Vraag uittreksel kadaster aan: Welke kosten zijn te verwachten?

kosten kadasteraanvraag
De kosten voor uittreksels uit het kadaster zijn erg laag

Bij het kopen en verkopen van onroerend goed is het niet ontkomen aan het aanvragen van een uittreksel uit het kadaster. Bij het kadaster moet de aanvraag voor het aanmaken van een uittreksel uit het kadaster persoonlijk of schriftelijk worden ingediend. Sommige serviceproviders bieden echter ook elektronische verzending aan. De kostentracker-expert legt in ons interview uit welke kosten je kunt verwachten bij het aanvragen van een uittreksel kadaster.

Vraag: Wat kost een uittreksel uit het kadaster?

Kostentracker-expert: de kosten voor het opvragen van een uittreksel uit het kadaster zijn erg laag. Over het algemeen liggen ze tussen de € 10 en € 20, maar in individuele gevallen kan dit ook hoger zijn.

Allereerst een voorbeeld van kosten.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Wij vragen schriftelijk een uittreksel uit het kadaster aan bij de bevoegde lokale rechtbank.

Postprijs
Aanmaken van uittreksel kadaster en certificering - vergoeding20 EUR
Totale kosten ermee20 EUR

De hier getoonde kosten verwijzen naar een gewaarmerkt uittreksel uit het kadaster. Voor ongeoorloofde kopieën, loutere inspectie of de ingebruikname van online serviceproviders kunnen andere tarieven gelden.

Vraag: In welke prijsklasse zijn de kosten voor een uittreksel uit het kadaster?

Kostentracker-expert: de kosten zijn wettelijk bepaald, namelijk 20 EUR voor gecertificeerde aanvragen en 10 EUR voor het afgeven van niet-gecertificeerde exemplaren. De hoogte van de vergoedingen wordt gespecificeerd in de wet op de rechtbank en notariskosten (GNotKG).

Als u echter niet houdt van het versturen van brieven en het inhuren van een online serviceprovider, moet u meestal rekening houden met een wachttijd van ongeveer 1 tot 2 weken en kosten van EUR 35 tot EUR 50. De handige online applicatie is dus beduidend duurder dan de standaardprocedure van het versturen van een brief per post.

Gaat het alleen om inspectie van het kadaster (zonder een uittreksel aan te maken), bijvoorbeeld omdat u de juistheid van de daar beschikbare gegevens wilt controleren, hoeft u zich geen zorgen te maken over de kosten. Dergelijke inspecties worden altijd gratis verleend. U moet echter persoonlijk bij het kadaster verschijnen.

Bewijs legitiem belang

In Duitsland wordt de bescherming van persoonsgegevens zeer strikt behandeld. Toegang tot het kadaster en een uittreksel uit het kadaster wordt daarom alleen gegeven aan degenen die een legitiem belang aannemelijk kunnen maken. Alleen kijken naar de kadastrale gegevens van je eigen buren is dus niet toegestaan.

Vraag: Waarvan zijn de kosten voor een uittreksel uit het kadaster afhankelijk?

Kostentracker-expert: de sleutel hier is:

  • of u het uittreksel uit het kadaster persoonlijk of schriftelijk aanvraagt
  • of een online serviceprovider opdracht moet geven voor de toepassing
  • of u een ongeautoriseerd of gewaarmerkt uittreksel uit het kadaster nodig heeft

In het algemeen vraagt ​​u het kadasteruittreksel zelf aan om onnodig hoge kosten bij dienstverleners te besparen. De verminderde inspanning die nodig is om de gegevens online in te voeren, staat niet in verhouding tot de aanzienlijk hogere kosten die worden gemaakt.

Vraag: Hoe lang zijn uittreksels uit het kadaster geldig en wie kan de kosten daarvoor dragen?

Kostentracker-expert: in feite blijven kadastrale uittreksels tot 3 maanden geldig.

Indien nodig kan de koper ook aan de makelaar vragen of hij de kosten voor het kadasteruittreksel betaalt. Ook kan het zijn dat de verkoper van een onroerend goed al een geldig kadastraal uittreksel bij de hand heeft, dat de koper bijvoorbeeld bij de bank kan indienen voor een leningaanvraag. Dit bespaart u de kosten van het zelf aanvragen van een gewaarmerkt uittreksel uit het kadaster.

Vraag: Zijn er ook elektronische kadasters?

Kostentracker-expert: er zijn elektronisch beheerde kadasters in sommige deelstaten. Notarissen, rechtbanken en autoriteiten hebben er onbeperkte toegang toe, banken en advocaten hebben beperkte toegang.

U moet echter nog steeds voor elke zoekopdracht een legitiem belang aantonen en een vergoeding van 8 EUR per zoekopdracht per kadaster betalen. Er is een eenmalige setup fee van € 50, - die vooraf betaald dient te worden.