principe zijn er uurtarieven tussen 65 EUR per uur en 125 EUR per uur . Ereloongroep 4 t / m 6 is voorzien voor alle expertises op het gebied van constructie, dat wil zeggen uurtarieven tussen de € 80 en € 90, ook als er gebreken worden geconstateerd. Als het alleen om het vakmanschap gaat, geldt een uurtarief van 70 EUR.

Daarin staan ​​niet alleen de uurtarieven voor de beoordeling vermeld, maar ook de vergoeding voor nevenwerkzaamheden. Zo kan voor een schriftelijk verslag € 0,90 per 1.000 toetsaanslagen en € 2 voor elke foto in rekening worden gebracht. De berekening van de reiskosten is ook vastgelegd in de JVEG; deze is meestal 0,30 EUR per gereden kilometer.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor een gespecialiseerde raamexpert in de praktijk afhankelijk?

expert raamkosten
De kosten van een raamexpert zijn afhankelijk van verschillende factoren.

Kostentracker-expert: relevant hier is:

  • Wat voor expert opinion het is (vergoeding volgens de JVEG of volgens de door u vastgestelde tarieven)
  • de omvang van de beoordeling (benodigde tijd)
  • de gemaakte reiskosten
  • de aanvullende diensten of uitgaven die de deskundige moet leveren (bijv. schriftelijk rapport, aanvullende berekeningen, telefoonkosten, portokosten, hulppersoneel)
  • extra kosten voor afgenomen toetsen of examens

Een vergelijking van de prijzen tussen verschillende experts kan in de praktijk zinvol zijn. U moet ook opletten welke beoordelaars vaste tarieven kunnen aanbieden voor bepaalde beoordelingen.