Wat zijn de kosten van een zorgverzekering?

ziektekostenverzekering kosten

Sinds 1 januari 2009 is in Duitsland een algemene ziektekostenverzekering van kracht. Iedereen moet dus aangesloten zijn bij een wettelijke of particuliere ziektekostenverzekering. Zelfs degenen met een wettelijke ziektekostenverzekering kunnen kiezen uit verschillende aanbieders waarvan de dienstverlening varieert. Maar wat kost de zorgverzekering en zijn er alternatieven voor de wettelijke ziektekostenverzekering voor werknemers? Deze en vele andere vragen lichten we toe in een interview met de kostentracker-expert.

Wat wordt bedoeld met “wettelijke ziektekostenverzekering”?

Kostentracker: volgens de socialezekerheidswet is de hoofdtaak van de wettelijke ziekteverzekering het "handhaven, herstellen of verbeteren van de gezondheid van de verzekerde". Het is bedoeld om volledige medische zorg te garanderen volgens aan de behoeften van de verzekerde. Allen betalen in het systeem, afhankelijk van hun inkomen. Dit betekent dat financieel zwakke leden dezelfde voordelen genieten als die uit de hogere inkomensgroep (solidariteitsgemeenschap).

Volgens de wet zijn alle werknemers en werknemers verplichte leden. Alleen wie boven de verplichte verzekeringsgrens verdient, kan op eigen verzoek de GKV verlaten en lid worden van een particuliere zorgverzekering. Ook ambtenaren en zelfstandigen zijn niet verplicht lid te worden, maar kunnen vrijwillig een wettelijke verzekering afsluiten.

Hoe hoog zijn de huidige premies voor de wettelijke ziektekostenverzekering?

ziektekostenverzekering kosten

De prijzen voor de wettelijke ziektekostenverzekering zijn gebaseerd op inkomen

Kostentracker: de bijdragen zijn gebaseerd op het bedrag van het bruto-inkomen. Het premiebedrag stijgt evenredig met het inkomen, maar er is een aanslagplafond. In 2018 was dit 4.425 euro per maand en in 2019 4.537,50 euro. Dit bedrag, dat de maximaal te betalen verzekeringspremies bepaalt, wordt jaarlijks aangepast. Daarboven blijven de bijdragen gelijk. Op deze manier wil de wetgever een prikkel creëren voor meerverdieners om in de wettelijke ziektekostenverzekering te blijven.

Het algemene premiepercentage voor alle wettelijke ziektekostenverzekeringen is uniform 14,6 procent van het brutoloon sinds 1 januari 2015. Aangezien het pariteitsbeginsel van toepassing is in Duitsland, werkgevers en werknemers van deze helft, d.w.z. 7,3 procent.

Voorbeeld: Verdient u € 2.500, - bruto, dan is de totale premie voor de zorgverzekering € 365. De werkgever betaalt hiervan 182,50 EUR.

Daarnaast is er een verzekeringsspecifieke aanvullende bijdrage. Deze wordt ook berekend op basis van het bruto inkomen en wordt sinds 1 januari 2019 voor de helft gefinancierd door werkgever en werknemer.

Zijn de aanvullende premies van alle wettelijke zorgverzekeraars gelijk?

Kostentracker: nee, deze variëren, aangezien het algemene premietarief voor de meeste zorgverzekeraars de kosten niet dekt. Om deze reden berekenen de verzekeraars een individuele aanvullende premie.

Hieronder zetten we enkele zorgverzekeraars en hun premieontwikkeling op een rij:

ZiektekostenverzekeringExtra bijdrage 2018Bijdragepercentage 2018Extra bijdrage 2019Bijdragepercentage 2019
hkk ziektekostenverzekering059 procent15,19 procent0,39 procent14,99 procent
Techniker Krankenkasse0,9 procent15,5 procent0,7 procent15,3 procent
Debeka BKK0,9 procent15,5 procent0,8 procent15,4 procent
BARMER1,1 procent15,7 procent1,1 procent15,7 procent
Mijnwerkers1,1 procent15,7 procent1,1 procent15,7 procent

Regionaal open zorgverzekeraars:

