Vloerplaat: Wat zijn de kosten per m²?

vloerplaat-kosten per vierkante meter
Voor een vloerplaat met een oppervlakte van 85 vierkante meter is een kleine € 7.000 te verwachten

Wie een fundering nodig heeft voor zijn huis zonder kelder of voor de nieuwe garage, moet meestal een vloerplaat laten maken. De cost tracker expert vertelt je in een interview uitgebreid welke kosten er gemaakt worden en welke varianten en kostenverschillen er zijn.

Vraag: Allereerst: kun je een vloerplaat niet zomaar betonneren?

Kostentracker-expert: dat kan werken als u er een houten tuinhuis van 5 m² op wilt zetten. Een funderingsplan is noodzakelijk overal waar aanzienlijke gewichten en massieve gebouwen op de vloerplaat komen.

Vanuit het funderingsplan kunt u vervolgens zien welke betonkwaliteit en welke wapening op welk punt nodig is en hoe dik de vloerplaat gestort moet worden.

Voor een strookfundering geldt in de praktijk hetzelfde; in het funderingsplan staan ​​ook de exacte posities van de individuele funderingsstroken vermeld.

Het simpelweg dumpen van het op een na beste beton in een put van geschikte grootte werkt niet. Je moet je exact houden aan het funderingsplan van de constructeur of de architect. De geplande uitvoering bepaalt dan voor een groot deel ook de prijs van de voetplaat.

Vraag: Hoeveel moet u ongeveer per m² berekenen voor een vloerplaat?

vloerplaat-kosten per vierkante meter

De kosten van een vloerplaat zijn afhankelijk van verschillende factoren

Kostentracker expert: afgezien van speciale constructies en moeilijke bouwplaatsen, kan men doorgaans uitgaan van een prijsvork van 70 EUR per m² - 100 EUR per m².

Dit geldt alleen voor de vloerplaat zelf - aanvullende diensten zoals het uitgraven van de grond of het creëren van een verblindende laag en omtrekisolatie worden niet in aanmerking genomen, hoewel de bekisting al is inbegrepen.

Een kostenvoorbeeld uit de praktijk:

Voor een geprefabriceerde woning met een vloeroppervlak van 85 m² wordt een funderingsplaat met een dikte van 25 cm gestort. De bouwheer heeft de ontgraving en de blinderingslaag al aangelegd, evenals de funderingsisolatie volgens specificaties.

Postprijs
Funderingsplaat 25 cm compleet inclusief bekisting6.970 EUR
Kosten per m²82 EUR per m²

Dit is natuurlijk maar een voorbeeldproject. Het ontwerp van een vloerplaat is altijd heel verschillend afhankelijk van het project, dus ook de kosten per m² vloerplaat kunnen sterk verschillen van bouwplaats tot bouwplaats.

Vraag: Waar zijn de totale kosten van het “Floor Slab” -project van afhankelijk?

Kostentracker-expert: Ten eerste spelen de volgende factoren een rol:

  • het type voetplaat (bijv. speciale thermische funderingen)
  • het type wapening
  • het type bekisting dat wordt gebruikt
  • of er vorstschorten zijn of niet
  • het type beton dat wordt gebruikt
  • de kosten van opgraving
  • het type verblindende laag

Vraag: In hoeverre beïnvloedt het type vloerplaat de constructiekosten?

vloerplaat-kosten per vierkante meter

Speciale thermische funderingen zijn aanzienlijk duurder

Kostentracker-expert: wanneer we het hebben over klassieke vloerplaten die op de gebruikelijke manier gewapend zijn, ligt de prijs ruwweg binnen het gespecificeerde bereik van 70 EUR per m² tot 100 EUR per m².

Zoals hierboven vermeld, hebben speciale thermische funderingen aanzienlijk verschillende prijzen. In het algemeen moet u 135 EUR per m² of zelfs tot 150 EUR per m² schatten voor de vloerplaat. Deze speciale fundering maakt het mogelijk om later af te zien van een extra dekvloer en biedt daarnaast nog een aantal andere voordelen. Qua prijs is het soms net de moeite waard.

