Televisies repareren: wat zijn de kosten?

Reparatiekosten voor tv

Moderne elektronische apparaten - althans in vergelijking met hun oude voorgangers - schitteren niet langer met hun solide duurzaamheid. Defecten komen vaak voor - en defecten betekenen vaak ook het einde van de levensduur van een apparaat. De cost tracker expert legt in ons interview uit welke kosten je moet inschatten voor een reparatie van de televisie en wanneer reparatiekosten de moeite waard zijn.

Vraag: Wat kost het om een ​​televisie te repareren?

Cost tracker expert: dat kun je natuurlijk over de hele linie moeilijk zeggen - het hangt altijd af van het aanwezige defect en natuurlijk ook van het reparatiebedrijf dat de werkzaamheden uitvoert.

Men moet eerst onderscheid maken tussen:

 • de kosten van het oplossen van problemen en het maken van een kostenraming
 • Afhaal- en bezorgkosten
 • Reparatiekosten en indien nodig
 • Sloopkosten

In bijna elke reparatiewerkplaats zijn er kostenposten in deze vorm. Ze moeten allemaal worden overwogen.

De kosten voor het oplossen van problemen en het opstellen van een kostenraming voor de reparatie liggen in de meeste gevallen tussen de 30 EUR en 50 EUR. Indien nodig kan voor deze diensten ook een uurtarief worden berekend - dit is vaak 50 EUR per uur of hoger.

Het repareren van televisies is logisch

Vanuit milieuoogpunt is het altijd de moeite waard om een ​​tv te repareren

Als een reparatie na de diagnose onrendabel blijkt te zijn, moeten deze kosten alsnog worden betaald. Vaak zijn er ook verwerkingskosten.

Een ander punt dat vaak over het hoofd wordt gezien, zijn de ophaal- en bezorgkosten voor de televisie. Voor individuele bedrijven kunnen forfaitaire kosten van EUR 40 tot EUR 50 van toepassing zijn.

Vaak is er ook een aparte pakketprijs voor afhalen en storingsdiagnose, inclusief een kostenraming, die dan meestal aanzienlijk hoger is dan de prijs voor storingzoeken bij aflevering.

De reparatiekosten worden over het algemeen berekend op basis van de benodigde reserveonderdelen en werkuren. De uurtarieven zijn vaak meer dan 50 EUR per uur.

Als het apparaat niet meer kan worden geborgen of een reparatie niet rendabel zou zijn, kan het vaak bij de reparatiedienst blijven voor de sloop. Hiervoor brengen individuele dienstverleners echter een extra (meestal niet erg hoge) vergoeding in rekening.

Deze kosten komen dan echter bovenop de reeds gemaakte kosten voor inzameling en troubleshooting, zodat zelfs een apparaat dat niet meer gerepareerd kan worden, tot wel € 150, - kan kosten, die u nog moet betalen.

Voordat u een reparatieopdracht plaatst, moet u goed nadenken over hoeveel geld u aan een reparatie wilt besteden. Het oplossen van problemen en de daaropvolgende sloop kosten ook geld - dit geld wordt gratis besteed bij de aanschaf van een nieuwe.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Wij laten onze merk-tv's ophalen en repareren door de reparatiewerkplaats. Het blijkt dat alleen de voeding defect is.

Postprijs
Ophalen van het apparaat en levering na reparatie60 EUR
Beoordeling, probleemoplossing, kostenraming0 EUR (wordt afgetrokken van de forfaitaire reparatiekost)
Vervanging van de voedingseenheid (vast tarief)139 EUR
Totale reparatiekosten199 EUR

Ons kostenvoorbeeld betreft een zeer specifiek defect in een enkel apparaat en de reparatie door een specifiek gespecialiseerd bedrijf. De kosten voor andere reparaties kunnen ook heel verschillend zijn.

Vraag: Waar zijn de reparatiekosten van afhankelijk?

Reparatie van tv-prijzen

Afhankelijk van het defect kunnen de reparatiekosten sterk variëren
 • de kosten voor troubleshooting en diagnostiek (uurtarieven kunnen hier ook van toepassing zijn, maar de kosten voor reparatie worden vaak gecompenseerd)
 • het type apparaat
 • de aard van het defect
 • indien van toepassing, de afhaal- en bezorgkosten van het apparaat
 • de kosten van de kostenraming (verrekend met de reparatiekosten in geval van daadwerkelijke herstellingen)
 • de kosten van reserveonderdelen
 • de kosten van reparatietijd
 • indien van toepassing, de kosten voor het weggooien of slopen van een niet meer te repareren apparaat
 • eventuele extra kosten voor het maken van een omschrijving van de storing of schade voor een verzekeringsmaatschappij
 • eventueel verdere bijkomende kosten
 • de prijsstelling van de respectievelijke reparatiewerkplaats

Met al deze factoren moet rekening worden gehouden als het gaat om de mogelijke reparatiekosten. Een vergelijking van kostenramingen heeft alleen zin als u de schade duidelijk kunt identificeren en direct kunt benoemen. Diagnose en probleemoplossing voor elk afzonderlijk bedrijf tegen een vergoeding zouden de kosten oneconomisch maken.

Vraag: Wat zijn de kosten voor een reparatie onder garantie?

Cost tracker expert: Binnen de garantieperiode dient de dealer kosteloos reparaties te (laten) uitvoeren, indien dat niet mogelijk is dient hij het toestel te vervangen.

De omvang van de garantieservices kan echter variëren - u dient hier vooral de beperkingen te controleren. Het apparaat moet vaak persoonlijk naar de dealer worden gebracht of zelfs naar de fabrikant worden gestuurd.

Noch het transport, noch de beschermde verzending van een 50 inch televisie is iets dat men graag op zich neemt, maar vaak moet overnemen vanwege de geldende garantievoorwaarden. Garantieservices moeten daarom altijd zeer zorgvuldig worden gecontroleerd voordat u koopt.

Vraag: Zijn garantieverlengingen de moeite waard?

Kostentracker-expert: volgens experts zijn garantieverlengingen vaak niet de moeite waard - apparaten gaan ofwel kapot tijdens de garantieperiode, als ze deze periode overleven, treedt schade meestal pas op lang nadat de verlengde garantieperiode is verstreken.

Gedurende de periode dat de verlengde garantie van kracht is, raken apparaten zelden defect - dit betekent dat garantieverlengingen vaak alleen een goede bron van extra inkomsten zijn voor dealers, maar nauwelijks een echte winst voor de klant.

Vraag: Wanneer is het de moeite waard om een ​​televisie te repareren?

Kostentracker-expert: natuurlijk is hier geen algemene richtlijn voor. Doorslaggevend is zeker de aanschafprijs enerzijds en natuurlijk de leeftijd van het toestel anderzijds.

Bij televisies met prijzen onder de 300 euro zijn reparaties vaak niet meer de moeite waard. De hoge arbeidskosten drijven de reparatieprijs snel op, en natuurlijk wordt er ook tijd besteed aan het opsporen van de fout en het aanschaffen van reserveonderdelen.