Uitbreiding van de schuur: welke kosten kan het opleveren

staluitbreidingskosten

Bij het zoeken naar woonruimte ziet men vaak de voor de hand liggende, goede opties over het hoofd. Het ombouwen van een oude schuur naar woonruimte met loftkarakter kan in veel gevallen een goede optie zijn, maar de kosten worden vaak onderschat. In een interview legt de kostentracker-expert uitgebreid uit wat een stalombouw in de praktijk daadwerkelijk kan kosten.

Vraag: Waarom zijn oude schuren om te bouwen tot woonruimte waard - en waar moet je van tevoren op letten?

Kostentracker-expert: Waar bij oude schuren vaak niet aan wordt gedacht, is het woongevoel dat erin kan worden bereikt bij renovatie. Na een renovatie heeft een oude schuur beslist het karakter van een loft - dat verschilt weinig van de fabrieksarchitectuur die zo gewild is op stedelijke locaties.

Hoge, lichtdoorlatende kamers met een royaal ruimtegevoel en een veelheid aan ruimtelijke, zeer individuele inrichtingsmogelijkheden zijn bij de verbouwing van een oude schuur evengoed mogelijk als bij verlaten fabrieken die zijn aangepast tot loftwoonruimtes. Bij schuren wordt het bestaande potentieel voor geweldige en unieke woonruimte echter vaak over het hoofd gezien.

Uiteraard moet je vooraf veel planning investeren. Allereerst is het de vraag of een uitbreiding van de schuur en een verandering in gebruik als woonruimte bouwrechtelijk kan worden goedgekeurd. Met veel schuren die buiten staan, is het erg moeilijk, zo niet onmogelijk om zo'n vergunning te krijgen.

Omdat schuren allemaal oude tot zeer oude gebouwen zijn, staan ​​er veel op de monumentenlijst. In de praktijk betekent dit een groot aantal eisen waaraan moet worden voldaan - waaronder het in de juiste stijl houden van de gevel, wat soms een uitdaging kan zijn (bijvoorbeeld bij het plaatsen van ramen).

Vervolgens heb je een architect nodig die over de nodige kwalificaties beschikt - en aan wiens stijl je kunt wennen. Belangrijk is ook dat de architect een diepgaande ervaring heeft met oude en monumentale panden.

Ook is het geen misverstand als de architect de best mogelijke relatie heeft met de relevante bouwautoriteiten - wat betreft de benodigde vergunningen is een goede overeenkomst tussen de architect en de autoriteit (en) de moeite waard. Anders kan de uitvoering van de plannen en het verkrijgen van de juiste vergunningen erg vervelend en tijdrovend zijn.

Ook de kosten voor een dergelijke ombouw zijn niet te onderschatten. In de regel zul je dit project binnen moeten gaan met een vergelijkbaar budget als voor een nieuwbouw - als er ook onderhouds- en renovatiemaatregelen aan de structuur van de schuur moeten worden uitgevoerd, kan dat nog duurder zijn. Door de zeer bijzondere en hoogwaardige woonruimte die je later krijgt bij het verbouwen van de schuur is de kosten-batenberekening in veel gevallen vrij positief.

Vraag: Welke kosten moet u doorgaans verwachten bij het verbouwen van een stal in de praktijk?

staluitbreidingskosten

De kosten voor een ombouw van een stal lopen sterk uiteen

Kostentracker-expert: dat is natuurlijk moeilijk over de hele linie te kwantificeren, aangezien de kosten altijd sterk afhankelijk zijn van het gebouw zelf en uw eigen plannen voor de latere woonruimte.

In de praktijk zal echter, zelfs onder gunstige voorwaarden en met kleine persoonlijke bijdragen, een conversie onder de 1.000 EUR per m² nauwelijks mogelijk zijn. Dit is alleen mogelijk als u het werk van individuele, grotere beroepen volledig zelf kunt overnemen - en zelfs hiermee is het de vraag of u aanzienlijk onder deze drempel kunt vallen.

