Het verwarmingsexpansievat vervangen: welke kosten zijn te verwachten?

expansievat-verwarming-vervangingskosten

Als het expansievat (MAG) in een verwarmingssysteem niet meer dicht is, zijn er constante drukschommelingen in het verwarmingscircuit en constant drukverlies. De MAG moet worden vervangen. De kostentracker-expert legt in een interview uitgebreid uit welke kosten hiervoor te verwachten zijn.

Vraag: Wat kost het om een ​​expansievat voor de verwarming te vervangen?

Kostentracker-expert: de kosten kunnen van systeem tot systeem verschillen. Ze liggen meestal tussen de € 200 en € 400.

Wel moet van tevoren duidelijk zijn of

  • er zit simpelweg te weinig stikstof in het expansievat
  • alleen het kapventiel is defect

Als alleen het stikstofkussen te klein is, is een vernieuwing van de stikstofvulling voldoende. De MAG wordt vervolgens gecontroleerd om te zien of deze de stikstof kan vasthouden. Als dit het geval is, is de reparatie nu voltooid. Voor deze maatregel zijn er alleen lage kosten voor de vakman.

expansievat-verwarming-vervangingskosten

Als alleen de dopklep moet worden vervangen, zijn de kosten meestal minder dan 40 €

Als het kapventiel defect of versleten is, maar de MAG zelf nog intact is, hoeft alleen het kapventiel te worden vervangen. De kosten voor kapventielen variëren afhankelijk van het verwarmingssysteem. Ze liggen meestal tussen de 15 EUR en 30 EUR. De arbeidskosten voor de uitwisseling bedragen ongeveer 100 EUR.

Als de MAG daadwerkelijk volledig vervangen moet worden, zijn de kosten hoger. In veel gevallen wordt tegelijkertijd de klepklep vervangen om vervolgschade door klepslijtage te voorkomen.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Postprijs
Routebeschrijving30 EUR
Materiaalkosten expansievat178 EUR
Materiaalkosten kapventiel17 EUR
Totale arbeidskosten115 EUR
totale prijs340 EUR

Dit kostenvoorbeeld heeft betrekking op een specifiek individueel geval. De kosten in andere gevallen kunnen variëren.

Vraag: Wat zijn de factoren die de kosten bepalen voor het vervangen van een expansievat in het verwarmingssysteem?

Kostentracker-expert: hier moet rekening mee worden gehouden:

  • de kosten van het expansievat zelf
  • de kosten van de vervanging (arbeidskosten)
  • de kosten voor eventuele aanvullende diensten (bijv. vervanging van de kapklep, probleemoplossing, enz.)

Daarnaast zijn reiskosten en algemene kosten (extra werktijd) mogelijk. Reiskosten kunnen worden gedekt door een bestaand onderhoudscontract.

Vraag: Wat zijn de geschatte kosten voor een expansievat voor verwarming?

expansievat-verwarming-vervangingskosten

De grootte van het expansievat heeft een invloed op de prijs

Kostentracker-expert: de kosten zijn gebaseerd op:

  • de grootte van het expansievat (vulvolume)
  • het type en model van het verwarmingssysteem
  • de prijzen van reserveonderdelen van de respectieve fabrikant

Bij de meeste verwarmingssystemen moet u kosten voor vervangende onderdelen van ongeveer 80 tot 250 EUR voor het expansievat zelf berekenen.

Bij grotere verwarmingssystemen kunnen de kosten hoger zijn. Kleine expansievaten, zoals ze meestal worden gebruikt voor thermische zonnesystemen, kunnen ook goedkoper zijn (vanaf ongeveer 30 EUR). Ze zijn echter te klein voor de meeste verwarmingssystemen.

Vraag: Welke kosten moet u berekenen voor de uitwisseling?

Kostentracker-expert: Meestal resulteert het vervangen van een MAG in arbeidskosten in de range van ongeveer 100 EUR.

Afhankelijk van de individuele inspanning die gemoeid is met de uitwisseling en de prijsstelling door het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoert, kunnen deze kosten in individuele gevallen ook hoger zijn.

Extra kosten kunnen ontstaan ​​als gevolg van de gelijktijdige vervanging van de kapklep en eventuele noodzakelijke probleemoplossing.

De oorzaak van het drukverlies in het verwarmingssysteem kan ook een lek zijn in de buurt van de verwarmingsbuizen. Om dit uit te sluiten kan het vakbedrijf in twijfelgevallen een leklokalisatie uitvoeren. Hiervoor moeten dan extra kosten worden berekend.

Vraag: Kunt u zelf een expansievat repareren?

Kostentracker-expert: Reparatiewerkzaamheden aan het verwarmingssysteem, vooral aan functiekritische onderdelen, moeten altijd worden voorbehouden aan een specialist.

Zelfs zogenaamd eenvoudig werk, zoals het vervangen van een dopventiel, is meestal niet mogelijk, aangezien deze ventielen beveiligd zijn tegen onbedoeld sluiten en verzegeld zijn. Zo'n zegel kan (en mag) alleen door een specialist geopend en opnieuw bevestigd worden.

Vraag: Betaalt de huurder of de verhuurder voor de vervanging van het expansievat?

expansievat-verwarming-vervangingskosten

Wie moet betalen, is afhankelijk van het geval

Kostentracker-expert: vanuit juridisch oogpunt moet de verhuurder betalen voor alle onderhoudswerkzaamheden en reparaties. De enige uitzondering op deze regel is als de verwarming onder directe verantwoordelijkheid van de huurder valt. Dit is het geval als er een gecombineerd thermaal bad aanwezig is dat bij het individuele appartement in het appartementsgebouw hoort.

In alle andere gevallen zijn reparaties aan de verwarmingsinstallatie voor rekening en risico van de verhuurder; de kosten hiervoor komen voor rekening van de verhuurder. Deze kosten zijn ook niet verdeelbaar, d.w.z. ze mogen niet via de bedrijfskostenboekhouding aan de huurders worden doorberekend.

Bij het vervangen van een expansievat (MAG) gaat het duidelijk om een ​​reparatie in de zin van de wet. Onderhoud wordt alleen beschouwd als het uit voorzorg vervangen van kleine onderdelen om de functionaliteit van het systeem te blijven garanderen.

Er wordt echter een MAG vervangen als het verwarmingssysteem al beschadigd is (drukverlies in de buurt van de verwarming). Het vervangen is geen uit voorzorg vervangen van onderdelen maar het herstellen van reeds opgetreden schade.

Dit betekent dat de verhuurder de kosten van de reparatie zelf moet dragen en deze niet op de energierekening mag opnemen.