Zorg door een verloskundige: wat kost het?

verloskundige kosten

Voor veel zwangere vrouwen is de gynaecoloog het eerste aanspreekpunt. Velen weten niet dat er naast deze zorg ook de mogelijkheid bestaat om de periode van zwangerschap, bevalling en het kraambed te laten begeleiden door een verloskundige. In een gesprek met de kostentracker-expert, die ook veel meer informatie over dit onderwerp voor je heeft, zullen we duidelijk maken of en hoeveel je kosten maakt voor de zorg voor een verloskundige.

Welke verloskundige diensten dekt de zorgverzekering?

Kostencontrole: De kosten die de zorgverzekeraar draagt, zijn geregeld in het “Verloskundezorgcontract”. De diensten in onderstaande tabel zijn gratis en worden betaald door uw zorgverzekering.

tijdDiensten
zwangerschapVoorlopig gesprek
 Als de thuisbevalling is gepland, twee voorbereidende gesprekken.
 Maximaal twaalf (telefonische) consulten.
 Preventieve onderzoeken inclusief bloedafname.
 Hulp bij zwangerschapsproblemen of vroegtijdige bevalling.
 Monitoring door CTG.
 Geboorte voorbereiding in de groep. Als uw arts dit voorschrijft, ook de geboortevoorbereiding in de individuele cursus.
geboorteDocumenteer de geboorte in een ziekenhuis of geboortecentrum (verloskundige praktijk).
 Ondersteuning bij een thuisbevalling.
 Hulp bij / na een miskraam.
PuerperiumVolledige kraamzorg voor moeder en kind in ziekenhuis of via huisbezoeken. Telefonisch advies wordt ook gefinancierd.Postacademische cursus gymnastiek

Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook de kosten van de verloskundige voor:

  • een vruchtbaarheidscounseling,
  • het vaste tarief voor aanwezigheidsdienst bij bevalling,
  • de PeKiP-cursus voor de aanstaande vader.
verloskundige kosten

Particuliere verzekeraars dekken vaak de kosten van de verloskundige

Deze items zijn echter geen standaardvoordelen. Vraag daarom vooraf welke kosten onder de zorgverzekering vallen.

Bent u particulier verzekerd, dan komen de kosten voor de verloskundige meestal ook voor rekening van het ziekenfonds, afhankelijk van het tarief. Informeer uiterlijk na de positieve zwangerschapstest in hoeverre dit het geval is. Er zijn enkele particuliere zorgverzekeraars die slechts een deel van de verloskundige diensten vergoeden. U kunt dan onbedoeld met niet onaanzienlijke kosten worden overgelaten.

Kan ik extra kosten maken als ik gebruik maak van de diensten van een verloskundige?

Kostentracker: veel praktijken bieden een verscheidenheid aan andere cursussen. Het loont de moeite om aan het begin van de zwangerschap de cursuslijsten zorgvuldig te bestuderen. Verloskundigen zijn de specialisten die dankzij hun speciale opleiding een bepaalde levensfase zeer gevoelig kunnen begeleiden.

Sommige verloskundigenpraktijken vragen extra registratiekosten van 10 - 20 EUR die uit eigen zak moeten worden betaald. Ook voor cursussen die buiten de dienstencatalogus van de zorgverzekeraars vallen, moet u betalen.

Dit kan bijvoorbeeld zijn:

Kunstkosten
Partnervoorlichtingsavond50 - 70 EUR
Partnerkosten voor de cursus geboortevoorbereiding20 - 50 EUR
Kinderopvang natuurlijk40 - 70 EUR
Babymassage60 - 75 EUR
Babyclubgratis tot 80 EUR

Houd er rekening mee dat de verloskundige praktijken gratis zijn met betrekking tot de hoogte van de leges. Dienovereenkomstig kan bovenstaande informatie slechts als richtlijn dienen.

Veel verloskundigen werken met homeopathie, acupunctuur en andere natuurlijke geneeswijzen. Omdat het om hulp bij zwangerschapsklachten gaat, dekken de meeste zorgverzekeraars de kosten. Dit is echter niet altijd het geval, dus u dient de kostendekking vooraf te laten bevestigen.

Welke onderzoeken kan de verloskundige doen?

Kostentracker: met uitzondering van het echo-onderzoek, kunt u alle preventieve onderzoeken tijdens de zwangerschap laten uitvoeren door een verloskundige. De verloskundige controleert:

verloskundige kosten

Een verloskundige kan alle taken van een gynaecoloog op zich nemen

  • Gewicht,
  • Bloeddruk,
  • de urine voor eiwit- en suikergehalte,
  • bloed afneemt en verschillende bloedonderzoeken doet,
  • controleerde zowel de hartslagen als de
  • Positie en grootte van de baby.

U kunt aan het begin van de zwangerschap de verloskundige inschakelen of zorg alleen in een bepaalde fase kiezen, bijvoorbeeld nazorg.

Betaalt het ziekenfonds de thuisbevalling?

Kostentracker: in Duitsland kunt u vrij beslissen waar u uw kind wilt hebben. In plaats van een kliniek kunt u uw kind in een geboortecentrum of thuis baren. Er is ook de mogelijkheid van een geboortedocument in een ziekenhuis. In dat geval zorgt je verloskundige gedurende de hele bevalling voor je, er zijn geen vervelende ploegwisselingen.

Sommige ziektekostenverzekeringen dekken echter slechts gedeeltelijk de forfaitaire bedrijfskosten voor de bevalling in het geboortecentrum. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw verloskundige, het betreffende geboortecentrum of uw zorgverzekeraar.

Ik zou graag willen dat de vroedvrouw oproepbaar is. Betaalt de zorgverzekering hiervoor?

Kostentracker: tot een paar jaar geleden moest u voor deze dienst altijd uit eigen zak betalen. Inmiddels dragen bijna alle zorgverzekeringen minimaal de helft van de kosten, en veel verzekeraars ook volledig.

Welke diensten kan ik gebruiken na de bevalling?

Kostentracker: Vooral voor moeders die hun eerste kind hebben gebaard, begint na de geboorte een zeer opwindende tijd. Je verloskundige ondersteunt je bij de zorg voor de pasgeborene en zorgt voor alle relevante zaken, zoals borstvoeding.

In de eerste tien dagen na de bevalling betaalt de zorgverzekering de kosten voor een dagelijks bezoek. Als er bijzondere redenen zijn, worden twee bezoeken betaald door de zorgverzekeraars.

In de eerste acht weken kunnen er, als u hulp nodig heeft, nog eens 16 bezoeken plaatsvinden. Als uw arts met een attest bevestigt dat u nog steeds afhankelijk bent van de ondersteuning van de verloskundige, dragen de zorgverzekeraars ook de kosten.

Belangrijk: als je tijdens de zwangerschap verzorgd wilt worden door een verloskundige, neem dan vroegtijdig contact met ons op. Helaas bieden steeds minder verloskundigen hun diensten aan, omdat de bedrijfskosten door velen niet meer gedragen kunnen worden door de zeer dure aansprakelijkheidsverzekering.