Warmtekrachtkoppeling: wat zijn de kosten voor een flatgebouw?

blok-type thermische krachtcentrale flatgebouw

Warmtekrachtkoppeling (BHKW's) wekken tegelijkertijd warmte en elektriciteit op. Hiervoor worden verschillende technieken gebruikt. De kostentracker-expert legt in ons interview uit wat de kosten van warmtekrachtkoppelingen voor appartementsgebouwen zijn en hoe en of deze kosten rendabel zijn.

Vraag: Welke kosten moet u berekenen voor een WKK-installatie in een appartementengebouw?

Kostentracker-expert: dit kan natuurlijk variëren afhankelijk van de grootte van het appartementsgebouw en het aantal wooneenheden, evenals de vereiste service.

blok-type thermische krachtcentrale flatgebouw
De aanschafkosten voor een WKK in een appartementengebouw zijn erg hoog.

Zelfs een eengezinswoning kost ongeveer 25.000 euro om te kopen - voor een meergezinswoning is het zelfs nog duurder, afhankelijk van de individuele verwarmingsbehoefte. Verwachtingskosten in het bereik van 25.000 EUR tot 55.000 EUR moeten in elk geval worden verwacht.

Daarnaast zijn er mogelijk de kosten voor een bufferopslag, een elektriciteitsopslag en indien nodig voor een pieklastketel, die de verbruikspieken tijdens de warmteopwekking effectief kan opvangen. Er moet ook rekening worden gehouden met de installatiekosten.

Systemen

De kosten voor verschillende systemen kunnen sterk variëren. “Klassiekers” onder WKK's zijn systemen waarin een motor een generator aandrijft, die vervolgens tegelijkertijd warmte en elektriciteit opwekt. Deze systemen moeten werken met fossiele brandstoffen (olie of gas).

Een Stirlingmotor daarentegen wordt gevoed door een externe warmtebron, waarbij het type brandstof dat wordt verbrand niet uitmaakt. In sommige gevallen kan hiervoor ook goedkope biomassa worden ingezet.

Winstgevendheid berekening

blok-type thermische krachtcentrale flatgebouw
Onderhoudskosten moeten ook in de totale kosten worden opgenomen.

Bij de berekening van de winstgevendheid moet naast de aanschafkosten rekening worden gehouden met de relatief hoge onderhoudskosten (minimaal € 1.000 à € 2.000, - per jaar) en de kosten van de verbrande brandstof.

De kostenbesparing voor de door de klant opgewekte en verbruikte elektriciteit kan hiervan in mindering worden gebracht, desnoods ook voor een toegekend terugleververgoeding - waarbij het eigen verbruik van elektriciteit in de woning in bijna alle gevallen het goedkopere alternatief is.

Ook het aantal draaiuren dat het systeem per jaar levert, speelt een rol bij de berekening van de winstgevendheid. Hoe hoger het aantal draaiuren onder volledige belasting, hoe efficiënter het systeem over het algemeen werkt, maar hoe hoger de onderhoudskosten (onderhoud is nodig om de 5.000 uur, 8.700 uur per jaar). Bij systemen die onder warmtebeheersing werken (dus alleen draaien als er warmte nodig is) is het aantal draaiuren lager, maar het rendement iets lager.

Bij de rentabiliteitsberekening moet ook rekening worden gehouden met eventuele ontvangen subsidies: naast de eenmalige subsidie ​​wordt bijvoorbeeld ook de energiebelasting voor de gebruikte brandstoffen terugbetaald - dit gebeurt volledig voor de eerste tien jaar van de exploitatie, en dan nog maar gedeeltelijk. Voor elke opgewekte kWh elektriciteit zijn er bijkomende subsidies van 0,0541 EUR per opgewekte kWh elektriciteit (volgens de huidige wet), waarmee ook rekening moet worden gehouden.

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

We hebben een systeem met een Stirlingmotor laten installeren in ons flatgebouw met drie wooneenheden. We willen de opgewekte elektriciteit terugleveren aan het openbare net om een ​​feed-in tarief te krijgen. Ons huis is zeer goed geïsoleerd en heeft daardoor een zeer lage verwarmingsbehoefte.

Postprijs
Plant kosten18.900 EUR
Bufferopslag2.500 EUR
Installatiekosten volledig6.500 EUR
Aansluiting op het openbare netwerk (feed-in)1.500 EUR
totale prijs29.400 EUR

De hier getoonde kosten hebben betrekking op een specifieke systeemconfiguratie met zeer lage verwarmingsbehoeften. Ook in andere gevallen kunnen de kosten beduidend hoger zijn, zeker als het systeem een ​​hoger rendement vraagt ​​of als er meer wooneenheden zijn.

In ons geval is de eenmalige subsidie ​​een vast bedrag van 1.900 euro.

Vraag: Hoe worden de kosten voor een WKK in een appartementengebouw bepaald?

blok-type thermische krachtcentrale flatgebouw
De kosten voor een WKK zijn afhankelijk van verschillende punten.

Kostentracker-expert: hier is het cruciaal:

  • welk type WKK-unit wordt gebruikt (klassieke motoraangedreven varianten, systemen met Stirlingmotoren, waterstofsystemen)
  • of pieklastverwarming ook nodig is (pieklast ketel)
  • of de opgewekte elektriciteit moet worden verbruikt of teruggeleverd aan het net
  • of er extra bufferopslag of elektriciteitsopslag moet worden aangekocht en in welke grootte
  • welke subsidies kunnen worden verkregen
  • welke kosten worden gemaakt voor de gebruikte brandstof
  • hoeveel bedrijfsuren worden er per jaar door het systeem uitgevoerd (warmtegestuurd of permanent in bedrijf)
  • welke onderhoudskosten ontstaan

Bij het plannen van het systeem moet een zeer gedetailleerde rentabiliteitsberekening worden gebruikt om zowel de winstgevendheid van het systeem als de afschrijvingstermijn voor de vrij hoge acquisitiekosten te garanderen.