Vraag: Zijn er geen vloerpanelen van hout in plaats van beton?

vloerplaat-kosten per vierkante meter

Een houten vloerplaat kan goedkoper zijn dan een betonvloer

Kostentracker expert: Bij een houten vloerplaat (dit kan eigenlijk wel!) ontstaan ​​in de praktijk totaal andere kosten, maar deze zijn in totaal soms nog lager (maar niet altijd).

Hout en beton kunnen hier alleen worden vergeleken op basis van de totale kosten - aangezien hout een aanzienlijk betere thermische isolatie biedt dan beton, kunnen aanvullende isolatiemaatregelen vaak achterwege blijven, wat opnieuw helpt om de totale kosten te besparen.

In sommige gevallen worden houten vloerpanelen ook op een laag schuimglasgrind geplaatst omzoomd door eiken balken, wat een uitstekende isolatie mogelijk maakt. Vanwege de vele verschillende opties is het erg moeilijk om de kosten te vergelijken, dus het is het beste om altijd individuele, specifieke aanbiedingen van verschillende fabrikanten te vergelijken.

Vraag: Zijn er nog andere soorten vloertegels die ook in overweging kunnen worden genomen?

Kostentracker-expert: een moderne ontwikkeling is staalvezelbeton. Het materiaal is heel voordelig voor vloerplaten - ook in termen van kosten.

Staalvezelversterkt beton behoeft geen complexe wapening - dit scheelt veel (dure) werkstappen. In sommige gevallen kunnen de fabricagekosten tot 25% lager zijn dan bij klassiek gewapend beton.

Bovendien is latere beschadiging van het beton, die meestal optreedt door corrosie van de wapening en daaropvolgende carbonatatie, bij staalvezelbeton praktisch volledig uitgesloten.

Welke besparingen er precies mogelijk zijn door het gebruik van staalvezelbeton, hangt af van de omstandigheden ter plaatse en de individuele eisen aan de vloerplaat.

Vraag: Wat zijn de gebruikelijke kosten voor wapening?

vloerplaat-kosten per vierkante meter

De kosten van wapening lopen sterk uiteen

Kostentracker-expert: het type en de positie van de wapening wordt bepaald volgens de statische berekeningen voor de vloerplaat. De op deze manier benodigde wapening dient altijd zeer nauwkeurig en zorgvuldig te worden uitgevoerd, daar het latere draagvermogen van de vloerplaat er in hoge mate van afhangt.

De kosten verschillen dus nogal van persoon tot persoon - in het algemeen kunt u echter uitgaan van tussen 70 EUR en 220 EUR per versterkingsmat.

Vraag: Wat zijn de geschatte kosten voor de bekisting?

Cost tracker expert: ook hier zijn de exacte kosten voor de bekisting natuurlijk altijd afhankelijk van de omstandigheden op de bouwplaats.

Als globale richtprijs mag u echter steeds uitgaan van ongeveer 10 EUR per m³ bekistingsmateriaal.

Afhankelijk van het type bekisting en de bekistingselementen (bekistingspanelen of een zogenaamde “verloren bekisting”) kunnen de kosten hiervoor altijd licht variëren.

Vraag: In hoeverre spelen vorstschorten een rol in de kosten?

Kostentracker-expert: Een vorstschort is een strookfundering die langs de zijkant van de grondplaat loopt en zich tot een vorstvrije diepte uitstrekt. Ze worden meestal tegelijk met de bodemplaat gegoten.

Vorstschorten zijn belangrijk om te voorkomen dat de vloerplaat later bevriest. Afhankelijk van de regio waarin wordt gebouwd, bevindt het vorstvrije gebied zich echter op verschillende diepten - in de meeste delen van Duitsland is dit een diepte van ongeveer 80 cm, maar waar bijzonder strenge winters heersen, is het vorstvrije gebied kan maar 150 cm diep worden gevonden.

