Vastgoedtaxatie: wat zijn de kosten?

Taxatieprijzen van onroerend goed

Het hebben van een schriftelijke taxatie van de waarde van een huis of onroerend goed kan nuttig zijn. Verkopers kunnen het gebruiken om hun vraagprijs te ondersteunen en kopers kunnen er zeker van zijn dat ze niet te veel betalen. Welke kosten er te verwachten zijn bij een vastgoedtaxatie leest u in ons gesprek bij de cost tracker expert.

Vraag: Wat zijn de kosten voor een woningtaxatie?

Kostentracker-expert: dat kun je niet over de hele linie zeggen. De kosten zijn afhankelijk van zowel het type taxatie als de waarde van de woning.

Allereerst moet u onderscheiden welk type rapport u wilt hebben:

  • een eenvoudige online waardering met een ruwe prijsinformatie
  • een beknopt verslag
  • een uitgebreid, juridisch bindend rapport over de waarde van het onroerend goed

Afhankelijk van het type rapport kunnen de kosten heel verschillend zijn. Bij de kosten speelt ook de waarde van het onroerend goed een rol.

Online prijsinformatie

Voor een eenvoudige online prijsinformatie hoeft u alleen maar zeer lage kosten te berekenen. In dergelijke gevallen hoeft de waardering slechts bij benadering te worden begrepen en is deze vaak niet bijzonder zinvol. Met veel belangrijke individuele factoren wordt geen rekening gehouden.

Maar de kosten zijn ook erg laag. Een eenvoudige online vastgoedtaxatie kost in de overgrote meerderheid van de gevallen minder dan 100 EUR en kan soms zelfs gratis worden uitgevoerd.

Beknopt verslag

Beoordeel vastgoedprijzen

Een kort rapport is goedkoper maar niet juridisch bindend

Een beknopt rapport omvat gewoonlijk 10-15 pagina's en wordt opgesteld door een vastgoeddeskundige of een professionele taxateur.

Voor eengezinswoningen met een gemiddelde waarde beginnen de kosten meestal bij 250 EUR tot 350 EUR, als de woning een hogere waarde heeft of als de taxatie meer inspanning vergt van de taxateur, dan meestal kosten in het bereik van Verwacht EUR 600 tot EUR 700 en hoger.

Korte rapporten zijn echter niet juridisch bindend. U kunt ze gebruiken als extra waarborg van uw eigen vraagprijs bij verkooponderhandelingen om uw eigen positie te versterken - maar op juridisch gebied zijn ze niet voldoende. In deze gevallen is een gedetailleerde beoordeling vereist.

Gedetailleerde beoordeling

Als er een gedetailleerde taxatie moet worden gemaakt, moet u rekening houden met kosten tussen € 1.000 en € 2.000, zelfs voor eengezinswoningen van gemiddelde waarde.

In deze rapporten wordt bijvoorbeeld ook rekening gehouden met bestaande doorgangsrechten en gebouwbelastingen, die ook een impact hebben op de waarde van een onroerend goed.

Een vergoedingsschema (bijvoorbeeld HOAI of kostenbepaling volgens ImmobilienBG) wordt vaak gebruikt als basis voor het bepalen van de kosten bij gedetailleerde vastgoedtaxaties, maar dit is niet verplicht.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We willen onze eengezinswoning verkopen en een korte taxatie laten opmaken zodat we onze gewenste verkoopprijs beter kunnen beargumenteren.

Postprijs
Kort verslag, 15 pagina's, vast tarief565 EUR
Afstandstoeslag90 EUR
totale prijs655 EUR

Dit kostenvoorbeeld heeft alleen betrekking op een specifieke eengezinswoning en de loonkosten van een specifieke taxateur. In andere gevallen kunnen de kosten aanzienlijk verschillen.

Vraag: Welke dingen bepalen de kosten van een vastgoedtaxatie?

Kostentracker-expert: er zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden:

Taxatiekosten van onroerend goed

De kosten van een woningtaxatie zijn afhankelijk van verschillende factoren

  • wat voor soort deskundig advies is vereist
  • in welke waardecategorie het onroerend goed moet worden ingedeeld
  • of een waardering is gebaseerd op vergelijkende waarden of een waardering op basis van de reële-waardemethode
  • welke documenten nodig zijn voor de beoordeling
  • of door de expert forfaitaire tarieven worden aangeboden
  • of er toeslagen worden geheven voor de aanslag
  • of de HOAI als basis voor de beoordeling wordt gebruikt

Afhankelijk van deze factoren kunnen de kosten van een vastgoedtaxatie aanzienlijk stijgen of dalen.

Vraag: Moet de HOAI worden gebruikt als basis voor het bepalen van de kosten van de expert?

Kostentracker-expert: dit is sinds 2009 niet langer verplicht voor beoordelaars. U kunt ook uw eigen prijzen aanbieden en vooral vaste tarieven.

Om deze reden is het zinvol om vooraf experts te vragen naar de kosten en meerdere aanbiedingen te vergelijken. Individuele reviewers kunnen aanzienlijk lagere kosten bieden dan anderen.

Vraag: Wat betekent "materiële waarde procedure"?

Kostentracker-expert: meestal worden vergelijkende waarden gebruikt bij onroerendgoedtaxaties om de waarde van een bepaald onroerend goed te kunnen beoordelen, het wordt vergeleken met vergelijkbare eigendommen waarvan de marktwaarde (marktwaarde) is bekend.

Vastgoed activamethode

Als er geen vergelijkende waarden beschikbaar zijn, wordt de eigenschapswaardeprocedure gebruikt

In sommige gevallen zijn echter geen of zeer weinig vergelijkende waarden beschikbaar. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een woning een bijzonder ontwerp heeft of als er bijzondere ontwerpen op het gebouw staan.

In deze gevallen wordt meestal de reële-waardemethode gebruikt voor een gedegen beoordeling. De grondwaarde van het braakliggende terrein wordt gebruikt - hiervoor worden vergelijkende waarden gebruikt.

Vervolgens worden de productiekosten voor het gebouw gereconstrueerd met behulp van geschikte tabellen. De leeftijdsverlaging (1,25% per jaar) wordt dan opgeteld bij de berekende fictieve productiekosten. Dit resulteert in de zogenaamde bouwwaarde.

Vraag: Is dit nog een fictieve waarde?

Kostentracker-expert: precies. De som van grondwaarde en vastgoedwaarde wordt daarom ook aangepast aan de betreffende vastgoedlocatie. Hiervoor wordt de zogenaamde marktcorrectiefactor gebruikt.

De marktcorrectiefactor wordt berekend door expertcommissies en uitgegeven als een locatieafhankelijk waardegetal. Dit waardecijfer geeft aan welk percentage van de werkelijke materiaalwaarde wordt behaald met een verkoop in het betreffende gebied.

In één gebied kunnen huizen bijvoorbeeld gemiddeld 90% van hun reële waarde als verkoopprijs behalen. Dit komt overeen met een marktcorrectiefactor van 0,9.

Op deze manier kunt u ook de reëlewaardemethode gebruiken om tot een realistische, marktgestuurde waardering van het vastgoed te komen.