Taxaties voor de woning: wat zijn de kosten?

taxatie huiskosten

De werkelijke waarde van een huis laten bepalen door een taxateur kan in veel gevallen nuttig zijn: het helpt de verkoper om zijn vraagprijs te onderbouwen, het geeft de koper de zekerheid dat hij niet te veel betaalt en wordt ook een van de echtscheidings- en erfgeschillennummer bepaald door de neutrale kant op de tafel. Aan een taxatie zijn natuurlijk altijd kosten verbonden - hoeveel u daarvoor van de cost tracker expert kunt verwachten, leest u in ons gesprek.

Vraag: Wat zijn de kosten voor een taxatie?

Kostentracker expert: dat hangt helemaal af van de waarde van de woning, de inspanning van de taxatie en nu ook van de prijsstelling van de betreffende taxateur.

Tot 2009 vielen taxaties nog onder de vergoedingsregeling in de HOAI (vergoedingsregeling architecten en ingenieurs) - maar sinds 2009 kan elke taxateur zijn eigen prijzen volledig bepalen. De meeste zijn in ieder geval grofweg gebaseerd op de HOAI-berekening, maar veel hebben ook forfaitaire prijzen en speciale prijzen voor bepaalde diensten.

Men moet eerst onderscheid maken tussen:

  • een eenvoudige online waardering
  • een beknopt rapport zonder juridisch bindende werking
  • een uitgebreid taxatierapport in schriftelijke vorm, dat ook wettelijk wordt erkend
  • een deskundig advies in opdracht van de rechtbank

Afhankelijk van het type melding kunnen de kosten hiervoor sterk variëren.

Taxatierapport

Laat de huiskosten online schatten

Online schattingen zijn goedkoop maar onnauwkeurig


Een eenvoudige online taxatie is alleen bedoeld om een ​​globaal beeld te krijgen van de werkelijke waarde van een huis en een mogelijk redelijke verkoopprijs. De berekende waarde heeft meestal betrekking op een vergelijking met vergelijkbare eigendommen en hun verkoopprijzen, de waarde wordt vaak alleen in een prijsklasse gegeven.

De kosten voor deze evaluaties, die vaak ook online kunnen worden uitgevoerd, zijn over het algemeen erg laag en bedragen bijna altijd minder dan 100 EUR. In veel gevallen is een dergelijke ruwe schatting van de woningwaarde zelfs gratis te verkrijgen.

Beknopt verslag

Voor verkooponderhandelingen en andere informele doeleinden is een eenvoudig kort rapport in veel gevallen voldoende. Veel experts bieden ook forfaitaire lage prijzen voor een dergelijke beoordeling.

De kosten voor het rapport zijn altijd gebaseerd op de specifieke waarde van de woning. Voor eengezinswoningen in de gebruikelijke waardeklassen kunt u rekening houden met kosten van € 250 tot € 500.

Afhankelijk van de reikwijdte van het rapport kan dit enigszins variëren. Bij een woningwaarde vanaf circa € 300.000, - moet u voor een korte taxatie doorgaans rekening houden met hogere kosten van € 600 tot € 700. Hiervoor krijgt u doorgaans een deskundig advies met een lengte van 10-15 pagina's.

Deze rapporten zijn echter nog niet juridisch bindend. Als de vastgestelde waarde geldig is en erkend moet worden in de rechtbank, heeft u een uitgebreid rapport nodig.

Uitgebreid rapport

Huis taxaties

Een uitgebreid rapport kost minstens € 1000

De inspanning voor een uitgebreide taxatie en waardeberekening voor een woning is aanzienlijk hoger - dus uitgebreide taxaties kosten ook aanzienlijk meer.

Voor eengezinswoningen in lage prijscategorieën kunt u in de meeste gevallen uitgaan van van ongeveer € 1.000 tot € 1.200, voor woningwaarden van meer dan € 300.000 zijn de kosten voor een uitgebreide taxatie meestal vanaf € 1.300 tot 1.500 EUR.

In dergelijke rapportages wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met doorgangsrechten en gebouwbelastingen en wordt hun invloed op de werkelijke woningwaarde zeer nauwkeurig berekend. De lengte van zo'n deskundig advies is meestal 30 tot 40 pagina's.

Naast de prijs van het deskundigenoordeel kunnen er ook reiskosten, bijzondere uitgaven en kosten voor de aanschaf van documenten zijn.

Een taxateur kan, zoals veel taxateurs nog doen, zijn prijzen baseren op een bepaalde tariefstructuur (zoals de HOAI of de kostenberekening in de ImmobilienBG). Dit hoeft echter niet per se het geval te zijn, experts zijn in principe vrij in hun prijsstelling bij het maken van een taxatie.

De enige uitzondering hierop zijn deskundigenrapporten die door de rechtbank worden gevraagd.

Deskundig oordeel van de commissaris

Als een rechtbank in de loop van een gerechtelijke procedure om een ​​onroerendgoedtaxatie vraagt, is voor de taxateur de ereloonlijst uit de Wet op de gerechtelijke beloning en schadevergoeding van toepassing.

Voor de facturering worden in principe uurtarieven gehanteerd, die nauwkeurig zijn gedefinieerd voor de vastgoedsector. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de beoordeling kan het uurtarief tussen de 90 EUR en 130 EUR per uur liggen.

Sample kosten

Als we onderhandelen over de verkoop van onze gezinswoning, willen we bewijs hebben dat de prijs die we vragen realistisch is. Om deze reden laten we voor ons huis een beknopt rapport van 15 pagina's maken.

Postprijs
Expertise forfaitaire eengezinswoning560 EUR
Afstandstoeslag expert90 EUR
totale prijs650 EUR

De hier getoonde kosten zijn gemaakt tijdens de taxatie van een bepaalde woning door een specifieke deskundige. De taxatiekosten in andere gevallen kunnen aanzienlijk verschillen.

Vraag: Hoe wordt de prijs voor een deskundig oordeel bepaald?

Cost tracker expert: Het volgende heeft invloed op de kosten voor het expert opinion:

  • Wat voor soort deskundig oordeel is het (beknopt deskundig oordeel, uitgebreid deskundig oordeel, rechterlijk oordeel)
  • in welke waardecategorie de getaxeerde woning valt
  • de individuele inspanning van de beoordeling
  • of er extra kosten zijn voor de taxateur (bijvoorbeeld voor de aanschaf van benodigde documenten)
  • of er toeslagen worden geheven (bijv. grotere rijafstand voor de expert)
  • welke prijsstelling de taxateur hanteert (bijv. all-inclusive prijzen voor kleinere vrijstaande woningen, etc.)

Aangezien taxateurs (behalve gerechtelijke rapporten) hun eigen prijzen kunnen bepalen, is het natuurlijk de moeite waard om vooraf wat kostenramingen te krijgen en de kosten te vergelijken. Er kunnen aanzienlijke prijsverschillen zijn van recensent tot recensent.