Wijziging bestemmingsplan: welke kosten mag je verwachten?

ontwikkelingsplan-veranderingskosten

Je kunt niet altijd precies bouwen zoals je wilt: vaak mislukt dit simpelweg door het bestaande ontwikkelplan. Er is echter nog de mogelijkheid om het ontwikkelingsplan te laten wijzigen zodat u op de gewenste manier kunt bouwen. Welke kosten dit met zich meebrengt, leest u in een gesprek met de kostentracker-expert.

Vraag: Wat kosten wijzigingen in het ontwikkelingsplan?

Kostentracker-expert: dat kan heel anders zijn, afhankelijk van de gemeente. Doorslaggevend is altijd hoe de gemeente met dergelijke veranderingen omgaat - en welke vergoedingen zij ervoor zou willen hebben.

In wezen heeft een bouwautoriteit de mogelijkheid om eenvoudig een uitzondering toe te staan ​​vanwege de zogenaamde "planningsvrijheid" tijdens de bouw. Dit is echter niet in alle gevallen mogelijk. Voor bepaalde bouwprojecten en constructiewerkzaamheden moet dan het van toepassing zijnde ontwikkelingsplan dienovereenkomstig worden aangepast.

ontwikkelingsplan-veranderingskosten
De kosten voor het wijzigen van het ontwikkelingsplan zijn altijd individuele beslissingen van de gemeente.

Zo'n wijziging moet in ieder geval aangevraagd worden, dit kan het beste gebeuren door de planningsarchitect. In overleg met de verantwoordelijke bouwautoriteit kunt u vervolgens in individuele gevallen duidelijk maken of een overeenkomstige wijziging überhaupt mogelijk is en welke wijziging de bouwautoriteit daarvoor in rekening brengt.

Het is niet mogelijk om voor alle gemeenten algemene uitspraken te doen over de hoogte van de verplichte leges, omdat de tariefstelling altijd ter beoordeling van de individuele gemeente ligt en de hoogte van de leges altijd gebaseerd is op een specifiek bouwproject of een specifieke wijziging in de ontwikkelingsplan, dwz over het specifieke individuele geval.

De vergoedingen kunnen eenvoudig zijn, meestal zeer lage administratiekosten, maar de bouwautoriteit kan ook uitgaan van een bepaald voordeel voor de klant en een vergoeding op basis van het geschatte voordeel. Indien nodig kan een waardestijging van de woning door de bijzondere constructie worden verondersteld en dienovereenkomstig geprijsd. Het is aan de kerk.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Voor ons bouwproject moeten we het huidige ontwikkelingsplan wijzigen, omdat we voor ons woningontwerp een iets hogere kniehoogte nodig hebben dan volgens het huidige ontwikkelingsplan is toegestaan. Wij dienen een aanvraag in voor een wijziging van het ontwikkelingsplan.

Het honorarium wordt bij ons in rekening gebracht als onderdeel van de bouwvergunning.

Postprijs
Wijziging van het ontwikkelingsplan - extra vergoeding50 EUR
Totale kosten van wijzigingskosten50 EUR

Het hier getoonde kostenvoorbeeld heeft alleen betrekking op een specifiek individueel geval in een bepaalde gemeente. De kosten kunnen aanzienlijk variëren in andere gevallen en in andere gemeenten.

Vraag: Wat bepaalt de kosten voor het wijzigen van het ontwikkelingsplan?

ontwikkelingsplan-veranderingskosten
De kosten voor het bouwproject worden bepaald door de respectieve gemeentelijke code.

Kostentracker-expert: hiermee moet rekening worden gehouden:

  • welke verandering is vereist
  • of eventueel een uitzonderingsvergunning kan worden verleend
  • welke kosten de gemeente stelt als een overeenkomstige wijziging in het huidige ontwikkelingsplan mogelijk is
  • of de verandering wordt gezien als een voordeel voor de klant en wordt gecompenseerd met hogere vergoedingen

De hoogte van de te verwachten leges is daarom altijd ter beoordeling van de betreffende gemeente.

Vraag: Hoe lang duurt het om een ​​wijziging door te voeren?

Kostentracker-expert: Een wijziging in het ontwikkelingsplan volgt een vaste procedure waar gemeenten zich aan moeten houden. Dit omvat ook bepaalde publicatievereisten en openbaarmakingsvereisten. In sommige gemeenten is er ook een vereenvoudigde procedure die in bepaalde gevallen kan worden gebruikt.

Over het algemeen moet u echter zeker een procesduur van ongeveer 6 maanden verwachten. In de meeste gevallen is het nauwelijks daaronder.

Vraag: Wat zijn de kosten als u op een groengebied wilt bouwen?

ontwikkelingsplan-veranderingskosten
Als u op een groengebied wilt bouwen, moet u dit eerst navragen bij de gemeente.

Kostentracker-expert: in sommige gevallen kan het zinvol zijn om een ​​landbouwgebied of groengebied als bouwgebied te gebruiken, wat wordt weergegeven in het landgebruiksplan. Dat moet worden beslist door de respectieve gemeenschap.

Iedereen die een dergelijk gebied opnieuw wil inrichten en er eigenaar van is, kan een informele aanvraag indienen bij de gemeente om een ​​dergelijk besluit te stimuleren. In het algemeen (als de gemeente zelf nog niet hetzelfde plan had) zult u de kosten voor de zogenaamde ruimtelijke ordening moeten betalen. Deze kosten kunnen erg hoog zijn en zijn onder meer afhankelijk van de grootte van het gebied.

De gemaakte bouwmanagementkosten zijn ook afhankelijk van het feit of de ruimtelijke ordening wordt uitgevoerd door loontrekkenden van de gemeente of door onafhankelijke ingenieursbureaus.

Wie het bestemmingsplan wil wijzigen, moet dus sowieso hoge tot zeer hoge kosten verwachten.