Tuinman: Welke kosten zijn te verwachten?

tuin kosten

Wat vroeger bij grotere huizen heel gewoon was, namelijk het bestellen van je eigen tuinman, wordt nu door tijdgebrek vaak weer opgepakt. In tegenstelling tot de tuinmannen die in het verleden veelal in dienst waren, zijn tegenwoordig veelal onafhankelijke dienstverleners belast met tuinontwerp en tuinonderhoud. In een gesprek met de kostentracker-expert bespreken we wat dat doorgaans kost.

Vraag: Wat kosten de diensten van een tuinman?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk altijd af van wat de tuinman precies moet doen. De belangrijkste aandachtspunten van tuinbouwactiviteiten zijn:

  • Planning en advies
  • Tuinontwerp en
  • Tuinonderhoud

Planning en advies

tuin kosten

Een professionele tuinman kan zin hebben in het ontwerp van de tuin.

Als het gaat om het ecologisch en visueel verantwoorde ontwerp van een tuin, is de professionele tuinman zeker het beste aanspreekpunt. Hij weet welke planten welke groei- en standplaatsomstandigheden nodig hebben om te gedijen en welke planten het meest geschikt zijn voor welke bodemgesteldheid.

De kosten voor planning en advies kunnen sterk variëren naargelang het opdrachtgevende tuinbouwbedrijf; basisadvies is vaak gratis als het ontwerpwerk later wordt uitgevoerd.

Tuinontwerp

Afhankelijk van je persoonlijke wensen zijn er heel verschillende ontwerpmogelijkheden voor een tuin. Dit kan variëren van eenvoudige cottage-tuinen tot moestuinen tot Chinese Feng Shui-tuinen.

De te verwachten kosten voor het tuinontwerp zijn uitsluitend afhankelijk van de ontwerpwensen. Voor speciale ontwerpen kunt u echter ruwweg uitgaan van kosten in de range van ongeveer 35 EUR per m² tot 100 EUR per m².

Tuinonderhoud

Een groot deel van het werk dat tuinders tegenwoordig verrichten, betreft professioneel tuinieren. Denk hierbij aan werkzaamheden als het inzaaien van het gazon, regelmatig gazononderhoud (maaien, verticuteren) maar ook het verzorgen van struiken en houtige planten, het herplanten en het aanleggen van perken.

tuin kosten

Het maaien van gras door de tuinman is meestal vrij goedkoop.

Hoewel het creëren van bedden met ongeveer 25 EUR per m² tot 35 EUR per m² vaak behoorlijk duur kan zijn, zijn de eenvoudigere taken meestal goedkoper. Het gazon maaien door de tuinman kost gewoonlijk slechts ongeveer 0,10 EUR per m² tot 0,30 EUR per m², terwijl verticuteren gewoonlijk slechts in het bereik van ongeveer 1 EUR per m² sterk> nodig is.

Als het gaat om het snoeien van een heg, kunnen de kosten ook vaak als vrij laag worden beschouwd.

Het professioneel inzaaien van gazons inclusief de nodige nazorg veroorzaakt doorgaans kosten tussen ongeveer 2 EUR per m² tot 12 EUR per m², afhankelijk van de individuele inspanning, het gekozen gazontype en de daaropvolgende vereiste onderhoudswerkzaamheden.

Werken op uurtarief

Vaak zijn er individuele banen waarvoor geen forfaitaire berekening bestaat. In deze gevallen kunt u rekenen op uurkosten tussen de ongeveer 30 EUR tot 50 EUR per uur.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

De lente is gekomen en we hebben eindelijk de tuinman onze ietwat overwoekerde tuin laten opkloppen. 550 m² gazon moet worden gemaaid en ingesneden, onze 30 m lange heg wordt in vorm gesneden en een bed van 5 m² wordt voor het huis gecreëerd.

Postprijs
Routebeschrijving41 EUR
Gazononderhoud (maaien en verticuteren)770 EUR
Het snoeien van heggen en het weggooien van maaisel125 EUR
Perksysteem met gewenste beplanting165 EUR
totale prijs1.101 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op individuele diensten van een specifiek bedrijf. In andere gevallen kunnen ze ook aanzienlijk verschillen.

Vraag: Waar zijn de kosten voor de tuinman van afhankelijk?

tuin kosten

De kosten van de tuinman hangen af ​​van wat voor soort werk er moet worden gedaan.

Kostentracker-expert: het volgende moet altijd in acht worden genomen:

  • wat voor werk de tuinman moet doen
  • op welke prijsstelling het is gebaseerd
  • of zorg regelmatig moet worden verleend (vaak zijn gunstige "abonnementsprijzen" mogelijk voor reguliere diensten)
  • welke speciale ontwerpvereisten zijn er

Vraag: Is het mogelijk om de kosten van de tuinman van de belasting af te trekken?

Kostentracker-expert: in principe is dit mogelijk. In de belastingaangifte kunnen delen van de arbeidskosten (niet de materiaalkosten) van een vakman tot een jaarlijks totaalbedrag (6.000 EUR per jaar) worden gedeclareerd. Er wordt dan maximaal € 1.200, - bijgeschreven.

Er gelden echter bepaalde vereisten:

  • de loonkosten dienen apart op de nota te worden vermeld
  • de factuur van de tuinman moet zijn overgemaakt (contante betaling wordt niet geaccepteerd)
  • het gebouw waartoe de tuin behoort, moet bewoond worden

Verhuurders kunnen de kosten doorberekenen aan de huurders (alle lopende kosten), de kosten voor verbouwingen en reparaties kunnen in de belastingaangifte worden gedeclareerd als zakelijke kosten.