Verrekening: zijn de kosten fiscaal aftrekbaar?

clearing-out-kosten-fiscaal aftrekbaar

Opruimen en huishoudelijke resoluties zijn niet bepaald klein, vooral niet als ze worden uitgevoerd door een professional. De vraag rijst natuurlijk of de kosten althans gedeeltelijk met belasting kunnen worden verrekend. Aan de kostentracker-expert hebben we gevraagd of en in hoeverre de kosten voor het opruimen van de kamer fiscaal aftrekbaar zijn.

Vraag: Is het mogelijk om de kosten voor het vereffenen van de belasting af te trekken?

Kostentracker-expert: hier moet u eerst onderscheiden of u alleen uw kelder, zolder en / of garage wilt laten ontruimen door een professionele of een volledige huishouding, bijvoorbeeld b. na een overlijden. Opruimen na een zakelijke deal zou een andere zaak zijn.

Ruim de kelder of zolder op

clearing-out-kosten-fiscaal aftrekbaar
Het ontruimen van een kelder kan fiscaal als dienst worden geclaimd.

Iedereen die slechts een deel van zijn huis opruimt - bijvoorbeeld de kelder of de zolder - heeft opdracht gegeven voor een zogenaamde huishoudelijke dienst.

Dergelijke huishoudelijke diensten zijn fiscaal aftrekbaar op grond van de wet op de inkomstenbelasting (EStG). Deze diensten omvatten ook bijvoorbeeld tuinieren of huishoudelijke schoonmaak (basisreiniging van het appartement, glazenwassen, enz.)

Voor huishoudelijke dienstverlening kunt u als werknemer maximaal € 20.000, - invullen in de aangifte, 20% van de kosten wordt verrekend in de belastingaangifte (maximaal € 4.000, -). In dit geval kunnen echter alleen de arbeidskosten en reiskosten van het verrekenbedrijf die op de factuur staan, worden afgetrokken (niet de volledige factuurkosten). U moet een overeenkomstig uitgevoerde factuur hebben ontvangen en het factuurbedrag hebben overgemaakt (voor contante betalingen wordt een belastingclaim niet geaccepteerd!)

Huishoudelijke ontbinding na overlijden

clearing-out-kosten-fiscaal aftrekbaar
Huishoudelijke oplossingen na overlijden zijn ingewikkelder.

De situatie is hier iets moeilijker. Iedereen die de wettelijke opvolger is van de overledene (dat wil zeggen die het appartement praktisch heeft 'geërfd' van de overledene), kan het appartement van de overledene over het algemeen als zijn 'eigen' appartement beschouwen voor belastingdoeleinden - en dus ook aanspraak maken op huishoudelijke diensten zoals die voor het eigen appartement.

In uitzonderlijke gevallen kunnen de kosten voor de begrafenis en ontbinding van het huishouden worden vastgesteld als een buitengewone last als de ontvangen erfenis minder waard is dan het kostenbedrag. Het hangt echter altijd af van het respectieve verantwoordelijke belastingkantoor of dit wordt geaccepteerd.

In het algemeen kunnen de kosten van een liquidatie van een huishouden ook als een zogenaamde boedelverplichting in de aangifte successierechten worden opgenomen.

Indien nodig bestaat ook de mogelijkheid dat als de erfenis niet bestaat, de sociale dienst de volledige kosten kan dragen.

Opruiming na liquidatie van het bedrijf

Ook bij bedrijfsbeëindiging kunnen de gemaakte kosten fiscaal worden gedeclareerd. Bespreek met uw belastingadviseur welke kosten u moet boeken en hoe.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben onze zeer grote kelder en garage volledig laten ontruimen door een professionele dienstverlener. Nu willen we de kosten meenemen in de belastingaangifte. We hebben de rekening voor de inklaringsdienst overgemaakt.

Postprijs
Arbeids- en reiskosten1.150 EUR
zijn dus belastbaar230 EUR

In dit kostenvoorbeeld heeft 20% van de totale arbeids- en reiskosten van de clearingdienst een belastingverlagend effect.

Vraag: Waar hangt het van af of u de kosten van verrekening voor belastingdoeleinden kunt declareren?

clearing-out-kosten-fiscaal aftrekbaar
In sommige gevallen kan de verrekening worden aangevraagd voor belastingdoeleinden.

Kostentracker-expert: Allereerst is het volgende doorslaggevend:

  • of het nu gaat om het opruimen van de eigen woonruimte, het liquideren van een bedrijf of het verlaten van het appartement van een overleden familielid
  • of huishoudelijke gerelateerde diensten kunnen worden opgenomen
  • Hoeveel huishoudelijke diensten zijn er al erkend en voor welk bedrag (maximaal 20.000 euro per jaar)
  • of de kosten voor het verlaten van een appartement hoger mogen zijn dan het bedrag van de erfenis
  • of de kosten kunnen worden doorberekend aan de sociale dienst als de erfenis niet bestaat
  • of de kosten van evacuatie na overlijden als boedelverplichting kunnen worden verantwoord
  • of de kosten van uitzetting over meerdere erfgenamen worden verdeeld