Metaal verzinken - wat zijn de kosten?

verzinken prijs

Verzinken is een bijzonder goede manier om staal tegen corrosie te beschermen. In tegenstelling tot lak of poedercoatings blijft de bescherming ook bij beschadiging van het oppervlak behouden. De cost tracker-expert legt in een interview uitgebreid uit wat verzinken van staal kan kosten.

Vraag: Wat kost het om staal te laten verzinken?

Kostentracker-expert: dat kan in de praktijk anders zijn - daarom kun je niet echt een vast tarief geven.

De kosten voor verzinken worden altijd berekend op basis van het gewicht van het betreffende onderdeel. Dienovereenkomstig zijn de prijzen altijd in EUR / kg of EUR / 100 kg. Over het algemeen liggen de kosten voor gangbare verzinkmethoden meestal tussen de € 0,20 per kg en € 2 per kg .

Allereerst is het belangrijk om een ​​onderscheid te maken tussen de te gebruiken verzinkmethode:

  • thermisch verzinken
  • galvaniseren
  • Speciale vormen van verzinken zoals spuitverzinken, mechanisch verzinken, diffusieverzinken of zinklamelcoating

Bij elke vorm van verzinken zijn de resulterende laagdiktes verschillend (en dus ook de beschermende functie van verzinken. Bij dezelfde zinkprijs zijn de kosten voor een dunnere coating natuurlijk lager dan voor een grotere laagdikte.

Thermisch verzinken levert de grootste laagdikte op, wat betekent dat het proces ook het duurst is. In de praktijk moet u meestal vanaf 1,20 EUR per kg rekenen.

verzinken prijs

Bij het galvaniseren wordt slechts een zeer dunne laag zink aangebracht

Omgekeerd is Elektrolytisch verzinken een zeer kosteneffectieve methode vanwege de zeer lage laagdikte. De beschermende functie die daarbij ontstaat is echter ook beduidend minder. In de praktijk beginnen de prijzen hier bij rond de 0,20 EUR per kg.

Bij thermisch verzinken wordt altijd een berekening op basis van het zogenaamde witgewicht gebruikt om rekening te houden met de verschillen in laagdikte in de prijs. In tegenstelling tot het zwarte gewicht (startgewicht van het werkstuk), is het witte gewicht het gewicht van het werkstuk na verzinken.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Enkele grotere stalen onderdelen laten wij als particulier verzinken door een metaalspecialist. We brengen de werkstukken zelf en halen ze weer op.

Postprijs
Berekening op basis van gewicht (124 kg)EUR 213,54
WerkstukkostenEUR 213,54

Naast de kosten op basis van gewicht zijn er ook materiaaltoeslagen (MTZ), energietoeslagen (EKZ) en omzetbelasting (BTW).

Houd er rekening mee dat ons kostenvoorbeeld alleen van toepassing is op een specifiek werkstuk bij een specifiek gespecialiseerd bedrijf. De kosten voor andere werkstukken, ook al hebben ze een vergelijkbaar gewicht, kunnen in de praktijk aanzienlijk variëren. MTZ en EKZ zijn ook afhankelijk van het tijdstip van verwerking.

Vraag: Van welke factoren is de prijs van verzinken afhankelijk?

Kostentracker-expert: hierbij spelen veel factoren een rol bij de uiteindelijke prijs:

verzinken prijs

De prijs van verzinken is afhankelijk van verschillende factoren

  • het gewicht van het werkstuk
  • de vorm en het type werkstuk
  • het gekozen type verzinking
  • de momenteel geldende MTZ en EKZ
  • eventueel de gemaakte vrachtkosten
  • Kosten voor meerwerk of werkstappen

In de praktijk kunnen de kosten voor het verzinken van werkstukken dan ook sterk uiteenlopen. Het is het beste om altijd specifieke aanbiedingen voor een specifiek werkstuk te vergelijken.

Vraag: Als het om gewicht gaat, moet je altijd onderscheid maken tussen witte en zwarte gewichten?

