Zand: wat zijn de kosten?

zand kosten

Niet alle zand is hetzelfde. Voor verschillende toepassingen zijn soms heel andere zanden nodig. De prijs die u voor zand moet betalen, is navenant anders. Dus wilden we weten wat zand kost van de experts op het gebied van kostentracering.

Vraag: Wat kost zand?

Kostentracker expert: zoals eerder vermeld, zijn er verschillende soorten zand, elk geschikt voor een specifiek doel. Daarnaast zijn er verschillende korrelgroottes en bewerkingen voor zand - van meervoudig wassen tot enkel- of meervoudig zeven en indien nodig ook verkleinen (bijvoorbeeld met gebroken zand).

zand kosten


Vaak heeft hetzelfde type zand bonte namen.

Die Bezeichnungen für einzelne Sandarten sind dabei von Händler zu Händler abweichend – das sorgt häufig dafür, dass die Auswahl und auch der Preisvergleich kompliziert werden. Was bei einem Hersteller nur „Verfüllsand“ heißt, kann exakt die gleiche Sandsorte sein, die ein anderer Hersteller unter dem Namen „Rheinsand“ verkauft.

In principe kan worden uitgegaan van zandprijzen tussen ongeveer 5 EURO per ton en ongeveer 60 EURO per ton. Zand van een hogere kwaliteit gemaakt van natuursteen kan ook duurder zijn.

Prijsvoorbeelden uit de praktijk

Door de vele mogelijke toepassingen van zand zijn er ook tal van verschillende soorten zand, die ook verschillende korrelgroottes kunnen hebben. In de volgende tabel vindt u enkele grove richtwaarden voor individuele, vooral veel gebruikte zandsoorten.

Postprijs
Zand van dekvloerongeveer € 15, - per ton tot € 30, - per ton
Verpletterd zandongeveer € 25, - per ton tot € 35, - per ton
Vulzandongeveer 5 euro per ton tot 30 euro per ton
Muur zandvan ongeveer 8 EUR tot 10 EUR per ton, tot 45 EUR per ton mogelijk
Kwarts zandongeveer € 15, - per ton tot € 40, - per ton
Speeltuin zandongeveer € 15, - per ton tot € 40, - per ton
Speel zand in de ijzerhandel (kleine hoeveelheid)ongeveer 100 euro per ton tot 200 euro per ton
Gazonzand (kwartszand) in de ijzerhandel (kleine hoeveelheid)250 EUR per ton
Muur- en gipszand in de ijzerhandel (kleine hoeveelheid)190 EUR per ton
onkruidremmend merkvoegzand in bouwmarkten (kleine hoeveelheden)ongeveer € 600, - per ton tot € 650, - per ton
Gritmeestal rond de 20 à 25 euro per ton

De kosten bij individuele winkeliers kunnen ook buiten deze prijsklassen vallen. Bovendien moet altijd rekening worden gehouden met de afnamehoeveelheid in het individuele geval (kleine hoeveelheden kunnen aanzienlijk duurder zijn) en met de bezorgkosten die door bouwmaterialenhandelaren in rekening worden gebracht.

Vraag: Wat zijn de kosten van zand?

Kostentracker expert: voor alles wat u nodig heeft op de bouwplaats, kunt u ruwweg uitgaan van ongeveer € 5 per ton tot € 40 per ton.

In de meeste gevallen zijn er ook bezorgkosten (bijna niemand kan met de eigen auto een ton zand vervoeren).

Als er kleinere hoeveelheden worden ingekocht (bijvoorbeeld zakgoed van de ijzerhandel), kan dit in individuele gevallen ook aanzienlijk duurder zijn.

Speciaal zand, zoals B. vogelzand, kan ook aanzienlijk hogere prijzen hebben. Vogelzand is geprijsd in een bereik van ruim 150 EUR per ton.

Vraag: Waarvan zijn de kosten van zand afhankelijk?

zand kosten


Speeltuinzand is een van de duurste zandsoorten.

Kostentracker expert: Maßgeblich ist hier:

  • de geselecteerde zandsoort of het beoogde gebruik van het zand
  • de vereiste korrelgrootte
  • de benodigde hoeveelheid zand (grotere hoeveelheden kunnen goedkoper zijn, kleinere hoeveelheden zijn meestal aanzienlijk duurder)
  • de prijsstelling van de respectievelijke dealer
  • de regionale beschikbaarheid van zand (mogelijk regionaal significante prijsverschillen)
  • de bezorgkosten gemaakt door de betreffende aanbieder

Vraag: Hoe kan dit niet worden omgezet in m³ zodat u uw vulzandbehoefte kunt bepalen?

Kostentracker-expert: dit is ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt. Bij zand is er naast het soortelijk gewicht (per zandsoort iets anders) ook de factor compressie.

Omzetting op basis van het soortelijk gewicht van de betreffende zandsoort is daarom niet voldoende. In het bijzonder moet bij het aanbrengen van zand met een overeenkomstig hoge verdichtingsgraad ook rekening worden gehouden met het verdichtingsvermogen van de betreffende zandsoort om tot de voor het betreffende volume benodigde tonnage te komen. De samendrukbaarheid kan vaak heel verschillend zijn, afhankelijk van de korrelgrootte.

Ervaren handelaars in bouwmaterialen kunnen hierbij helpen. Dat kun je meestal goed inschatten. Indien nodig stelt de aanbieder ook een computer ter beschikking die een grove conversie van ton naar m³ of vice versa mogelijk maakt. Vaak wordt echter alleen het soortelijk gewicht meegenomen in de berekening, dus je moet hier een beetje voorzichtig zijn en indien nodig direct opnieuw vragen.