Wat kost het ticket voor personenvervoer?

kosten ticket voor passagiersvervoer

Als je niet alleen een privéauto wilt rijden, maar ook een minibus met passagiers, een taxi of zelfs een ambulance wilt besturen, heb je een rijbewijs nodig om passagiers te vervoeren. Het personenvervoerbewijs is ook vereist als u privé met meer dan acht personen wilt rijden. De kostentracker-expert antwoordt in het volgende interview wat het kost om de P-licentie te krijgen, wat de vereisten zijn en nog veel meer vragen.

Wat is een ticket voor personenvervoer?

Kostentracker: dit is geen aparte rijbewijsklasse, maar een aanvulling op het rijbewijs. Het is daarom alleen geldig in combinatie met een geldig rijbewijs B, dat in Duitsland moet worden erkend.

Wat kost het rijbewijs voor personenvervoer?

Kostentracker: aangezien het ticket voor personenvervoer eigenlijk geen rijbewijs is, hoeft u geen rijschool te volgen. Er zijn alleen vergoedingen die kunnen variëren afhankelijk van de regio waarin u woont:

Kostenoverzichtprijs
Verwerkingskosten40 - 50 EUR
strafblad15 EUR
Medisch attest (wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar)80 - 150 EUR
Lokale kennistest (alleen vereist voor taxichauffeurs)40 - 50 EUR
Pasfoto'songeveer 15 EUR

U moet dus rekening houden met kosten van ongeveer 300 EUR voor de eerste uitgifte van de P-note.

Wie heeft het ticket voor personenvervoer nodig?

kosten ticket voor passagiersvervoer

Wie geld wil verdienen met het vervoeren van mensen, heeft een personenvervoervergunning nodig


Kostentracker: als je de vriendin van je dochter snel naar het treinstation wilt brengen of de buurvrouw naar de dokter wilt rijden, heb je geen P-ticket nodig. Echter, zodra u mensen commercieel chauffeert, is op u de Wet personenvervoer van toepassing en dient u in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs om passagiers te vervoeren. Dit is geregeld in artikel 48 van de Rijbewijsverordening.

Als resultaat hebben chauffeurs van:

 • Taxi's
 • Ambulance,
 • Gehandicapte mensen,
 • Huurauto's tegen betaling,
 • Studenten ook
 • Chauffeurs die mensen chaufferen in het kader van de vrijwilligersdienst

in het bezit zijn van de P-vergunning. U mag echter niet meer dan acht personen en de chauffeur vervoeren.

Waar kan ik het personenvervoerbewijs aanvragen?

Kostentracker: u kunt een rijbewijs voor personenvervoer aanvragen bij het rijbewijskantoor in uw woonplaats. Aangezien u sommige formulieren moet ondertekenen bij het indienen van de aanvraag, is het noodzakelijk om persoonlijk te verschijnen.

Afhankelijk van de gemeente duurt de verwerking ongeveer vier tot zes weken, mits alle certificaten beschikbaar zijn.

Wat zijn de vereisten?

Kostentracker: om het P-certificaat te ontvangen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

Minimumleeftijd: u moet minimaal 21 jaar oud zijn. Ambulancechauffeurs mogen op 19-jarige leeftijd een personenvervoervergunning aanschaffen. Het geldt dan echter alleen voor ziekenvervoer, maar niet voor huurauto's.

Rijbewijs: u moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs klasse B erkend in Duitsland. Rijbewijzen van een andere EU-lidstaat of een staat van de Europese Economische Ruimte (ERW-staat) worden ook geaccepteerd, op voorwaarde dat ze gelijkwaardig zijn aan het rijbewijs van klasse B. Aanvragers moeten aantonen dat ze hun rijbewijs al minimaal twee jaar hebben. Een jaar eigendom is voldoende voor ambulancechauffeurs.

EHBO-cursus: Ambulancechauffeurs moeten ook een EHBO-cursus volgen.

