Flush vloerverwarming: welke kosten zijn te verwachten?

vloerverwarming-spoel-kosten

Vloerverwarming heeft duidelijk voordelen ten opzichte van klassieke wandradiatoren. Maar hiervoor heb je ook af en toe wat meer onderhoud en verzorging nodig. Onder regulier onderhoud valt ook het spoelen en ontluchten van de vloerverwarming. Dit kan het beste aan de specialist worden overgelaten. De kostentracker-expert legt in een interview uit welke kosten te verwachten zijn voor deze werkzaamheden.

Vraag: Hoe duur is het om vloerverwarming door te spoelen?

Kostentracker expert: Hierbij moet je eerst differentiëren op welke manier de vloerverwarming wordt doorgespoeld.

Simpele douches

Eenvoudig spoelen met lage druk gaat meestal erg snel. Ze maken echter geen hardnekkige aanslag los, daar de bestaande spoeldruk hiervoor te laag is. Ook hier moet elk verwarmingscircuit apart gespoeld worden; het spoelen wordt beëindigd als het spoelwater helder blijft.

In de meeste gevallen bedragen de kosten hiervoor ongeveer € 5 per m² tot € 10 per m², afhankelijk van de individuele inspanning. De maatstaf voor de kosten is de grootte van de door de vloerverwarming verwarmde ruimte.

Spoelen met spoelcompressor

vloerverwarming-spoel-kosten
Voor het spoelproces wordt vaak een compressor gebruikt.

Bij een spoeling met een spoelcompressor worden ook chemische reinigingsmiddelen gebruikt, die ook vastzittende aanslag kunnen losmaken. Het reinigingsmiddel heeft meestal enkele weken de tijd om in te werken voordat het wordt gespoeld.

Het wordt vervolgens gespoeld met een lucht-watermengsel en een aanzienlijk hogere druk dan bij eenvoudige spoelbeurten. Ook hier wordt doorgespoeld tot het uitstromende water geen vervuiling meer vertoont.

Door de hogere inspanning zijn de kosten hier ook hoger. Over het algemeen kunt u in de meeste gevallen totale kosten verwachten van ongeveer 10 EUR per m² tot 20 EUR per m² verwarmde oppervlakte.

De volgende beschermende maatregelen

vloerverwarming-spoel-kosten
Vaak worden ook weekmakers aan het verwarmingssysteem toegevoegd.

In veel gevallen wordt na het succesvol doorspoelen ook een speciale weekmaker aan de verwarmingsbuizen toegevoegd. Het voorkomt dat de spoelleidingen weer dichtslibben.

Wil je er absoluut zeker van zijn dat er in ieder geval op middellange termijn geen gasbellen en afzettingen meer kunnen ontstaan, dan kun je ook een lucht- en vuilafscheider laten plaatsen. Voor dit apparaat moet je over het algemeen kosten berekenen tussen de € 160, - en € 200, - .

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

In ons huis van 140 m² is vloerverwarming geïnstalleerd, die we door een specialist laten doorspoelen. Vanwege het hardnekkige vuil in onze leidingen wordt er doorgespoeld met een spoelcompressor. De vloerverwarming is in het hele huis, dus de verwarmde oppervlakte is ook 140 m².

Postprijs
Routebeschrijving (tweemaal, vast tarief)45 EUR
Totale kosten voor spoelwerkzaamheden en bescherming tegen resludging1.960 EUR
totale prijsEUR 2.005

De kosten die in dit voorbeeld te zien zijn, hebben betrekking op vloerverwarming in een complete gezinswoning met talrijke verwarmingscircuits en zeer sterk vervuilde leidingen. Indien nodig hoeven alleen individuele verwarmingscircuits te worden doorgespoeld of kan een eenvoudige spoeling voldoende zijn. Andere gespecialiseerde bedrijven kunnen ook andere kosten in rekening brengen.

Vraag: Wat bepaalt de kosten van het doorspoelen van de vloerverwarming?

vloerverwarming-spoel-kosten
De kosten van doorspoelen zijn ook afhankelijk van de grootte van het gebied.

Kostentracker-expert: het volgende moet altijd in acht worden genomen:

  • de grootte van het verwarmde gebied
  • het type gebruikte buizen
  • het aantal verwarmingscircuits (inspanning)
  • de mate van vervuiling van de leidingen in de afzonderlijke verwarmingscircuits
  • of er ook lucht- en vuilafscheiders moeten worden geïnstalleerd
  • de prijsstelling van het uitvoerende bedrijf

Vraag: Wanneer moet vloerverwarming worden doorgespoeld?

vloerverwarming-spoel-kosten
De vloerverwarming moet elke 2 tot 4 jaar worden doorgespoeld.

Kostentracker-expert: Bij regelmatig spoelen is het gebruikte buismateriaal bepalend voor de tijdsintervallen. Oudere vloerverwarmingssystemen, die nog steeds met ijzeren leidingen worden gemaakt, moeten vanwege het gebrek aan zuurstofdichtheid aanzienlijk vaker worden doorgespoeld. Over het algemeen wordt aangenomen dat het nodig is om elke 2 tot 4 jaar te spoelen.

Moderne systemen met kunststof leidingen zijn ondoordringbaar voor zuurstof en hoeven daarom aanzienlijk minder vaak te worden gespoeld. Gemiddeld is één spoeling elke 5 jaar voldoende.

Bij problemen zoals onvoldoende verwarmingsvermogen in afzonderlijke circuits of in het gehele verwarmingssysteem, moet echter ook tussendoor de specialist worden geraadpleegd, vooral als er aanwijzingen zijn voor gasbelvorming of onvoldoende prestatie in het verwarmingssysteem zelf (verwarming pijpen). Vroegtijdige correctie bespaart niet alleen dure verwarmingsenergie, maar kan ook grote schade voorkomen.