Waterschadekosten declareren: welke verzekering betaalt?

declareren-waterschade-kosten

De verzekering vergoedt niet alle waterschade en verschillende verzekeringsmaatschappijen dekken elk een ander deel van de kosten. Van de kostentracker-expert wilden we weten wanneer je de kosten kunt declareren en wanneer welke verzekering uitkeert.

Vraag: Wanneer betalen verzekeringsmaatschappijen - en voor welke kosten?

Cost tracker expert: verzekeringsmaatschappijen dekken over het algemeen alleen de kosten van waterschade als het een zogenaamde leidingwaterschade is. Onder leidingwaterschade wordt verstaan ​​het feit dat leidingwater ontsnapt op een punt dat er niet voor bedoeld is (leidingbreuk, lekkende leidingaansluiting, apparaataansluiting of waterlekkage direct uit een defect apparaat).

Als het aquarium omvalt of als de waterbodem beschadigd is, betaalt de verzekering over het algemeen niet - tenzij dit uitdrukkelijk in het verzekeringscontract is opgenomen of aanvullend is overeengekomen.

Schade waarbij het water niet uit leidingen komt (bv. Gebrekkige afdichting van de keldermuren) valt ook in de overgrote meerderheid van de gevallen niet onder de verzekering, dus de kosten van het herstellen van de schade moet je zelf dragen.

declareren-waterschade-kosten
Waterschade door een gebroken leiding is in de regel altijd gedekt.

Verschillende verzekeringsmaatschappijen dekken verschillende delen van de schade:

  • uw eigen inboedelverzekering
  • huiseigenarenverzekering (die alleen de eigenaar van een gebouw kan afsluiten)
  • Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering (als de vervuiler een derde is, bijvoorbeeld een buurman, die de schade heeft veroorzaakt)

Kostenvoorbeeld uit de praktijk

Wij schatten onze kosten op basis van waterschade veroorzaakt door een lek in de leidingaansluiting.

Postprijs
Droogkosten en elektriciteitskosten drogen (9 kW vermogen, 14 dagen)EUR 1.200
Kosten van reparatie van waterleidingen550 EUR
Renovatiekosten muur, renovatiekosten vloer1.100 EUR
Schade aan meubels, tapijt, 2 apparaten800 EUR
Totale schadekosten3.650 EUR

De omvang van de schade kan aanzienlijk variëren, afhankelijk van de schadelijke gebeurtenis. Soms is het schadebedrag beduidend lager, maar in sommige gevallen kan leidingwaterschade leiden tot reparatiekosten oplopend tot € 7.000, - en meer.

Vraag: Wanneer betaalt welke verzekering?

Kostentracker-expert: de woningverzekering van de eigenaar (bij huurappartementen is dit de verhuurder) dekt alle schade aan muren, plafonds en vloeren, d.w.z. schade aan structurele componenten.

De inboedelverzekering dekt alle kosten voor het herstellen van schade aan meubels en huishoudelijke artikelen en aan de apparaten in de kamer. Indien nodig wordt voor apparaten alleen de zogenaamde vervangingswaarde betaald, d.w.z. de prijs die betaald zou moeten worden als op dit moment een gelijkwaardig apparaat zou worden gekocht. Dit is vaak beduidend lager dan de oorspronkelijke aanschafprijs van het toestel.

Als de schade is veroorzaakt door een derde, worden de kosten meestal gedekt door zijn persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering.

Er moet echter altijd rekening worden gehouden met de toepasselijke uitsluitingen voor de individuele verzekeringen, die zeer uitgebreid kunnen zijn.

Vraag: Waar hangt het van af of de verzekering loont?

declareren-waterschade-kosten
De kosten voor een lek aquarium worden niet vergoed.

Kostentracker-expert: het is hier belangrijk:

  • het is leidingwaterschade
  • dat de schade niet is veroorzaakt door het lekken van een aquarium of waterbodem (tenzij dit uitdrukkelijk is inbegrepen)
  • dat de schade niet is veroorzaakt door stijgend grondwater (de woningbouwverzekering dekt dit niet)
  • dat de schade niet is veroorzaakt door een opstuwing in het riool (dit kan bijna altijd niet)
  • dat de schade niet is veroorzaakt door opspattend water of schoonmaakwater
  • dat het gebouw normaal wordt bewoond en gebruikt (leegstaande gebouwen zijn niet verzekerd, zelfs gebouwen die nog niet bewoonbaar zijn, bij langdurige afwezigheid van enkele weken alleen als er regelmatige controles zijn uitgevoerd)

Als de waterschade is veroorzaakt door leidingwater van iemand anders, worden de kosten meestal vergoed via de particuliere aansprakelijkheidsverzekering van de vervuiler. Schade veroorzaakt door opstuwing of overstroming kan worden gedekt door een bestaande natuurrisicoverzekering.

Als huurder kan er ook recht zijn op huurkorting, maar dit moet van geval tot geval worden verduidelijkt.