Politieverklaring: u kunt dit opvragen bij de verantwoordelijke registratieautoriteit, in veel gemeenschappen zelfs online. Aangezien het de status weergeeft op het moment van uitgifte, mag het niet ouder zijn dan een jaar.

Gezondheidscertificaat: dit beoordeelt het concentratievermogen en het reactievermogen, de veerkracht en het richtingsgevoel. Als u lijdt aan epilepsie, diabetes die slecht onder controle is, psychische stoornissen of verslaving, kan dit de veiligheid van passagiers in gevaar brengen. Daarom worden deze aspecten zeer zorgvuldig gecontroleerd. Bovendien wordt het gezichtsvermogen gecontroleerd, omdat onvoldoende gezichtsscherpte of een beperkt gezichtsveld een groot risico vormen voor uw passagiers.

Let op: Indien u geen rijbewijs B meer heeft, is het personenvervoerbewijs ook niet meer geldig!

Welke gezondheidsklachten kunnen de uitgifte van het personenvervoerbewijs verhinderen?

Kostentracker: aangezien u verantwoordelijk bent voor uw passagiers op de weg, besteden de autoriteiten meer aandacht aan hun gezondheid. De volgende klachten kunnen van invloed zijn op het verkrijgen van de P-licentie:

kosten ticket voor passagiersvervoer

Wie mensen wil vervoeren, wordt eerst grondig gecontroleerd

 • Slecht zicht: Het P-certificaat kan alleen worden behaald als het slechte zicht kan worden gecorrigeerd met een bril of contactlenzen.
 • Slechthorendheid of doofheid: U kunt het vervoerbewijs voor personenvervoer kopen, op voorwaarde dat er geen andere ernstige gezondheidsproblemen zijn. U moet echter regelmatig medisch worden onderzocht. Je moet ook kunnen aantonen dat je minimaal drie jaar rijervaring hebt.
 • Bewegingsbeperkingen: hier kunnen de autoriteiten een beperking tot bepaalde voertuigklassen eisen. Het gebruik van speciale aanbouwdelen en aanpassingen aan het voertuig is mogelijk.
 • Hart- en vaatziekten: deze maken meestal het verkrijgen van het P-certificaat onmogelijk. Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als u een pacemaker draagt ​​en / of medicijnen gebruikt. Als u een tweede hartaanval krijgt of als u een aangeboren hartafwijking heeft, is uw geschiktheid voor gezondheid niet meer van toepassing.
 • Diabetes: U kunt een vervoerbewijs voor personenvervoer kopen, op voorwaarde dat de ziekte onder controle kan worden gehouden door het toedienen van medicijnen.
 • Ziekten van het zenuwstelsel: in dit geval wordt de afgifte van het P-certificaat bijna altijd geweigerd.
 • Psychische stoornissen: Als deze slechts licht uitgesproken zijn, zal goedkeuring worden gegeven. Een therapeutische behandeling die u moet bewijzen, is echter essentieel.

Win indien nodig gedetailleerd advies in alvorens te solliciteren.

Welke documenten heb ik nodig om het ticket voor personenvervoer aan te vragen?

Kostentracker: om de P-licentie te kunnen indienen, moet u een groot aantal documenten aanleveren. Deze zijn in detail:

 • Een geldig rijbewijs B,
 • ID-kaart of paspoort met geldige registratiebevestiging,
 • een medisch rapport (prestatiepsychologisch onderzoek),
 • een certificaat van de oogtest vereist voor het rijbewijs van klasse B,
 • een verklaring van goed gedrag
 • een uittreksel uit het register van rijgeschiktheid (meer dan 5 punten, het rijbewijs P wordt bijna altijd afgewezen),
 • eventueel bewijs van lokale kennis (taxichauffeur).
 • Daarnaast moeten ambulancechauffeurs een bewijs kunnen overleggen dat ze een EHBO-cursus hebben gevolgd.

Let op: het personenvervoerbewijs is alleen geldig in combinatie met een EU-rijbewijs in creditcardformaat. Laat daarom in een vroeg stadium uw oude rijbewijs herschrijven. Als dit nodig is, moet u rekening houden met kosten van 40 EUR.