De hogere kosten van een vorstschort worden vooral veroorzaakt door het toegenomen verbruik van beton en bekistingsmateriaal, en uiteraard is de werkdruk ook hoger. Dit is echter altijd afhankelijk van hoe diep de vloerplaat in het algemeen wordt gelegd en de diepte van de vorstvrije ruimte op de bouwplaats.

Vraag: Dat brengt ons direct bij de volgende vraag: Welke kosten moet je verwachten voor het beton bij het storten van een vloerplaat?

vloerplaat-kosten per vierkante meter

Stortklaar beton kost ongeveer € 150, -

Kostentracker-expert: funderingsplaten worden meestal gemaakt van stortklaar beton.

De individuele specificaties voor de betonsoort, de sterkteklasse (in de meeste gevallen minimaal C25, vaak hoger) en de benodigde dikte van de betonlaag spelen uiteraard een belangrijke rol in de prijs van de vloerplaat.

In de meeste gevallen (afgezien van enkele speciale gevallen) moet u ongeveer 130 - 160 EUR per m³ voor het beton verwachten.

Vraag: Hoe zit het met de kosten voor de grondwerken?

Cost tracker expert: De kosten die ontstaan ​​bij het graven spelen een zeer belangrijke rol voor de totale kosten. In veel gevallen graaft de bouwer zelf de funderingskuil - en heeft daar geen speciale kosten voor.

Indien de graafwerkzaamheden worden uitgevoerd door een specialist, speelt de bestaande grondklasse een essentiële rol voor de prijs van de graafwerkzaamheden.
Enkele grove richtlijnen maken dit duidelijk:

BodemklasseGemiddelde prijs per m³ ontgraving
Bodemklasse 3-59 EUR per m³ - 12 EUR per m³ (zeer verschillend van regio tot regio)
Bodemklasse 660 EUR per m³ - 70 EUR per m³
Bodemklasse 790 EUR per m³ - 100 EUR per m³
vloerplaat-kosten per vierkante meter

Hoe diep te graven hangt af van verschillende factoren

Bouwkavels hebben in de meeste gevallen bodemklassen tussen de 3 en 5. Dit blijkt ook uit een bodemrapport, dat sowieso om meerdere redenen nodig is.

Zoals de tabel laat zien, kunnen problematische bodems de uitgravingskosten snel verhogen. Bodemklasse 6 is rotsbodem, bodemklasse 7 is rotsbodem, waar de rotsen erg moeilijk los te maken zijn.

De diepte die nodig is voor de funderingsput speelt natuurlijk altijd een rol en of het edreich uit de ontgraving alleen tijdelijk moet worden opgeslagen of ook moet worden afgevoerd.

Vraag: Welke kosten kunnen in de praktijk gemaakt worden om de vloerplaat te isoleren?

Kostentracker-expert: dat hangt natuurlijk sterk af van het type en de sterkte van de gekozen isolatie.

Voor de isolatie van vloerpanelen worden in de regel drukvaste hardschuimplaten gebruikt. Schuimglaspanelen of polystyreen isolatie evenals minerale vezel isolatiepanelen zijn mogelijk.

De prijzen voor de isolatiematerialen zijn verschillend, met normale isolatieprijzen van 10 - 50 EUR per m² ontstaan. Hoeveel isolatiemateriaal hier zinvol is, verschilt altijd per geval.

In veel gevallen kun je rondkomen met ongeveer 10 EUR per m² - 20 EUR per m², plus je moet de kosten voor een overeenkomstige sealfolie berekenen (ongeveer 0,70 - 2,50 EUR per m² ).

Tips en trucs

Ontvang in ieder geval verschillende aanbiedingen voor het maken van de basisplaat - op basis van uw individuele specificaties - en vergelijk ze zorgvuldig. U moet ook verschillende aanbiedingen voor graafwerkzaamheden opvragen en vergelijken.