Over het algemeen zullen de bouwkosten in de meeste gevallen neigen te bewegen in de richting van ongeveer 1.500 EUR per m², vooral als er monumentale beschermingsvereisten moeten worden geïmplementeerd en renovatiemaatregelen ook nodig zijn aan het bouwweefsel zelf. .

Wat het kosten betreft, is dat er doorgaans minder tijdsdruk is voor de verbouwing en dat een oude schuur ook "in fasen" kan worden omgebouwd tot een complete woonruimte. Hierdoor ontstaat ook tijd voor je eigen werk en hoef je niet het hele budget in korte tijd te besteden.

Een klein voorbeeld van kosten uit de praktijk

Een oude schuur in het Zwarte Woud (500 m² gebruiksoppervlakte, geklasseerd) wordt omgebouwd tot een apart appartement (300 m²) en een appartement (150 m²) om later te verhuren.

Door de uitgebreide maatregelen die vereist zijn, bedragen de totale bouwkosten 2.000 EUR per m².

De schuur is een monumentaal pand - dit betekent dat er passende subsidies kunnen worden verkregen en een bijzondere afschrijving mogelijk is.

Postkosten
Bouwkosten eigen appartement600.000 euro
Huur appartementen bouwkosten300.000 euro
Totale bouwkosten900.000 EUR
Communautaire financiering (herontwikkeling van het stadscentrum)22.500 euro
Financieringskosten voor beide appartementen per jaar39.960 EUR
Monumentenbescherming afschrijving eigen appartement (AfA)48.600 euro per jaar gedurende 10 jaar
Monumentenbescherming afschrijving huurappartement (AfA)24.300 euro per jaar gedurende 7 jaar, daarna 18.900 euro per jaar gedurende 4 jaar
Belastingteruggave in totaal in 11 jaarminus 256.095 euro
Huuropbrengst per maand1.125 EUR
jaarlijkse lasten (financieringskosten minus huur en afschrijving monumentbescherming)945 EUR per jaar

Dit is natuurlijk maar een eenmalig kostenvoorbeeld dat alleen geldt voor een heel specifiek gebouw en bepaalde renovatiemaatregelen.

staluitbreidingskosten

Er zijn subsidies voor renovatie voor monumentale schuren

Ons kostenvoorbeeld laat onder andere heel duidelijk zien dat eisen aan monumentbescherming niet altijd een last hoeven te zijn, maar door de mogelijke afschrijving een zeer belangrijke financiële steun kunnen zijn bij renovatie.

Zelfs zonder de huurinkomsten zou de maandelijkse last in dit geval nauwelijks hoger zijn dan bij een typische eengezinswoning - maar met minder dan de helft van de woonoppervlakte.

Dus als het om kosten gaat, is het altijd afhankelijk van de best mogelijke en uitgebreide algemene planning vooraf. Monumentale panden mogen niet van meet af aan buiten beschouwing worden gelaten.

Vraag: Van welke factoren zijn de kosten voor een stalombouw in de praktijk afhankelijk?

Kostentracker-expert: natuurlijk spelen hier veel factoren een rol. De belangrijkste hiervan zijn:

  • de mogelijke koopsom voor het gebouw en het onroerend goed
  • de bouwkundige staat van het gebouw
  • of de schuur een monumentaal pand is
  • welke eisen er gelden voor een verandering van bestemming als woonruimte door de overheid
  • welke renovatiemaatregelen er precies worden genomen
  • welke beperkingen gelden voor de verbouwing (bv. behoud van de gevel)

In de regel loont het de moeite om op basis van het toegestane gebruik te plannen en uw eigen ideeën voor een mogelijk ontwerp aan deze specificaties aan te passen. Het is meestal ook vanuit financieel oogpunt de moeite waard. Aan de andere kant kan het in individuele gevallen vaak onevenredig duur zijn om uw eigen ideeën te realiseren.