ZiektekostenverzekeringExtra bijdrage 2018Bijdragepercentage 2018Extra bijdrage 2019Bijdragepercentage 2019
AOK Saksen-Anhalt0,3 procent14,9 procent0,3 procent14,9 procent
AOK Baden-Württemberg1,0 procent15,6 procent0,9 procent15,5 procent
IKK Noord1,3 procent15,9 procent1,3 procent15,9 procent
AOK Rijnland / Hamburg1,4 procent16,0 procent1,1 procent15,7 procent
IKK zuidwesten1,5 procent16,1 procent1,5 procent16,1 procent

Hoeveel kunt u besparen met de wettelijke ziektekostenverzekering?

Kostentracker: aangezien werkgevers sinds het begin van het jaar de helft van de aanvullende bijdragen betalen, worden de potentiële besparingen verminderd. Als uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld een extra premie van 0,9 procent eist, kunt u maar zo'n € 60, - per jaar besparen door over te stappen naar het goedkoopste ziekenfonds met een bruto inkomen van € 2.000, -.

Welke diensten biedt de wettelijke ziektekostenverzekering?

ziektekostenverzekering kosten

De basiszorg omvat alle belangrijke gebieden

Kostentracker: vanwege de standaarduitkeringen die de staat voorschrijft, is de voorziening in het wettelijke ziektekostenverzekeringssysteem vrijwel identiek, ongeacht de verzekering. Het omvat alle vitale, medische gebieden.

Zorgverzekeraars kunnen vrijer handelen met de omvang van de aangeboden aanvullende diensten. Sommige verzekeraars betalen ook voor homeopathische geneesmiddelen of reisvaccinaties. Sommige check-ups worden pas betaald na een bepaalde leeftijd. Er zijn echter zorgverzekeraars die zich richten op voorzorg en dergelijke maatregelen voor jongeren vergoeden.

Sommige ziektekostenverzekeraars bieden optionele tarieven waarbij de verzekerde speciale uitkeringen of premie-terugbetalingen kan ontvangen. Andere fondsen betalen hun leden een bonus als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. U wordt bijvoorbeeld beloond als u geen sigaret opneemt of regelmatig deelneemt aan sportprogramma's. Een deel van de bonus wordt in contanten uitbetaald, en een deel van de tijd ontvang je beloningen in natura of subsidies voor medische diensten.

Als het om service gaat, hebben sommige kassa's een goed uitgebouwd netwerk van vestigingen waar u persoonlijk advies kunt krijgen. Bij andere zorgverzekeraars moet u lange afstanden afleggen of kunt u de informatie krijgen die u nodig heeft via telefoon, e-mail of chat. Vooral voor senioren kan dit nadelig blijken te zijn.

Hoe een kassa met klanten omgaat, is ook een belangrijk kwaliteitskenmerk, omdat de kwaliteit van de dienstverlening sterk varieert. Worden kuren en revalidatiemaatregelen snel goedgekeurd of moet u lange tijd voor dergelijke voordelen vechten? Ontvangt u competente informatie en worden uw vragen op een vriendelijke en individuele manier beantwoord? Vraag eens rond in uw vrienden- en kennissenkring en betrek hun ervaringen in uw overwegingen.

Kan ik vrij kiezen voor de zorgverzekeraar?

Kostentracker: Sinds 1 januari 1996 kunnen de verzekerden beslissen bij welke zorgverzekeraar ze lid willen worden. De wettelijke ziektekostenverzekeringen kennen echter nagenoeg dezelfde, voorgeschreven uitkeringscatalogus. Zo'n 96 procent van de diensten is dus duidelijk gedefinieerd door de wetgever.

Desalniettemin is het de moeite waard om de prestaties van de providers te vergelijken, vooral als u bepaalde individuele services waardeert.

Ben ik als wettelijk verzekerde vrij om een ​​arts te kiezen?

Kostentracker: elke verzekerde is vrij om te kiezen welke arts hij wil zien. De enige voorwaarde voor de wettelijke ziektekostenverzekering om de kosten te dekken, is de goedkeuring van de arts.

