Wat kost een vaderschapstest?

kosten vaderschapstest

Je baby is net geboren of je bent al heel lang een trotse vader, maar je hebt geen stabiel partnerschap met je moeder of er zijn altijd fasen geweest waarin ze uit elkaar gingen. In al deze gevallen bestaat er soms twijfel over het vaderschap. Veel vaders overwegen dan om de situatie te versoepelen met een vaderschapstest. Maar wat kost deze test en hoe wordt hij gedaan? Deze en andere vragen lichten we toe in een interview met de kostentracker-expert.

Wat is een vaderschapstest?

Kostentracker: deze test wordt gebruikt om de biologische ouders te bepalen. In veel gevallen wordt het gedaan omdat de vader wil weten of hij het nageslacht ook daadwerkelijk heeft verwekt. Deze zeer eenvoudige test is een op DNA gebaseerde waarschijnlijkheidsanalyse waarbij het kind, vader en moeder een speekselmonster indienen.

In het laboratorium worden matches van de genetische code en aan de hand daarvan de waarschijnlijkheid van een relatie bepaald. Ouderschap kan voor 100 procent worden uitgesloten of voor 99,9 procent worden bevestigd. De procedure wordt als zeer veilig en uiterst betrouwbaar beschouwd, op voorwaarde dat de speekselmonsters foutloos en zonder manipulatie werden genomen.

Hoe duur is de test?

Kostentracker: de prijsklasse voor deze tests is erg breed. U kunt vaderschapstests op internet krijgen voor ongeveer 130 tot 400 EUR. Deze meestal anonieme tests, die minder statistische zekerheid bieden, zijn meestal beperkt tot pure laboratoriumanalyse.

Als de test voor de rechtbank moet slagen, is een deskundige evaluatie vereist. Deze testen kosten vanaf 500 euro. Met aanvullende services kunnen de kosten voor een vaderschapstest oplopen tot 1.500 euro.

De kosten zijn als volgt opgebouwd:

Factor die de kosten beïnvloedtReden
Hoe snel zijn de resultaten beschikbaar?De analyse duurt doorgaans acht tot tien dagen. Sommige laboratoria bieden optionele snelle verwerking aan. Hiervoor moet u tussen de 50 en 100 euro extra kosten berekenen.
Hoe hoog is de beveiliging?99,9 procent kans is de waarde waartegen het vaderschap ook in de rechtbank wordt bewezen. Om dit te doen, is het voldoende om 15 DNA-merkers te onderzoeken. Als u meer wilt weten, kunt u de analyse van aanvullende markeringen laten uitvoeren. Dit kost tussen de 300 en 450 euro.
Hoeveel mensen moeten worden getest?Vader en kind moeten in ieder geval worden getest. Het is beter als de moeder ook aan deze test meedoet. Ernstige vaderschapstests voor twee personen kosten vanaf 300 EUR. Voor elke extra persoon moet u rekening houden met ongeveer 100 EUR extra kosten.
Waar kan ik de samples inleveren?De wetgever eist dat de vaderschapstest wordt afgenomen door een onafhankelijke deskundige. Dit kost tussen de 25 en 80 euro. In individuele gevallen kunt u de toets gratis inleveren bij de jeugdzorg. Het loont daarom de moeite om vooraf contact op te nemen met de gemeente.

Wie draagt ​​deze kosten?

Kostentracker: meestal moet u de kosten voor de vaderschapstest uit eigen zak betalen. Als de test wordt uitgevoerd als onderdeel van een actie om vaderschap te vermijden, moet de persoon die vastbesloten is de vader te zijn, de kosten dragen.

Bij zeer laag inkomen bestaat de mogelijkheid dat de rechtbank op verzoek de kosten voor de vaderschapstest betaalt.

Gaat elke test voor de rechtbank door?

Kostentracker: alle tests door geaccrediteerde laboratoria voldoen, op voorwaarde dat ze zijn goedgekeurd door een expert, aan deze vereiste. Het ziet er anders uit met een vaderschapstest die via internet wordt verzonden en alleen met een kort rapport wordt geleverd. Hoewel deze tests extreem goedkoop zijn met kosten vanaf 150 EUR, kost de documentatie die in deze zaak voor de rechtbank kan worden gebruikt ook 50 tot 250 EUR.

Kan ik deze test doen zonder medeweten van de moeder?

kosten vaderschapstest

Een vaderschapstest mag niet worden gedaan zonder medeweten van de moeder

Kostentracker: als de twijfels erg groot zijn, komen vaders soms in de verleiding om een ​​ vaderschapstest af te leggen zonder medeweten van de moeder. In Duitsland zijn er echter zeer strikte regels vastgelegd in de wet op genetische diagnostiek. Als u deze overtreedt, krijgt u te maken met zware straffen. Een in het geheim uitgevoerde vaderschapstest is een administratieve overtreding en kan worden bestraft met een boete van maximaal 5.000 EUR.

Als gevolg hiervan kan een vaderschapstest alleen worden gedaan als alle partijen het erover eens zijn. Om de test legaal te kunnen uitvoeren, moet u daarom de toestemming van de moeder of de voogd van het kind verkrijgen en deze aan het laboratorium voorleggen.

