TV-technicus: wat zijn de kosten?

kosten tv-technicus

De tv-monteur is altijd het eerste aanspreekpunt bij problemen met de televisieontvangst of het televisietoestel. Er zijn zelfs hulpdiensten die 's avonds en in het weekend op korte termijn storingen of apparaatdefecten verhelpen. De cost tracker-experts leggen in ons interview uit welke kosten er te verwachten zijn voor het werk van televisietechnici.

Vraag: Wat kost het om een ​​televisietechnicus in te schakelen?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk af van de taak die hij moet vervullen. Bovendien berekent elk bedrijf zijn prijzen anders.

De televisietechnicus is vaak werkzaam bij:

  • de montage van satellietschotels
  • Reparaties en probleemoplossing aan het televisietoestel of de ontvangende apparatuur
  • Hulpdienstwerkzaamheden voor televisiereparaties

Schotelantenne

kosten tv-technicus

De montagekosten zijn meestal gebaseerd op uurlonen.

De kosten voor professionele installatie van de satellietschotel en het aansluiten van de ontvanger zijn altijd gebaseerd op het uurloon en de inspanning die het bedrijf vraagt, evenals eventueel bijkomend materiaal dat nodig kan zijn. Veel bedrijven bieden ook speciale vaste tarieven voor standaardassemblages.

In de meeste gevallen liggen de kosten in het bereik van ongeveer 300 EUR tot 600 EUR met de gebruikelijke installatie-inspanning. Alleen met meer inspanning en moeilijke montage en met bijzonder dure bedrijven kunnen de kosten nog hoger zijn.

De duur van het werk kan heel verschillend zijn, in normale gevallen kan men uitgaan van een uurloon tussen de 45 EUR en 80 EUR per uur. Dan zijn er de reiskosten, die vaak gebaseerd zijn op de reisafstand.

Reparatie en probleemoplossing voor televisietoestellen en ontvangstsystemen

kosten tv-technicus

Het inhuren van een televisietechnicus is meestal niet goedkoop.

Zeker bij televisies is de oorzaak van een defect of een bestaand probleem niet altijd direct duidelijk. Er moet vooraf een probleemoplossing worden uitgevoerd. Dit betekent tijdsbesteding voor de monteur en is natuurlijk niet goedkoop.

Bij de meeste bedrijven moet u ongeveer 30 EUR en 50 EUR rekenen voor het oplossen van problemen en het maken van een kostenraming voor een reparatie. De reeds betaalde kosten voor troubleshooting worden echter vaak verrekend met de reparatiekosten. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn bij de fabrieksklantenservice - zij rekenen vaak reis- en probleemoplossingskosten die kunnen oplopen tot 100 EUR.

Naast de kosten voor het oplossen van problemen, kunnen veel bedrijven ook ophaal- en bezorgkosten voor het apparaat in rekening brengen. Dat kan tussen de 40 EUR en 50 EUR liggen.

Uurtarieven

De gehanteerde uurtarieven kunnen heel verschillend zijn - u kunt het beste vooraf vragen welk uurtarief voor reparaties in rekening wordt gebracht. In de meeste gevallen kan worden aangenomen dat uurtarieven meer dan 50 EUR per uur bedragen, en zelfs tot 80 EUR zijn niet ongebruikelijk in individuele gevallen.

Afval / verwijdering

Mocht tijdens de reparatie blijken dat het apparaat niet meer te redden is, dan rekenen veel bedrijven dan ook extra kosten voor sloop of afvoer van het apparaat. Deze kosten zijn echter meestal niet bijzonder hoog.

Hulpdiensten

kosten tv-technicus

De weekendhulpdienst is op veel plaatsen erg duur.

Als het televisie- of receptiesysteem 's avonds of in het weekend staakt, zijn er veel plaatsen waar u een hulpdienst kunt bellen. Houd er echter rekening mee dat u mogelijk rekening moet houden met aanzienlijk hogere kosten.

Voor hulpdiensten kunnen bedrijven tot 100% optellen bij de gebruikelijke kosten (werktijden en reizen, niet voor materialen).

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Onze tv gaat niet aan en we bellen een tv-technicus om het op te halen en te proberen het te repareren. Hij vervangt de defecte voeding en de televisie doet het weer.

Postprijs
Afhalen en afleveren forfaitair60 EUR
Reparatie van voedingseenheid (van toepassing vast tarief voor gebruik)139 EUR
Totale reparatiekosten199 EUR

De hier genoemde kosten gelden alleen voor een specifiek bedrijf. De prijzen kunnen ook aanzienlijk variëren met andere televisietechnici.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor de televisietechnicus afhankelijk?

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • welke werkzaamheden de televisietechnicus moet uitvoeren (installatie van een satellietsysteem, reparaties, controle van de verbinding, enz.)
  • of er bij het bedrijf een vast tarief is voor de bijbehorende werkzaamheden
  • de prijsstelling van het bedrijf (uurtarieven, ophaal- en bezorgkosten, kosten voor probleemoplossing, enz.)
  • of de monteur buiten de normale werktijden wordt gevraagd (hulpdienst)