Waar gaat de lokale kennistoets over?

kosten ticket voor passagiersvervoer

Een lokale kennistest is niet altijd nodig

Kostentracker: u heeft altijd een lokale kennistest nodig voor de taxivergunning. Tot nu toe moesten huurauto's en ambulancechauffeurs deze ook afzetten als ze zich op een plek met meer dan 50.000 inwoners bevonden. Wegens een resolutie van de Federale Raad van 23 augustus 2017 is dit deel niet langer van toepassing.

Als de lokale kennistest vereist is, moet u zich zorgvuldig voorbereiden. Dit is gebaseerd op een vragencatalogus die meer dan 1.000 gedetailleerde informatie over grootstedelijke gebieden kan bevatten. Deze kunt u online opvragen bij de gemeente of een rijschool. Je kunt de lokale kennistoets zo vaak herhalen als je wilt, maar dan moet je vaak wel een blokkeringsperiode aanhouden van tussen de vier weken en zes maanden.

Hoe lang is het ticket voor personenvervoer geldig?

Kostentracker: het ticket voor personenvervoer is vijf jaar geldig. Vraag de verlenging tijdig aan, minimaal zes weken voordat deze verloopt, aangezien de afhandeling bij veel gemeenten even duurt.

Om te verlengen moet u opnieuw een gezondheidscertificaat en een oogtest laten zien. Als u 60 jaar of ouder bent, moet u een aanvullende reactietest doen. Dit is om ervoor te zorgen dat u nog steeds over de nodige gezondheidsvoorwaarden beschikt. De kosten voor dit bedrag bedragen ongeveer 70 EUR.

Ook wordt gekeken of u de afgelopen vijf jaar de wet heeft overtreden. Als u bent veroordeeld voor een strafbaar feit, wordt het personenvervoerbewijs meestal niet verlengd. In dit geval kan het zelfs vroegtijdig worden ingetrokken.

Laat je het P-rijbewijs na vijf jaar niet verlengen, dan vervalt het rijbewijs voor personenvervoer. Een verlenging is dan niet uitgesloten, maar ook niet gegarandeerd.

Ik hoor steeds over de “kleine” en “grote” personenvervoerbewijzen. Hoe verschillen ze?

Kostentracker: de opleiding voor de vergunning voor klein personenvervoer is minder veeleisend. Dit is voldoende als u een huurauto of ambulance, een pendeldienst naar de luchthaven of een limousine wilt besturen.

De aanvulling op het rijbewijs, in de volksmond bekend als de “vergunning groot personenvervoer”, wordt gelijkgesteld met de taxivervoervergunning. De training is uitgebreider en dieper. Voor het taxivergunning dient u onder andere een lokale kennistoets te laten zien.

Heb ik als bestuurder van een lift een kaartje voor personenvervoer nodig?

kosten ticket voor passagiersvervoer

Iedereen die een carpool gebruikt, heeft geen ticket voor passagiersvervoer nodig

Kostentracker: carpoolagentschappen zijn de afgelopen jaren stevig verankerd. Een privéchauffeur biedt voor een bepaalde afstand vrije plaatsen in zijn auto aan, meestal via internet, en de passagiers dragen een deel van de brandstofkosten.

Zolang uw passagiers alleen bijdragen in de kosten, wordt dit beschouwd als een privéreis en niet als een commerciële reis. U heeft dus geen kaartje voor personenvervoer nodig. Om misbruik uit te sluiten, houden bijna alle aanbieders van autodeelbedrijven ook een maximum aan de ritprijs.

Wat kost het om passagiers zonder P-ticket op commerciële basis te vervoeren?

Kostentracker: als u wordt betrapt als bestuurder van een motorvoertuig die mensen commercieel vervoert en u niet over de vereiste vergunning beschikt, wordt u geconfronteerd met een boete van minimaal 75 euro en drie punten volgens de catalogus van boetes.