Buitenlandse aanbieders adverteren met zeer goedkope en ook anonieme tests die zonder toestemming van de getroffenen kunnen worden uitgevoerd. Dit is legaal in sommige Europese landen, maar niet in Duitsland.

De moeder stemt niet in met de vaderschapstest. Wat kan ik doen?

Kostentracker: in dit geval moet u een aanklacht indienen voor uw recht op een vaderschapstest. In de regel wordt uw aanvraag goedgekeurd, op voorwaarde dat de belangen van het kind niet in gevaar komen door de test. De rechterlijke beslissing vervangt de toestemming van de moeder, zodat de test legaal kan worden uitgevoerd.

Waarschuwing: persoonlijke nieuwsgierigheid of overmatige jaloezie zijn niet voldoende redenen voor een vaderschapstest. Om dit te kunnen bevelen, moet de rechtbank aan twee voorwaarden voldoen:

  • De potentiële vader moet serieuze interesse in het kind tonen.
  • Het contact moet de belangen van het kind dienen.

De vader weigert een vaderschapstest te doen. Kan dit worden geregeld?

Kostencontrole: natuurlijk heeft de moeder ook het recht om een ​​aanklacht in te dienen voor de vaststelling van het vaderschap. Als er nog steeds geen wettelijk erkende vader is, kan de vaderschapstest worden besteld door de familierechtbank. Het resultaat kan in dat geval juridische consequenties hebben, het kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor onderhouds- en / of toegangsrechten.

Hoe werkt een vaderschapstest?

Kostentracker: om de vaderschapstest geldig te laten zijn, moet een vast schema worden gevolgd. Het geïsoleerde DNA van het kind en de vader (deficiëntiegeval) is vereist. Als ook het DNA van de moeder beschikbaar is (Triofall), vergroot dit de kans dat de test betrouwbaar is.

kosten vaderschapstest

Het DNA voor de vaderschapstest wordt in de mond afgenomen

De benodigde monsters worden meestal verkregen door het slijmvlies van de mondholte te wrijven met een wattenstaafje. Als alternatief kan de huisarts bloed afnemen waaruit het laboratorium ook geïsoleerd DNA kan halen. Haar met wortels, kleine stukjes huid, zaadvloeistof of nasale afscheidingen zijn ook geschikt. Omdat het nemen van een speekselmonster pijnloos is en geen enkele beperking veroorzaakt, is er geen minimumleeftijd voor het kind.

Het daadwerkelijk nemen van het monster duurt niet langer dan een uur. De identificatiedocumenten worden vooraf gecontroleerd en gekopieerd om identiteit te garanderen. Vaak worden er ook foto's gemaakt waarbij het gezicht duidelijk zichtbaar is. Een andere veel voorkomende vorm van beveiliging is het nemen van een vingerafdruk of, in het geval van zuigelingen, een voetafdruk. Alle betrokken partijen moeten een formulier ondertekenen en hun toestemming geven. Zonder deze handtekening mag het laboratorium de vaderschapstest niet uitvoeren.

De monsters worden niet aan u gegeven en worden met alle documenten rechtstreeks naar het laboratorium gestuurd. Je moet een week of twee geduld hebben voordat je een uitslag in handen hebt. Deze ontvang je per post. Sommige providers zullen u ook online over het resultaat informeren. In dat geval krijgt u na de test meestal een individueel wachtwoord waarmee u kunt inloggen op de website van het laboratorium.

Kan er vóór de bevalling een vaderschapstest worden uitgevoerd?

Kostentracker: de prenatale vaderschapstest is verboden in Duitsland. U heeft als particulier geen mogelijkheid om een ​​dergelijke test te verkrijgen of te laten uitvoeren.

Een uitzondering vormen verkrachting of misbruik van kinderen, het recht om zo'n vaderschapstest uit te voeren is exclusief voor de overheid. In dat geval moet u beslist gedetailleerd advies inwinnen.

Het testresultaat staat in de mailbox. Hoe gaat het vanaf hier?

Kostentracker: Wetenschappelijk gezien is het heel eenvoudig: als ten minste drie van de vijftien geteste DNA-merkers niet overeenkomen, kan vaderschap worden uitgesloten. Anders luidt de tekst: “Er is een kans van 99,9 procent dat u de vader bent.” De wetgever laat het nu aan de getroffenen over hoe om te gaan met de uitslag van de vaderschapstest.

Dat betekent dat alleen op jouw verzoek een wijziging in de juridische relatie met het kind tot stand komt. Dit kan bijvoorbeeld worden beschermd als u niet de biologische vader bent, maar in de loop van meerdere jaren een hechte band heeft opgebouwd.

Een negatief resultaat betekent echter niet dat alle rechten en plichten van de vader jegens het kind onmiddellijk komen te vervallen. Als u op de geboorteakte als wettelijke vader staat geregistreerd, blijft dit van kracht totdat u het vaderschap betwist.

Je kunt het kind van wie je houdt blijven opvoeden, ook al heb je niet hetzelfde DNA. Bedenk dat het niet de genen zijn die een vader vormen, maar de individuele gehechtheid en liefde die u voelt.

Daarom moet u deze eenvoudig uit te voeren test niet lichtvaardig laten opvatten. Het is geschikt voor de ondubbelzinnige opheldering van biologisch vaderschap en geeft betrouwbare resultaten, die echter voor de betrokkenen zeer belastend kunnen zijn.