Tuinonderhoud: welke kosten zijn te verwachten?

tuinonderhoudskosten

Een beetje groen rondom het huis is fijn, maar het betekent ook veel werk. Niet iedereen heeft de wens of tijd om dat te doen, vooral niet bij grotere tuinen. Tuinonderhoud kan dan ook door een specialist worden uitgevoerd. In ons gesprek bespreken we de kosten die hiermee gemoeid zijn met de cost tracker expert.

Vraag: Wat kost professioneel tuinonderhoud?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk altijd af van welke onderhoudsmaatregelen in detail nodig zijn. Ook de prijsstelling van de uitvoerende onderneming speelt een rol. Sommige opdrachten worden meestal op basis van vierkante meters of lopende meters berekend, terwijl andere op basis van uurtarieven worden berekend.

tuinonderhoudskosten

Het gras maaien is meestal niet zo duur.

Het grasmaaien kost meestal ongeveer 0,10 EUR per m² tot 0,30 EUR per m² voor professionele aanbieders. Daarnaast moet echter rekening worden gehouden met de verwijderingskosten voor het gemaaid gras, die kunnen oplopen tot tot 50 EUR en meer. U kunt voor het verticuteren van gazons een kosten van ongeveer 1 EUR per m² berekenen.

Een andere belangrijke maatregel, de [sterke heggensnoei kost meestal tussen 1 euro per lopende meter tot 4 euro per lopende meter als het eenvoudig werk is. U moet echter rekening houden met aanzienlijk hogere kosten voor krachtig snoeien of voor het plaatsen van heggen in de bijenkorf, die vaak tussen de 20 EUR per lopende meter en 40 EUR per lopende meter liggen. Voor het verwijderen van het groenafval zijn ofwel forfaitaire kosten ofwel hoeveelheidsafhankelijke kosten van ongeveer 10 EUR per m³ tot 20 EUR per m³ vereist.

Uurtarieven

Voor werk dat wordt gefactureerd op basis van de benodigde tijd, liggen de vereiste uurtarieven meestal tussen ongeveer € 25 en € 50 per uur.

Kostenbesparing door abonnementsprijzen

Als u regelmatig tuinonderhoud boekt, krijgen veel tuiniers te maken met goedkopere vaste tarieven, die vervolgens regelmatig worden betaald. Dergelijke abonnementsaanbiedingen zijn vrij gebruikelijk in tuinieren.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In het voorjaar laten we de tuinman 250 m² gazon maaien en verticuteren en onze 20 m lange haag een onderhoudsbeurt geven.

Postprijs
Routebeschrijving35 EUR
Grasmaaien en verticuteren (250 m²)375 EUR
Heggenschaar (onderhoud snoeien)70 EUR
Afvoer van groenafval (forfaitair)40 EUR
totale prijs520 EUR

De hier getoonde kosten weerspiegelen de prijsstelling van een specifiek etablissement. In andere gevallen en bij andere dienstverleners kunt u uiteraard afwijken.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van professioneel tuinonderhoud afhankelijk?

Kostentracker-expert: let op:

 • de prijsstelling van het uitvoerende bedrijf
 • of het een overeengekomen "abonnementsservice" is
 • welke werkzaamheden precies worden uitgevoerd
 • de hoeveelheid werk (oppervlakte, benodigde tijd)

Vraag: Kan een verhuurder de kosten van tuinonderhoud doorberekenen aan de huurders?

Kostentracker-expert: Ja, volgens de Operating Costs Ordinance (BetrKV) is dit toegestaan ​​als het om lopende werkzaamheden gaat. Eenmalige werkzaamheden zijn echter niet verdeelbaar.

tuinonderhoudskosten

De kosten voor het besproeien van de tuin zijn verdeelbaar.

Met name:

 • Personeelskosten (bijv. Aangestelde tuinmannen)
 • Bedrijfs-, onderhouds- en reparatiekosten voor apparaten (als dergelijke apparaten helpen om werktijd van het personeel te besparen)
 • Onderhoudskosten voor het gazon
 • Bedrijfskosten voor de grasmaaier (elektriciteit of benzine)
 • Hedge snijkosten
 • Kosten voor algemene onderhoudswerkzaamheden (ook beregening, bemesting etc.)
 • Verwijdering van tuinafval,

De kosten voor het verwijderen van oude planten kunnen alleen worden verdeeld als daar milieu- en objectieve redenen voor zijn (plantleeftijd, schade, weersomstandigheden, maar niet de voorkeur van de verhuurder).

Niet verdeelbare kosten

tuinonderhoudskosten

Nieuwe aanplant zijn geen verdeelbare kosten.

Nieuwe aanplant is ook niet verdeelbaar - de kosten kunnen alleen aan de huurders worden doorberekend als er al planten aanwezig waren die om objectieve redenen worden vervangen door andere planten.

Het herstel van stormschade of schade veroorzaakt door hevige regenval is niet verdeelbaar. U bent de enige verantwoordelijkheid van de verhuurder.

De aanschafkosten voor toestellen mogen normaliter ook niet worden doorberekend aan de huurders, tenzij kan worden aangetoond dat ze leiden tot lagere personeelskosten of onderhoudskosten. Dit moet echter in verhouding staan ​​tot de acquisitiekosten.