Kostentracker-expert: ja, precies. In de regel factureren de meeste bedrijven op basis van het witte gewicht - het vooraf wegen van het werkstuk vertelt u niet altijd precies wat u later moet betalen, zelfs als u de kosten per kg kent.

Vraag: In hoeverre speelt de vorm van het werkstuk ook een rol in de prijs?

Kostentracker-expert: het hangt er natuurlijk altijd van af hoe een werkstuk eruitziet - en vooral hoe dik het is.

Als we bijvoorbeeld een eenvoudige stalen balk (I-balk) laten verzinken, heeft deze balk een beduidend kleiner oppervlak in verhouding tot zijn gewicht dan bijvoorbeeld een stalen rooster.

In verhouding tot een bepaald gewicht neemt het stalen rooster veel meer zink op aan het oppervlak dan de stalen balk. Daarom is de prijs per kg voor het verzinken van dergelijke werkstukken in de praktijk altijd beduidend hoger.

Werkstukvorm en werkstukdikte spelen daarom een ​​belangrijke rol bij de prijsberekening.

Vraag: Hoe zit het met de verschillende verzinkprocessen?

Kostentracker expert: Allereerst moet je onderscheid maken tussen stukverzinken (een enkel groter werkstuk wordt verzinkt) en zogenaamd centrifugaal verzinken (bijvoorbeeld een bepaald aantal bouten en moeren met een bepaald gewicht is verzinkt).

Tegenwoordig wordt voornamelijk thermisch verzinken en elektrolytisch verzinken toegepast, waarbij elektrolytisch verzinken door de beduidend kleinere laagdikte doorgaans veel goedkoper is.

Andere vormen van verzinken, zoals mechanisch verzinken, worden alleen voor bepaalde onderdelen (bijv. Veren) toegepast en zijn speciale processen waarvoor dan aparte prijzen worden berekend.

Vraag: Wat zijn MTZ en EKZ? Waarom worden ze gecompenseerd?

verzinken prijs

De prijs van zink is onderhevig aan schommelingen

Cost tracker expert: de zogenaamde materiaalprijstoeslag (MTZ) wordt aangerekend om de kosten aan te passen aan de huidig ​​geldende zinkprijs op de markt.

De prijs van zink, dat als grondstof op de beurs verhandeld wordt, verandert constant (wereldmarktprijs). Om deze prijsschommelingen, die verschillende aankoopprijzen voor het metaalconstructiebedrijf betekenen, op te vangen, wordt maandelijks een nieuwe MTZ vastgesteld, die overeenkomt met de materiaalprijs voor zink op de wereldmarkt.

De energiekostentoeslag (EKZ) daarentegen weerspiegelt de fluctuerende energiekosten en laat deze mee in de prijsberekening zodat het bedrijf bij stijgende energiekosten niet met verlies werkt. Dit is gebruikelijk bij veel energie-intensieve industriële verwerkingsmethoden.

Vraag: Welke extra prijzen kunnen nog gelden?

Kostentracker expert: We hebben de vrachtkosten al genoemd - het ophalen van de werkstukken en het afleveren na oplevering is natuurlijk niet gratis. De vrachtkosten kunnen van bedrijf tot bedrijf sterk verschillen.

Het kan echter ook nodig zijn dat bijvoorbeeld vooraf een werkstuk gezandstraald moet worden. Dit kan worden gefactureerd op basis van de inspanning (vanaf ongeveer 100 EUR per uur, maar ook op basis van andere factoren, zoals het gebruikelijke straalvermogen (dit wordt hier uitgelegd).

Het boren van ventilatiegaten of andere speciale bewerkingen kan ook nodig zijn voor individuele werkstukken.

Vraag: Is er een verschil tussen de prijzen voor particuliere klanten en zakelijke klanten?

Kostentracker-expert: meestal wel. De meeste bedrijven rekenen anders voor zakelijke klanten, en in de meeste gevallen is het duurder voor particuliere klanten.

In individuele gevallen kan het echter ook gebeuren dat een bedrijf voor sommige kleinere onderdelen van particuliere klanten een "welkomstprijs" rekent en iets minder rekent. Het hangt altijd een beetje af van het type en de grootte van het bedrijf.