U kunt in het lopende kwartaal echter alleen onder bepaalde voorwaarden van arts wisselen, bijvoorbeeld omdat de vertrouwensrelatie definitief is vernietigd. Dit recht is ook beperkt als u deelneemt aan het huisartsmodel of ketenzorg.

In het ziekenhuis is ook het recht om een ​​arts te kiezen beperkt. In de regel heeft u alleen de keuze in welk ziekenhuis u behandeld wilt worden. De therapie zelf wordt meestal uitgevoerd door de dienstdoende arts.

Hoe werkt de vergoeding?

Kostentracker: dit is een van de grote voordelen van een wettelijke ziektekostenverzekering. In tegenstelling tot particuliere patiënten, die eerst de behandelingskosten uit eigen zak moeten betalen en wachten op een vergoeding van de zorgverzekeraar, rekent de arts de boekhouding rechtstreeks af bij uw zorgverzekeraar. Het enige wat u hoeft te doen is voor aanvang van de behandeling de zogenaamde verzekeringspas te tonen.

Ik moest onlangs bijbetalen voor medicijnen. Waarom?

Kostentracker: iedereen met een wettelijke ziektekostenverzekering moet naast de ziektekosten ook aanvullende betalingen accepteren, bijvoorbeeld voor geneesmiddelen op recept. De laadlimiet is twee procent van het bruto inkomen. Als u aan een chronische ziekte lijdt, is dit één procent.

Als u in het lopende jaar deze grens heeft overschreden, kunt u de rest van het kalenderjaar worden vrijgesteld van verdere eigen bijdrage. Verzamel hiervoor alle facturen en bonnetjes voor medicijnen, hulpmiddelen en behandelingen. Voeg deze toe aan de aanvraag voor vrijstelling van eigen bijdragen.

Tip: u kunt vier jaar met terugwerkende kracht worden vrijgesteld van eigen bijdragen. De zorgverzekeraar vergoedt het eigen risico.

Ik wil van ziektekostenverzekering veranderen. Waar moet ik op letten als ik annuleer?

ziektekostenverzekering kosten

Overstappen naar de wettelijke ziektekostenverzekering is meestal zonder problemen mogelijk

Kostentracker: in principe kunt u na 18 maanden lidmaatschap overschakelen naar een andere GKV. Als het fonds waarin u op dit moment deelnemer bent de aanvullende bijdragen verhoogt, heeft u een bijzonder opzeggingsrecht.

Twee maanden voor het einde van de maand tijdig opzeggen. Kijk van tevoren rond voor een kassa waarvan de omvang van de dienstverlening aan uw eisen voldoet. Wettelijke zorgverzekeraars mogen niemand weigeren en moeten u ook toelaten als u ziek bent of een bepaalde leeftijd gepasseerd bent.

Let op: Bij het wisselen van zorgverzekeraar kan de nieuwe zorgverzekeraar contracten hebben met een andere fabrikant van medische hulpmiddelen. Chronisch zieken dienen daarom van tevoren te informeren of ze de preparaten die ze gewend zijn kunnen blijven gebruiken.

Is het de moeite waard om over te stappen op een particuliere ziektekostenverzekering en wie kan er überhaupt lid worden?

Kostentracker: zonder verdere vereisten kunt u:

  • Officier,
  • Eigen baas,
  • Freelancer,
  • studenten

sluit je aan bij de PKV.

Bent u arbeider of loontrekkende, dan moet uw brutoloon hoger zijn dan het premieplafond van momenteel 60.750 euro per jaar. Deze limiet wordt elk jaar opnieuw vastgesteld.

Vooral op jonge leeftijd scoort de particuliere zorgverzekeraar met lage tarieven. Deze bijdragen kunnen echter in de loop van de jaren sterk toenemen, waardoor de financiële last zeer hoog is. Laat u dus niet alleen aantrekken door lage premies, maar kijk goed naar de kwaliteit van de verzekering en vergelijk de voordelen met die van de wettelijke zorgverzekering.

Is een verzekering voor langdurige zorg verplicht?

Kostentracker: Ja, ongeacht hoe u een ziektekostenverzekering heeft, u moet premies betalen voor een langdurige zorgverzekering. Omdat deze vrijwel identiek zijn, spelen ze bijna geen rol bij het kiezen van een zorgverzekeraar.